divendres, 5 d’abril del 2013

Pressupost 2013: La magnitud de la tragèdia


Qui deia que les coses no podien anar pitjor?Tot i que el Parlament de Catalunya no ha aprovat encara els pressupostos del 2013 sembla que al Departament de Salut ja en deuen conèixer els trets bàsics, o si més no les afectacions  que aquest pressupost tindrà en les xifres dedicades a Salut l’any vinent. Altrament no tindria explicació que aquest dimarts els gerents de les empreses públiques i consorcis hagin rebut un correu electrònic en els que se’ls demanava que en el pressupost dels centres per l’exercici 2013 tinguessin en compte una reducció dels ingressos  que segons els centres oscil·lava entre els valors  següents:

            Hospitals d’aguts entre un 8 i un 10% de reducció d’ingressos
            Hospitals sociosanitaris entre un 6 i un 7% de reducció d’ingressos
Centres d’Atenció Primària entre un 5 i un 6% de reducció d’ingressos

El conseller Mas Colell opta per la solució més efectiva: reduir
el cost de les factures dona resultats immediats; demanar-li al
conseller Ruiz que endreci el Departament dona resultats
a mig o llarg termini i no ajuda avui a reduir el dèficit
Reduccions que no especificaven si afectarien només a la tarifa, o bé a la tarifa i l’activitat. Pel que sembla i atès que reduir encara més l’activitat no es veu factible, la reducció podria afectar exclusivament a la tarifa. Sent així, i com que no es podria reduir la plantilla, a les empreses només els quedaria la possibilitat de negociar amb els treballadors la reducció de la massa salarial, per intentar mantenir l’equilibri pressupostari. Tanmateix aquest fet implica el sobrepassar no ja una línia vermella, sinó el posar en autèntiques dificultats a les empreses i fins i tot pot propiciar la desaparició d’alguns centres que de cap manera podran resistir aquest nou marc.  Val a dir que per tenir una panoràmica complerta de la situació s’hi ha d’afegir el fet que a sobre el CatSalut no paga regularment les factures motiu pel qual, si sumem els efectes d’una cosa i de l’altre, el panorama esdevé catastròfic. A tot això el president Mas deia no fa gaire, que en Sanitat ja "hem tocat os"

Tot i que d’entrada la mesura afectaria només a les empreses públiques i consorcis, ningú no dubta en veure que al darrera i venen la resta d’entitats concertades amb el CatSalut. Segurament per això les entitats patronals al tenir coneixement de la situació, aquesta vegada si que han mogut fitxa i després d’una entrevista amb el director del CatSalut han fet públic un comunicat de 7 punts que resumeixo tot seguit:

1.- Les patronals (UCH i CSC) consideren que aquests plantejaments pressupostaris no són assumibles
2.-   Les patronals van posar de manifest el seguit d’esforços realitzats fins ara, que exhaureixen en la pràctica la capacitat de les organitzacions de continuar aplicant mesures de gestió per fer front a aquests nous plantejaments
Tot i els pactes de governabilitat sembla que el Sr. Oriol
 Junqueras no vol donar suport a uns pressupostos tan
nocius per Catalunya
3.-  A més, altres factors externs encara contribueixen a fer impossible el que el departament demana: increment d’IVA, eliminació de bonificacions en la contractació de personal, increment quotes seguretat social, increment d’IPC sense cap repercussió en les tarifes., etc.
4.- Cal que el CatSalut i el Departament han d’adoptar reformes estructurals que incrementin l’eficiència.
5.-  L’autonomia de gestió dels centres s’ha de preservar
6.-  Els centre privats concertats no han pogut aplicar fins ara cap de les mesures retributives i organitzatives aplicades als centres de titularitat pública, fet que els deixa en una situació límit.
7.-  Aquest nou escenari encara dificulta més la negociació col·lectiva, posant conta les cordes una possible entesa amb els sindicats

Tot i que de la lectura del comunicat no se’n deriva  una mala relació entre les patronals i l’autoritat sanitària, fonts coneixedores de la reunió m’han fet arribar un cert malestar dels assistents en comprovar com des de les altes instàncies del Departament s’ha adoptat una postura autoritària. En concret m’han explicat que el Departament té intenció de convocar una reunió amb tots els membres  dels Consells Rectors  i Consells d’Administració de les EPiC per dir-los hi que “si no es veuen en cor d’aplicar aquesta nova retallada, que dimiteixin” 

Dona la sensació que el conseller Ruiz actua d'acord
a les instrucciones que rep del conseller Mas Colell
sense ni tan sols intentar argumentar en favor
del sistema sanitari públic català
Caldrà seguir aquesta reunió perquè no seria gens estrany que en acabar la mateixa, moltes EPiC s’hagin quedat sense Consell Rector.  Està clar que el Conseller Mas Colell mana molt i que per ell, retallar els pagaments a proveidors és molt pràctic; però està clar també que a vegades per conservar la cadira hi ha persones que estan disposades a  fer tots els papers de l’auca.

Jo em pregunto que espera el Conseller Ruiz per començar una autèntica neteja del seu Departament, eliminant totes les estructures, càrrecs, departaments, fundacions, plans directors, desfent organigrames, simplificant procediments, ets., etc., que més enllà d'implicar uns costos elevats i que no es poden assumir, a més aporten en la pràctica molt poc valor afegit. Sempre paguen els mateixos, i els més ineptes, els que aporten menys al capital social col·lectiu aquests continuen campant al seu aire...


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada