diumenge, 23 de setembre de 2018

Què ha donat de sí la cimera de professionals? (i II)


Els assistents a la cimera valoren positivament la seva celebració, però expressen els seus dubtes sobre la continuïtat que tot plegat pugui tenir.

En la situació actual, entenc que és un error estratègic no abordar la problemàtica de les retribucions. Un sistema sanitari que no és capaç de remunerar satisfactòriament als seus professionals, no pot ser un sistema sanitari d’excel·lència. La recuperació del poder adquisitiu dels professionals sanitaris hauria de ser una prioritat de primer ordre per la consellera, si vol mantenir la credibilitat que el sector li ha atorgat.     


   
(...Continua de l’entrada anterior)

Una vegada conegut el desenvolupament d’aquest fòrum de professionals, m’ha semblat oportú recollir l’opinió de diferents persones que varen assistir-hi. Aquest seria el resum de les opinions recollides:

Assistent A.- Molt bones intencions per par del departament; caldrà veure si les solucions als diferents problemes seran les adequades per el sistema de salut. He copsat molt bona predisposició per part de tothom, però estic una mica a l’expectativa; si no hi ha una concreció de tot el que s’ha dit, aquesta cimera es pot convertir amb un “déjà vu” respecte a altres sessions com aquesta fetes en l’època de la consellera Geli
Assistent B.- Bona impressió de la reunió; he pogut constatar interès per detectar tots els problemes dels professionals i de les institucions: La consellera ha estat valenta fent aquesta cimera en aquests moments, però el sector necessita respostes i tampoc es podia esperar més per abordar aquests problemes. El temor està en que això no vagi més enllà i que els documents de les diferents comissions no s’acabin desenvolupant. La universitat, que sempre ha anat per lliure s’ha mostrat disposada a treballar conjuntament amb el departament de Salut. 
Assistent C.- Hi havia representades una seixantena d’agents del sector salut. La consellera ha volgut presentar un escenari de la situació dels professionals i ha proposat cercar solucions d’una manera participativa amb les organitzacions. Calia fer una cosa així perquè la gent està una mica escamada. Tothom ha pogut dir la seva, i en general s’ha felicitat al departament per la iniciativa, agraint la preocupació del departament per tota la problemàtica que envolta al professionals sanitaris.
Assistent D.- La cimera ha estat molt interessant. Cal però que hi hagin respostes, i algunes són urgents. No es pot esperar un any per actuar en qüestions com la precarietat dels contractes dels profesional i la recuperació del poder adquisitiu dels professionals. Si no hi ha respostes ràpides en aquests temes, em temo una tardor calenta a Salut.   
Assistent E.- Ha estat un fòrum correcte; tanmateix poder gestionar els interessos corporatius de tothom serà una qüestió complexa. Cal abordar la planificació de les necessitats de personal, tan pel que fa al nombre, com pel que fa als perfils, al rol que caldrà que assumeixin en el futur, etc. M’ha semblat important el compromís col·lectiu dels presents d'estar disposats a implantar les accions que es proposin. Tot i així les organitzacions s’hauran d’adaptar a les noves demandes que es produiran per part dels professionals i a això caldrà donar-hi resposta, i aquesta ni serà fàcil en tots els cassos.  Més enllà de la correcció institucional de tots els participants, universitats incloses, hi ha escepticisme per l'antecedent dels consells de les professions de l'època de la consellera Geli i pels tres temes cal·lus: capacitat de lideratge de tot aquest procés participatiu, defensa dels corporativismes existents i gestió dels temps en funció de les expectatives creades en els professionals; cal que els canvis es visualitzin en els moments oportuns.
Assistent F.- Un acte amb marcat caràcter polític, amb bones intencions, però amb l’antecedent que en l’època de la consellera Geli ja es va intentar fer una cosa sismilar  amb un discurs molt genèric per part de la consellera, en el que destaquen tres eixos importants: l’assistència primària, la dotació d’infermeria i la participació de les universitats en la planificació de les necessitats de professionals. 
Assistent G.- Prefereixo no opinar i esperar a veure com es desenvolupa tot plegat. Només una cosa, vaig tenir la impressió que hi havia gent del departament de Salut que no hi pintaven res en aquest fòrum. Pots dir-ho així mateix. Ja comencem a estar una mica cansats de les promeses que mai s’acompleixen.
Assistent H.- Els temes que s’han tractat són molt importants i analitzar-los a través d’un procés en el que poden participar tots els que hi tenen coses a dir diu molt en favor d’aquesta consellera. Ara bé, hi ha el risc que tot quedi en paper mullat, en una mera declaració d’intencions. Sense més diners al sistema, la majoria de solucions que es proposin seran inviables. Resumint: una reunió interessant, que necessita culminar les accions que se’n derivin per ser efectiva. 

De la majoria d'opinions sembla que es desprèn una certa preocupació pel resultat final de la cimera. La consellera Vergés i el seu equip han de ser conscients que una vegada aixecada la perdiu, no es tracta de marejar-la, sinó de caçar-la i al sarró. Si no és així,... tindrem problemes...     

A banda d’aquests opinions, voldria comentar dues coses: la primera, que no es va parlar de sous. I els nostres professionals han perdut poder adquisitiu en relació a l’any 2008. És a dir: deu anys més tard, el seu poder adquisitiu ha disminuït un 5% segons alguns càlculs. El problema salarial dels professionals sanitaris és una qüestió prioritària, encara que el Sr. Pere Aragonès, vicepresident del govern català, per el moment no en vulgui sentir parlar. 

I la segona, en aquests moments s’està negociant el nou conveni del sector no se sap si per un any, o per un període més llarg. D’aquesta cimera poden sorgir propostes que incideixin en l’organització dels nostres dispositius assistencials. Com es farà per adaptar les propostes que sorgeixin de la cimera, a la rigidesa habitual dels convenis col·lectius, si la durada d'aquest va més enllà d'un any? 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada