dilluns, 1 de juliol del 2013

Camfic, una de freda i una de calenta !

Escrit per Dr. Toni Iruela
Metge de Família . EBA Vallcarca SLP.
@airuelal
Soc soci de Camfic des de fa més de 20 anys, i he ocupat la Vocalia Territorial d’Osona durant 13 anys. És la meva societat i me l’estimo i considero que en els seus 30 anys d’existència ha fet un gran servei a l’atenció primària del país.

Dimarts de la setmana passada setmana Camfic ha tingut una important presència als mitjans de comunicació i un posicionament al meu judici opinable:

  1. En relació a la reformulació de l’ICS
  2. En relació al rol de l’atenció primària de salut i els plantejaments del Departament de Salut / CatSalut.


Aquests posicionaments a les xarxes socials també han generat un interessant debat, i em fan reflexionar des de un punt de vista més ampli sobre el funcionament d’aquests tipus d’institucions: fins a quin punt reflecteixen aquestes declaracions l'opinió dels 4.000 socis? Fins on arriba el mandat democràtic de la Junta? En quins casos cal demanar la veu del soci?

A continuació les meves opinions pel que fa als punts anteriors.

1) Pel que respecta a la reformulació de l’ICS, CAMFiC considera urgent que es posi en marxa la prova pilot en Atenció Primària a Girona. Aquest punt, des de el meu punt de vista, és el que ha aixecat més controvèrsia, doncs fins ara CAMFiC no s’havia pronunciat al respecte i quan ho ha fet s’ha trobat amb grups de socis que no estan d’acord:

  • Els que pensen que l’ICS no es pot fragmentar, que això fa perdre pes a l’atenció primària i obre pas a la seva privatització o a ser fagocitat per altres proveïdors territorials.
  • Els que no veuen clar els avantatges d’aquesta empresa d’àmbit territorial versus el centre corporatiu actual de la cruïlla Balmes/Gran Via de Barcelona. En aquest punt caldria escoltar les veus dels professionals del territori, en aquest cas de Girona.
Sigui quin sigui el plantejament, m’agradaria introduir el concepte que des del meu punt de vista, la unitat mínima d’anàlisi ha de ser l’ABS o EAP, i tan aviat com hi hagin dades en propers exercicis de millors pràctiques de la central de resultats de  totes les ABS i es podran comparar resultats econòmics, assistencials i de gestió. I tot això amb independència que puguin treballar amb economies d’escala amb un ens de gestió territorial superior.

La Dra. Dolors Forés, Presidenta de CAMFiC i el
Dr. Jordi Daniel, Vicepresident
2) Pel que respecta a la rol de l’atenció primària, crec que aquest punt ha generat més consens entre els socis. Aquest punt és especialment rellevant en un moment que com estem explicant en aquest blog està en marxa la Comissió pel Pacte Nacional de Salut. Hi ha prou evidència, des de fa molts anys, que els millors sistemes nacionals de salut són aquells basats en una atenció primària de salut potent, ben dotada pressupostàriament i amb un ampli rol com a eix vertebrador del sistema sanitari. Això ara és més rellevant que mai quan s’està discutint sobre la sostenibilitat del sistema sanitari català.

Vivim certament moments molt complicats, estem davant la imminència de que el nostre sector es quedi sense conveni propi i potser en aquest context era complicat esperar que prosperés un nou model de compra de CatSalut que certament donés més protagonisme a l’atenció primària en la compra i gestió de les exploracions complementàries, de l’atenció especialitzada (secundària) o amb un rol més potent en la gestió de l’àmbit soci-sanitari o de les residències geriàtriques.

Esperem de tots els actors implicats, la seva màxima capacitat de negociació, obertura de mires sense apriorismes perquè ens estem jugant molt, i també s'ho juguen els ciutadans. I ho seguirem comentant des d’aquest blog amb l’únic objectiu de la defensa i millora del nostre sector salut.


www.rbaestudisiprojectes.cat Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada