dimecres, 5 de setembre del 2018

L’Hospital de Bellvitge, una assignatura pendent (II)


Dra. Figuerola:

“L’Hospital, amb els nous quiròfans que es van inaugurar l’any 2017, ha pogut fer 4.000 intervencions més en un any”

“A banda de les inversions de la Fase II (edifici tecno-quirúrgic), també estem treballant amb el Pla director de l’Hospital per a la futura adequació dels diferents espais a la torre”

“En el camp de les inversions, i en d’altres, el pressupost hauria de ser plurianual”


Dra. Grifell:

“La promesa del conseller Comin d’invertir 45 milions en 3 anys va ajudar molt a recuperar la moral dels professionals”

“Hem treballat amb els hospitals de l’entorn  per arribar a acords de col·laboració amb ells”     (...Continua de l’entrada anterior)

Per intentar aconseguir que la complicada i enrevessada dinàmica dels concursos públics no incideixi negativament en els terminis previstos, l’equip de la Dra. Figuerola ha estructurat un grup de treball que es reuneix periòdicament amb els tècnics del CatSalut amb l’objectiu de facilitar la tramitació administrativa dels concursos, de manera que totes les documentacions estiguin a punt per a garantir el nivell de licitació anual que s’està realitzant, recollint el criteri tècnic dels professionals. 

La Dra. Figuerola explica que “gràcies als nous equipaments ja inaugurats l’Hospital de Bellvitge va poder fer unes 4.000 intervencions més en un any; la llista d’espera ha baixat d’una manera molt significativa, hem anat recuperant pacients que teníem fora de garantia. Tot això gràcies a l’excel·lent resposta dels professionals. La decisió de fer més activitat complexa ha estat també molt important per recuperar el prestigi de l’Hospital en línies d’excel·lència”

La Dra. Grifell va intervenir per explicar que “a l’hospital hi havia la sensació que el nou edifici no estava ocupant-se com caldria. Quan el conseller Comin va adquirir el compromís d’invertir 45 milions en tres anys, això va ajudar molt a millorar la moral dels professionals, i ara la gent valora l’esforç que s’està fent”

Quan els plantejo el mal  estat general de les plantes d’hospitalització, i insinuo que els retards acumulats en la Fase II incidiran negativament en la remodelació de la torre on s’ubica l’hospitalització de Bellvitge, la Dra. Figuerola explica que “a banda de les inversions de la Fase II, estem treballant també amb el Pla Director de l’Hospital que ens ha permès anar fent coses a diferents plantes de la torre.  La nova unitat d’ictus, o la unitat de semi-crítics a neurocirurgia, són mostra de tot això. També cal destacar el trasllat de la unitat de curta estada que la teníem en el Duran i Reynals i que també hem dut a la torre. De tota manera, fins que no puguem treure de la torre l’àrea quirúrgica actual no podrem avançar gaire més”

Explica la Dra. Figuerola que també estan treballant en la redefinició del model d’hospital, un centre de referència terciari, que a més volen que estigui orientat i obert a la comunitat i al territori. Per això fomenten treballs conjunts amb l’atenció primària,  com és el cas de l’abordatge integral de la insuficiència cardíaca.  “El model d’hospital que estan consolidant també inclou el treball en xarxa juntament amb altres hospitals de l’entorn”, explica la Dra. Grifell. “A partir de convenis marc amb cada un dels centres de l’entorn, establim acords de col·laboració per temes concrets. El diagnòstic per la imatge és un bon exemple d’aquesta col·laboració. Vàrem analitzar la possibilitat d’assumir entre els proveïdors del territori les proves diagnòstiques que abans enviàvem fora. Els resultats han estat molt positius, i la relació ara és de molta col·laboració”.

La Dra. Figuerola comenta la necessitat de que els pressupostos siguin plurianuals, com a mínim pel que fa a les inversions, atès que sovint es troben que per qualsevol incidència una inversió que no s’ha pogut executar al 100% a 31 de desembre, aquells diners es perden i això obliga  a refer de nou tot el procediment de cara a l’any següent.  Ben mirat no cal inventar res: les empreses eficients ho tenen resolt, les inversions es pressuposten per el nombre d’anys que faci falta, i per tant només faria falta “copiar” allò que les empreses privades fan i posar-hi aquells controls estrictament necessaris per garantir la correcció del procediments. Encarna Grifell comenta que caldrien eines per fer més àgils i eficients el procediments. 

(Continuarà...) 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada