dijous, 11 d’abril del 2013

Marxa enrere del CatSalut ?


Sembla que la reacció del sector salut ha propiciat un canvi  

Tot i que fins que els pressupostos no estiguin aprovats no es poden donar per definitius, sembla que les diferents reaccions que s’han produït en el sector al conèixer les intencions del Departament de Salut  pel que fa a les retallades 2013, han fet canviar una mica l’escenari inicial que el Departament havia previst. 


El conseller Mas Colell decideix les retallades a Salut
sense que ningú li expliqui on són els límits
El dia 9 d’abril, hi ha haver al CatSalut la Comissió de Proveïdors, en la que els assistents van ser informats de les intencions del Servei Català de la Salut pel que fa a la concertació 2013. En aquesta reunió es va parlar d’una retallada dels ingressos al voltant del 4%, que afectaria a les tarifes bàsicament d’hospitals d’aguts. Semblaria que les altres línies d’activitat no es veurien tan afectades per les retallades, tot i que de retallades n’hi haurà.  Tot això s’hauria calculat sota la hipòtesi que el dèficit que l’Estat autoritzi a Catalunya sigui del 1,5% del seu PIB. Si aquest dèficit es relaxa una mica més, la retallada seria més petita i per contra, si el dèficit que finalment s’autoritza és inferior a aquest 1,5%, la retallada pot ser superior.  Mentre tant,  sembla que les EPiC no han rebut cap comunicació diferent a la que van rebre la setmana passada en la que se’ls demanava que consideressin una reducció del seus ingressos del 10%. Atenció doncs a aquet fet: estem davant de dues situacions ben diferents, i les dues emanen del Departament de Salut.

Tot plegat demostra clarament la manca de lideratge de la sanitat catalana. No pot ser que un dia et diguin una cosa i al dia següent un altre de diferent. Aquests canvis denoten que les decisions es prenen sense una base sòlida i que a més estan subjectes a no se sap massa bé quins criteris.  El que si que és evident és que el sector no té ningú que el protegeixi de les “escomeses” d’Economia. A Salut es fa allò que decideix Economia sense més discussió i sense que s’alci cap veu que intenti fer veure als responsables de l’economia del país que hi ha decisions que en els despatxos resulten molt fàcils de prendre, però que la realitat les fa del tot inaplicables. 


Sembla que el Conseller Ruiz no té massa èxit defensant
les necessitats del seu Departament davant del
Conseller Mas Colell
Jo entenc molt bé al conseller Mas Colell. A l’hora de rebaixar el pressupost de despeses, el més senzill i el que comporta resultats més immediats és reduir les factures que s’han de pagar cada mes i per tant  en aquest sentit la decisió és immediata: rebaixar la factura als proveïdors de serveis sanitaris. Entenc que des d’Economia s’actuï així, el que no entenc és que des de Salut ningú digui “Sr. Mas Colell, aquesta decisió comporta la fallida del sector sanitari”.  Crec que aquest paper hauria de correspondre al Conseller Ruiz, que en el fons és també el representant de tot el sector sanitari davant del Govern de Catalunya. Sembla com si el Conseller hagi oblidat aquest paper per assumir només el de avalador de totes les decisions del Conseller Mas Colell. 

Vull remarcar que totes aquestes informacions tenen avui per avui un caràcter purament especulatiu. La realitat no la coneixerem fins que els pressupostos estiguin aprovats pel Parlament de Catalunya, o probablement uns dies abans que aquest fet es produeixi i per això és del tot necessari saber quin serà el límit de dèficit que l’ínclit Sr. Montoro ens acabi autoritzant.

Pel seu interès reprodueixo tot seguit la nota que la Unió Catalana d’Hospitals i el Consorci de Salut i Social de Catalunya han elaborat pels seus associats al respecte de tot aquest embolic:          


Benvolgut / benvolguda,

En reunió d’ahir a la tarda de la Comissió de Proveïdors, el CatSalut va informar sobre les
previsions de la concertació d’enguany. En relació a les perspectives d’ajustament, s’està
treballant amb un escenari de dèficit del 1,5%, i aquest és l’impacte que es traslladarà en la
reducció del pressupost dels concerts, de diferents maneres:

  • En aquest escenari, caldria una reducció com a mínim d’un 4% de les tarifes, sobretot pel que fa referència als hospitals d’aguts.. Pel que fa a la resta de línies,Atenció Primària, Sociosanitari i Salut mental no hi ha cap previsió concreta tot i que es procurarà que s’afectin el menys possible. Això es podria modificar si canvia aquest escenari de dèficit, en un sentit o altre.

  • No es produirà una retallada lineal d’activitat, sinó que es farà de forma selectiva i singular tenint en compte diversos paràmetres: penalització de l’excessiu índex de reiteració de CCEE, hospitalitzacions evitables, increment de la CMA, i altres mesures de millora de l’eficiència assistencial. Adjuntem un document que ens van lliurar on s’aprofundeix en aquestes propostes.

El SCS proposa crear una taula de treball amb el sector per tal de poder debatre
conjuntament i que aportem propostes d’estalvi. En funció del impacte de les mesures
proposades i la factibilitat de les mateixes, es podria revisar aquestes perspectives de la
concertació.

Els equips de les Regions sanitàries es posaran en contacte amb els centres per tal de
negociar precontractes 2013.

Cordialment,


Helena Ris
Directora general
La Unió
Jose Augusto Garcia Navarro
Director General
CSC

Barcelona, 10 d’abril del 2013Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada