dimarts, 16 d’abril del 2013

Ja som 13 !


I altres reflexionsEscrit per: Dr. Toni Iruela  @airuela

EBA Vallcarca SLP.
El 6 de desembre en Ricard Bosch va publicar al seu blog el meu post: les EBA: model vigent a Catalunya?. Uns mesos després, sembla que la resposta a la pregunta que em plantejava hauria de ser que sí, i és que des de l’1 d’abril, el CAP Muralles està gestionat sota la fórmula EBA pel grup de professionals liderats pel Dr. Ramon Monegal.

En aquest cas, ha estat la primera vegada que s’ha canviat la gestió mitjançant concurs d’una empresa pública (GIPSS) a una societat de professionals (Muralles Salut SLP). Vull destacar des d’aquí el coratge d’aquests professionals que en aquest context tan difícil fan aquesta passa endavant. Les dificultats que han hagut de superar de tota mena i en especial de tipus econòmic han estat enormes, atès que finalment han hagut d’avalar amb el seu propi patrimoni les garanties requerides pel concurs del CatSalut. Sobre aquest punt m’hi referiré amb posterioritat.

La situació que estem patint al nostre sector és de sobres coneguda i està sent puntualment informada en aquest mateix blog pel Ricard Bosch. Destacaria en aquests moments:

-        Incertesa pel desconeixement hores d’ara del pressupost pel 2013 tot i que s’han filtrat un ball de xifres amb previsions de retallades d’ingressos variables que van de retallades fins al 4% a d’altres que les situaven entre el 5-10% depenent de la línia assistencial.
-          Manca de pagaments regulars per part de CatSalut.
-   Desconeixement de quan es pagaran els deutes contrets pel CatSalut per impagaments de l’any passat.

Amb aquest escenari i si no s’aborden reformes estructurals hauríem d’esperar potser el tancament d’alguns centres i ERO,s amb acomiadament de personal i professionals d’aquests centres.

El malestar amb els òrgans de govern de les empreses públiques i consorcis sembla que està servit, com ho reflexa la carta recentment filtrada a la premsa de Josep Maria Via del Parc de Salut Mar, i a nivell laboral no es poden descartar vagues i augment de la conflictivitat, amb la incertesa d’un VII conveni en ultra activitat que expirarà el 7 de juliol i unes patronals que estan estudiant la seva fusió. Sembla imprescindible que tot el sector amb les principals forces polítiques del Parlament es posin a treballar per arribar a un nou pacte de Salut a Catalunya.

El Dr. Ramon Monegal lidera la nova EBA
 "Cap Muralles" de Tarragona
M’agradaria referir-me a un element clau que haurà de ser el nou model de compra del CatSalut  del que se’ns ha anat informant però que sembla prou complex i de difícil aplicació per aquest mateix any. Un altre element és la vigència o no, del Decret 196/2010 de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT). En aquest decret es parla de 3 xarxes, la d’internament la de serveis comunitaris i la de transport sanitari. Voldria creure en la vigència del Decret 196/2010 i que el model de compra sigui coherent amb el mateix.

En la línia de reformes estructurals pendents, crec que l’atenció primària hauria de liderar totes les línies de no internament i per tant tenir funció d’agent de compra/gestió de les mateixes. Caldria ampliar l’autonomia de gestió de tots els equips d’atenció primària perquè poguessin tenir tots els instruments de gestió per poder complir amb èxit la seva funció dins del sistema sanitari català. En aquest sentit caldrà veure els canvis que aborda l’ICS properament. L’autogestió hauria d’estar reservada als equips excel·lents que demostressin els millors resultats assistencials i de gestió.

Arran del que va passar a finals de l’any passat amb l’adjudicació de la gestió del’ABS de l’Escala a EULEN crec que cal fer una revisió profunda i tenint en compte la Llosc, el Decret 196/2010 del SISCAT i la Llei de Contractes de les Administracions Públiques :

-      Si pot ser assimilable a l’atenció primària el que passa amb l’atenció hospitalària d’aguts en la que l’hospital comarcal adscrit al SISCAT obté la gestió del servei per part del CatSalut sense necessitat de concurs.

-     Revisió dins de la legalitat del concurs de CatSalut per a la gestió de l’atenció primària. Cal revisar els criteris de puntuació, el pes de la oferta econòmica i el del projecte assistencial amb l’autonomia de gestió.

-        Sembla difícil d’entendre que a Madrid  la seva "Consejeria" sigui capaç de fer un concurs que prioritzi els equips de societats professionals (EBA,s) i que a Catalunya això no pugui ser possible ni pels criteris de puntuació del concurs ni per les garanties econòmiques exigides que tracten en igualtat de condicions un equip de professionals que una gran Mútua Hospitalària. 

Entrada al Cap Muralles de Tarragona


Caldrà estar atents a com s’aborden tots aquests punts que plantejo en aquest post, però el que puc assegurar a hores d’ara,  que encara hi ha excel·lents equips de professionals esperant la seva oportunitat professional per optar a gestionar la seva ABS i així donar sortida als seus anhels professionals i contribuir a la qualitat del sistema sanitari català.

Potser, ben mirat, hauria d’haver titulat aquest post, encara som 13?Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada