divendres, 21 de setembre del 2018

Què ha donat de sí la cimera de professionals? (I)


S’han constatat algunes situacions preocupants al voltant dels professionals del sistema sanitari i la voluntat i bona disposició dels participants de treballar conjuntament amb el departament de Salut. 

Es crearan uns grups de treball per tractar de trobar solucions al llistat de problemes a resoldre, d‘acord als quatre principals reptes identificats per el departament de Salut: Infermeria, atenció primària, professionals en el territori, coordinació entre les universitats i la planificació de necessitats del sistema sanitari català    Finalment, la tant esperada cimera per parlar dels problemes dels professionals de la sanitat catalana s’ha dut a terme. Una seixantena d’organitzacions del sector salut, universitats incloses, i també algun representant del departament de Treball, es varen reunir per tractar d’identificar els problemes que pateixen els professionals i les seves organitzacions a l’hora de fer la seva feina. Val a dir que aquest fòrum era esperat amb interès per uns professionals que estan una mica cansats de rebre copets a l’esquena i paraules d’agraïment, però que malgrat això no veuen solucions als greus problemes que els afecten, i entre ells les baixes retribucions que no compensen ni els anys d’estudis ni les condicions en que han de treballar.

En la presentació de la sessió la consellera Vergés va dir que “l’èxit dels projectes s’aconsegueix si ho fem plegats; per tant, ara és el moment de posar-nos a treballar junts per tancar un diagnòstic sobre les necessitats de professionals de la salut a Catalunya...Posarem tots els temes sobre la taula. No renunciarem a res. La ciutadania i els professionals ens demanen que ens arremanguem i el nivell de qualitat i excel·lència del sistema sanitari s’ho mereix. L’horitzó és engrescador...estem davant d’una realitat inajornable que ens obliga a reorientar i adaptar la planificació de professionals a les necessitats dels nou models assistencials que estan emergint...”

A la sessió es varen presentar les dades elaborades pel departament de Salut de les que es deriven, entre altres, les conclusions següents:
 • Metges i infermeres representen el 68% del conjunt de professionals col·legiats a Catalunya (38% infermeres, 30% metges).
 • Alta feminització de les professions assistencials.
 • S’observa que les zones més allunyades de Barcelona són les que presenten una distribució de professionals per 1000 habitants més baixa: del 14,55 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, als 6,26 de la Catalunya Central, o als 5,53 de l’Alt Pirineu-Aran.  
 • Gairebé un 60% dels professionals de la salut pertanyen a centres hospitalaris d’aguts; una mica més dels 26% treballen a l’atenció primària, un 6,2% ho fa en el sector sociosanitari, i un 3,64% en l’àmbit de la salut mental i les drogodependències. 
 • Baixa relació d’infermeres per 1000 habitants en comparació amb els països europeus dels nostre entorn, molt per sota de la mitjana de l’OCDE (6,9 a Catalunya front a la mitjana de 9 a l’OCDE).
 • Una relació de metges per 1000 habitants de les més elevades de l’OCDE (4,83 a Catalunya front el 3,4 de mitjana a l’OCDE).
 • Més del 90% de les infermeres no tenen cap de les especialitats reconegudes oficialment
 • Entre els metges, l’especialitat majoritària és la medicina de família i comunitària.
 • D’acord a les dades presentades a la sessió, el nombre de professionals que es jubilaran els propers 6 i 15 anys es compensa amb el nombre de professionals que es formaran en els mateixos períodes.  
La majoria d’assistents va valorar molt positivament el rigor i la claredat de les dades presentades per la Sra. Alícia Àvila subdirectora general d’Ordenació i Desenvolupament Professional del departament de Salut. A partir de la informació aportada i de les diferents intervencions es va decidir que durant el mes vinent es crearan diferents grups de treball, que funcionaran coordinadament amb l’objectiu de presentar en el termini aproximat d’un any les diferents propostes. Segons el departament de Salut, en funció de tot el que es va parlar, la sanitat catalana té plantejats quatre grans reptes que caldrà afrontar a través d’aquests grups de treball:

 • La infermeria, per intentar apropar la relació d’infermeres per 1000 habitants als estàndards europeus i incrementar el nivell d’especialització de les infermeres.
 • L’atenció primària, on sembla que cal fer més atractiva l’especialitat de medicina familiar i comunitària.
 • Una distribució més uniforme dels professionals en el territori, en benefici de les zones més allunyades de Barcelona.
 • Treballar conjuntament amb les universitats per intentar modular l’accés als estudis de ciències de la salut, d’acord a les necessitats del sistema sanitari i adequar els plans d’estudis als perfils que requeriran els nous rols dels professionals.   
(Continuarà...)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada