dijous, 4 d’abril del 2013

Possible fusió de les patronals d’UCH i CSC


El CSC ha estat el primer en moure fitxaNo fa gaires dies “Diario Médico” (DM) publicava una informació de la que es desprenia que la cúpula directiva del Consorci de Salut i Social de Catalunya s’hauria posat en contacte amb els seus homòlegs de la Unió Catalana d’Hospitals proposant-los-hi  estudiar la fusió de les dues patronals. Sens dubte és una proposta valenta de la que ja se’n havia parlat en algun altre ocasió. Temps enrere es parlava de l’absorció del Consorci per part de la Unió, mentre que ara el plantejament que sembla que fa el Consorci va més en la direcció d’una fusió pactada de les dues patronals. El cert és que ambdues organitzacions estan estudiant la viabilitat d’aquest plantejament des de les més altes instàncies. Cal doncs deixar-los treballar.

El President del Consorci i el seu Director General han fet arribar
a la Unió Catalana d'Hospitals una proposta de fusió de
les dues patronals 

Tanmateix pel que es dedueix de la informació avançada pel DM sembla que la intenció del Consorci passa per fusionar exclusivament les entitats patronals de manera que el Consorci continuaria existint des d’un plantejament d’associació per donar suport a aquests associats (una bona part d’ells ajuntaments) en temes de salut, matèria en la que els ajuntaments no tenen cap mena d’expertesa. També sembla que el Consorci tindria interès en mantenir les seves estructures com a consultoria sobretot a Amèrica del Sud i Mèxic, on ha aconseguit una penetració important i a més un ben guanyat prestigi resultat de la bona feina que hi ha desenvolupat.

Aprofitant que m’havia de trobar amb en Toni Iruela, vaig pensar que podia ser interessant tenir una xerrada amb ell sobre aquest tema, de la que tot seguit en publico un extracte que crec interessant per aquells que vulguin saber alguna cosa més al respecte.

- Ricard Bosch (RB): Toni, què opines d’aquesta informació que ha publicat DM relativa a la possible fusió de les patronals del Consorci i de la UCH?

- Toni Iruela (TI): Sembla que no és la primera vegada que se’n sent a parlar no? Els temps que corren ara van en la direcció d’una certa cerca i també necessitat de l’eficiència. Aquest tema de la fusió de les dues patronals va per tant a favor dels temps i per tant des d’aquesta perspectiva la possible fusió té en principi una lògica evident.
...Que el President i la Directora General de la Unió s'han
compromès a estudiar conjuntament

- RB: Estic d’acord amb tu però a més jo hi afegiria que és un plantejament intel·ligent per part del Consorci, per que en altres ocasions en que s’havia parlat d’això semblava com si des de UCH amb el “placet” del Departament de Salut, es volgués fer una mena d’OPA hostil contra el Consorci, simplement absorbint-lo. En canvi ara el Consorci fa un moviment hàbil anticipant-se a una possible OPA i abans de tenir problemes pren la iniciativa  dient “per que no estudiem una possible unificació de les dues patronals?” Sincerament crec que és una molt bona jugada.

- TI: Si, si...però fàcil això no ho ha de ser; recordo que quan jo era jove algú em va explicar que hi havia bàsicament dues patronals, una la dels socialistes per dir-ho així, que aglutinava sobretot hospitals regits pels ajuntaments i que era el Consorci, i l’altre més en l’òrbita de Convergència  que incorporava hospitals concertats no municipals i que era la Unió, ambdues amb lògiques i essències diferents, i per tant aglutinar tot això en una sola entitat no deu ser gens senzill.               

-RB: Toni, segons es desprèn de la informació del DM la fusió seria només de les estructures patronals de ambdues institucions, de manera que el consorci voldria conservar tota la part associativa i de consultoria i segurament la prestació d’algun tipus de servei als seus associats, però sense ser “art i part” com fins ara, deixant de competir amb possibles associats a través de la prestació directa de serveis. Aquest fet de fusionar només les patronals pot contribuir a reduir les dificultats a les que tu al·ludies de tipus sobre tot més ideològic.

- TI: Veurem com va evolucionant tot i llavors podrem opinar millor. De fet em pregunto si en el passat les patronals  han fet realment de patronals, i si després de la fusió en continuaran fent o no...També és ideològicament rellevant que segons l’arquitectura actual del Departament de Salut patronals isindicats ocupin seients en els òrgans de direcció del CatSalut. Això ha de continuar sent així?

La seu del Consorci de Salut i Social de Catalunya
a l'Avinguda del Tibidabo a Barcelona

-RB: Anem per parts; en determinades èpoques han fet de patronal, sobre tot quan l’Administració ha fet o ha intentat fer coses sense consens. En aquests cassos han defensat  els interessos dels seus associats. Tanmateix massa sovint les patronals han actuat com a representants de l’Administració davant dels seus associats...

-TI: D’interlocutor amable...”em veig obligat a dir-vos que aquest mes no ho podreu cobrar tot i que si algú es troba en dificultats especials ho faci saber per que Economia i Finances intenti trobar alguna solució...”

-RB: Si, si... de corretja de transmissió dels interessos del departament de Salut. Fins i tot en ocasions han actuat amb poca ètica. Sense posar-te exemples concrets puc dir-te que hi ha vàries institucions sanitàries que han aconseguit tractes no se si dir-ne de favor o molt satisfactoris amb l’Administració, aprofitant el fet de ser directiu d’una patronal i al mateix temps ser alt directiu també d’alguna institució sanitària. Exemples n’hi ha més de un, de dos i de tres. D’abans, d’ahir, d’avui, i em temo que de demà també.

-TI: I no creus que a nivell de diàleg seria millor pels associats que les patronals i l’Administració s’entenguin?

-RB: El conflicte pel conflicte mai és bo cal sempre arribar a acords a través del diàleg; però en ocasions he trobat a faltar una mica més de bel·ligerància per part de les Patronals davant d’algunes actuacions de l’Administració. En concret i en els últims temps, amb motiu dels impagaments, les patronals han mirat excessivament cap a un altre banda; se’ls ha notat massa que actuaven del tot conxorxades amb el Departament de Salut  i seguint les seves instruccions o orientacions.

De fet, la Unió i el Consorci ja han fusionat tot i que
d'una  manera sui generis àrees de formació
continuada innovadora
-TI: I tu no creus que amb aquest tema dels impagaments les patronals haurien tingut que defensar millor als seus associats, fins i tot negociant amb el Departament el pagament dels costos addicionals generats a les entitats? Fixa’t que han estat els nostres companys els farmacèutics els que han tingut que sortir a defensar els interessos de tots perque les nostres patronals semblen captives de l’Administració

-RB: I tant, però ja ho veus, les patronals miren cap a una altre banda, i encara gràcies que els farmacèutics han fet aquesta protesta...Sembla que això ha despertat consciències.

-TI: De fet, si la fusió s’acaba produint hi haurà un efecte col·lateral interessant i positiu, perquè hi ha centres que estan afiliats a les dues patronals i si tenim en compte que els diners provenen tots dels impostos...

-RB: No ho dubtis. Tots no però un tant per cent elevat participa d’una doble afiliació. Doble afiliació justificada exclusivament per factors polítics. Està molt clar que si estàs afiliat a dues organitzacions patronals en puritat és que cap d’elles et dona el servei que esperes, per tant la única explicació lògica són els interessos polítics o fins i tot personals d’alguns directius

-TI: I les empreses públiques i consorcis, han d’estar afiliats a una patronal?

-RB: Entenc que si, necessiten un conveni, i atès que no se’ls apliquen les condicions de treball de l’ICS, els cal algun conveni i qui defensi els seus interessos. A nivell d’Empreses Públiques no ho tinc clar, però a nivell de Consorcis sanitaris no en tinc cap dubte.

La sessió de presentació de la Unió Consorci Formació
a l'Hospital del Mar
-TI: Finalment et plantejo un dubte. Tu creus que seria bo que aquesta fusió si es fa,  es faci abans del 7 de juliol en que acaba la ultra activitat del conveni?

-RB: No crec que hi hagi temps. Entenc que la fusió cal fer-la amb molta cura. A més de ser un bon plantejament cal considerar que darrera de les patronals actuals hi han persones, i això cal tractar-ho amb molta delicadesa. I per altra banda, negociar un conveni nou no es fa en tres dies,  i el 7 de Juliol està aquí, a la cantonada.                          

-TI: Ricard, em sembla que hem donat un bon repàs al tema. Ara cal esperar a veure si aquesta fusió s’acaba duent a terme o no, i si es fa, cal desitjar que aporti en positiu al sistema sanitari. Crec que en seguirem parlant segur...


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada