dilluns, 15 de juliol del 2013

La Corporació Sanitària del Maresme i La Selva compareix al ParlamentLa sessió d’avui ens la podien haver estalviat


La comissió d'investigació crema les seves últimes etapesTots els compareixents d’avui han estat interrogats al voltant  d’un informe de la Sindicatura de comptes, que de fet no existeix com a tal, atès que mai va ser aprovat pel Ple de la sindicatura de comptes en les dues ocasions en que va ser presentat. Per tant, tal com ha explicat el Sr. Jaume Amat Síndic Major de la sindicatura de comptes, un informe no aprovat no existeix.

Doncs bé, tot i que no existeix, els senyors  diputats han volgut fer bullir l’olla  sobre un document de treball, que no va rebre l’aprovació del Ple, i que va ser “filtrat” pel diari El País (ves per on). Tot i això, els compareixents no han eludit donar les respostes.

El primer a comparèixer ha estat Pere Vallribera anterior gerent de la Corporació Sanitària del Maresme i La Selva , que ha explicat  que la creació de l’empresa “Centres Mèdics Selva Maresme SL” (CMSM) només tenia un objectiu, que era poder incrementar els ingressos de la corporació mitjançant l’atenció sanitària a turistes, amb una atenció de qualitat. En la mateix línia Pere Vallribera ha assegurat que tot el diner que aquesta empresa ha generat només s’ha utilitzat per dues coses: pagar els costos de funcionament de l’empresa, i revertir a la sanitat pública, mitjançant la facturació de la Corporació.

Avui ha estat el torn de la Corporació Sanitària del Maresme
la Selva. Han comapregut en Pere Vallribera, primer gerent,
i la gerent actual, Núria Constans   
Per poder dur a terme al negoci, van comprar uns consultoris ja existents, que eren propietat de Xavier Crespo, metge traumatòleg que havia treballat a la corporació i de la que tenia excedència. En el preu d’aquesta compra es va valorar tota la cartera de clients que el Dr. Crespo i la seva dona havien aconseguit al llarg de més de 15 anys de treball (fons de comerç)  (80.000€ que es cobren en mensualitats de 836 €).

A continuació ha estat la gerent actual, la Sra. Núria Constans qui ha comparegut. Ha explicat que al 2003, Xavier Crespo va deixar CMSM atès que va assolir l’alcaldia de Lloret. L’empresa tenia consultoris a Lloret (2) i 1 a Blanes, 1 a Malgrat, 1 a Sta. Susanna i un altre a Pineda i tenia una línia turística que funcionava molt bé, però altres línies que havien decidit obrir com cirurgia estètica, tenien problemes econòmics. És per això que el consell d’administració va decidir tancar totes les altres línies d’activitat que no eren rentables. Encara avui, entre els hospitals de Blanes i Calella estan facturant entre 1,5 i 1,6 milions d’€ anuals.

A preguntes del diputat de CiU Sr. Albert Batet, hem sabut que l’ex Director del CatSalut Sr. Josep Mª Sabaté signava un certificat pel “Tribunal de Cuentas” en el que es deia que en tot el procés de compra venda de CMSM no es va produir cap perjudici per a l’erari públic. El Propi “ribunal de Cuentas” també arriba a la mateixa conclusió i arxiva definitivament el cas. A banda de diferents sentències absolutòries que s’ha produït sobre aquest tema.
El Sr. Jaume Amat, Sindic Major

El tercer compareixent del centre ha estat el Sr. Jaume Amat Síndic Major de la sindicatura de comptes. Ha explicat que ell no podia entrar en els motius pels quals els documents de treball sobre la fiscalització de la Corporació  no van ser aprovats pel Ple de la sindicatura, atès que quan es van produir els fets, ell no hi era. A banda d’això, i tal com he explicat al començament ha dit amb tota rotunditat que uns documents de treball no aprovats pel Ple de la sindicatura no són un  informe; no són res.

Els diputats han mostrat el seu desacord pel fet de no poder accedir als documents de treball de la sindicatura, atès que al no estar aprovats pel Ple, de fet “no existeixen”. Algun Diputat ha arribat a posar en qüestió l’objectivitat de la Sindicatura de Comptes.

A la sessió de tarda, ha comparegut el Sr. Xavier Crespo ex alcalde de Lloret i Diputat al Parlament de Catalunya, que ha defensat en tot moment la correcció de les seves actuacions en el sí de l’empresa CMSM. Ha respost les diferents preguntes, i ha defensat que el que cobrava era tot el que s’havia acordat a l’hora de signar el contracte. Ha explicat també que les quotes col·legials les pagava l’empresa atès que així s’havia establert i que eren considerades una despesa necessària pel funcionament del centre.
Compareixença del Sr. Xavier Crespo
El Sr. Crespo està convençut que si no s’hagués dedicat a la política, si no hagués arribat a alcalde de Lloret, mai s’hauria trobat en aquesta situació, i segur que avui al Parlament no s’estaria parlant d’aquest fet.    

L’última compareixença del dia ha estat la del Sr. Albert Fernández Terricabres, president del consell de govern de la Corporació Sanitària del Maresme i la Selva. Aquest senyor, professor de l’IESE, ha començat la seva intervenció queixant-se de les informacions que alguna revista digital ha publicat contra la seva persona, ala que ha acusat de fer investigacions molt poc rigoroses. Ha dit que si les acusacions que han fet contra ell són falses, ha de suposar que les acusacions fetes sobre la Corporació també ho deuen ser.

El Sr. Fernandez Terricabres, President
de la Corporació sanitària  del
Maresme i la Selva
Ha demanat que no es faci demagògia, ni es diguin mentides per part de periodistes, regidors municipals i polítics en general. “Crear dubtes poc fonamentats no és ètic”    

Ha defensat que fer activitat privada els reporta 400.000€ de marge net a l’any, i que ara començaran a fer activitat privada d’odontologia per intentar millorar aquesta xifra. En el llarg debat amb els diputats, no hi han hagut masses novetats atès que en els compareixences anteriors ja estava tot més que comentat. En tot cas a l’afirmar que ell és clarament partidari del copagament en serveis com les urgències hospitalàries, en les que els usuaris en fan un mal ús quan hi accedeixen sense haver passat abans per les urgències de l’assistència primària.

En resum ha afirmat: “Ni un sol € de diner públic, s’ha destinat a la sanitat privada: ha estat just al revés” Els diners de la privada han ajudat a l’assistència pública. 

I tot això, per un informe, que al no haver estat aprovat pel Ple de la sindicatura, és un document de treball, que en realitat és com si no existís...doncs menys mal no?
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada