dijous, 27 de setembre del 2018

La consellera de Salut ret comptes al Parlament dels seus primers cent dies al front del departament (i II)


De nou, malgrat que “oficialment” el balanç de la consellera diu el contrari, la realitat demostra que la inversió en totxo esdevé prioritària, en detriment d’uns equipaments obsolets en molts hospitals, que requeririen d’un pla d’actuació immediat per a la seva reposició.     La consellera anuncia un dèficit per l’exercici 2018, superior als mil dos cents milions d’€, que incidirà negativament en la disponibilitat dels pressupostos del 2019. Si una bona part de la despesa sanitària genera riquesa pel país, el dèficit té un efecte contrari, i condiciona perillosament actuacions futures.(... Continua de l’entrada anterior) 

Una vegada explicat tot allò referent als professionals, la consellera va voler parlar d’infraestructures i equipaments, i en aquest àmbit va dir que “la crisi econòmica va trencar la roda de les inversions. L’esforç que s’ha de fer és molt important, necessari i urgent. I no només amb totxos sinó amb la reposició d’equipaments”. Ho va il·lustrar explicant diferents accions dutes a terme en aquests cent dies com per exemple la  inauguració del CAP Figueres, les obres de l’Hospital de Viladecans, l’Smart UCI de la Vall d’Hebron inaugurada recentment i equipada amb les tecnologies més modernes, les obres del nou edifici de l’Hospital Joan XXIII, el pla de millores de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, la previsió d’un nou bloc quirúrgic de l’ Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i la nova UCI ja inaugurada en aquest hospital, o l’edifici tecno-quirúrgic de l’Hospital de Bellvitge que estarà del tot equipat d’aquí a dos anys. Dels set exemples d’inversions que la consellera Vergés va posar, més de la meitat tenen com a referència directa al totxo.

En la seva intervenció, la consellera Vergés va destacar la inauguració que va fer junt amb el president de la Generalitat del CAP La Mina, que ja portava un any funcionant, on va quedar gratament impressionada per l’equip de professionals del CAP “estan treballant les estratègies comunitàries previstes a l’ENAPISC; es tracta d’un equip de professionals que estan treballant molt bé, amb un projecte molt interessant i molt implicats amb la societat a la que atenen. És un projecte que val la pena conèixer”

Tot seguit la consellera va explicar altres aspectes del seu departament, com l’increment de les e-consultes a l’atenció primària, fet implica que la ciutadania comença a tenir una relació diferent amb l’assistència sanitària, i que els professionals cada vegada fan també més us d’aquests noves formes d’atenció relacionades amb les tecnologies. També va anunciar una tercera convocatòria de les subvencions per a la recerca derivades del PERIS, incentivant la participació de les infermeres en els treballs de recerca. 

Va fer referència a les demandes de participació cada vegada més importants per part d’una societat més informada i més exigent, que cal canalitzar d’una manera adequada. També va voler llençar un missatge en l’àmbit de la transparència, i va ressaltar que aquest any els informes de la Central de Resultats s’hagin presentat per primera vegada fora de Barcelona; la presentació es va dur a terme a Tarragona. Va explicar que “volem millorar el contingut dels informes de la Central de Resultats i treballem perquè sigui una eina útil pel país”.

La consellera va continuar dient que “estem en procés d’auditar la qualitat de les llistes d’espera a Catalunya. La millor gestió de les llistes d’espera sempre són una prioritat. Estem en fase d’analitzar aquestes auditories i estructurar les propostes de millora centre per centre”

Finalment, i per acabar la seva intervenció la consellera va donar una informació que ella va explicar com a positiva però que pel futur del departament de Salut no augura precisament bones notícies: “a l’exercici del 2018, la “inversió” del departament superarà els 10.400 milions d’€. Aquesta despesa no ha anat tota a recuperar la situació de l’any 2008. És la despesa més gran que mai ha assolit el departament de Salut. La millora de l’economia catalana no es tradueix d’una forma automàtica en la millora dels serveis públics a Catalunya. Cal denunciar una vegada i un altre aquesta situació injusta d'un finançament  insuficient del nostre sistema sanitari públic

Aquest últim punt que va comentar la consellera Vergés necessita un aclariment. La consellera diu que la despesa en salut no és una despesa sinó una inversió. I jo coincideixo força amb aquesta visió. Tanmateix la consellera sap que quan gastes més del que tens estàs generant un dèficit. Per tant, diguem-li com vulguem, però la consellera Vergés va anunciar que aquest exercici del 2018, pel que fa al departament de Salut, es tancarà amb un dèficit que pel cap baix serà de 1.200 milions d’€. Això vol dir que el pressupost de l’any 2019 naixerà amb un càrrec negatiu de 1.200 milions d’€ atès que si no hi ha ingressos extra que ho compensin total o parcialment, el dèficit del 2108 es pagarà amb càrrec als pressupostos del 2019. La intervenció no deixarà passar una sola factura que no tingui crèdit en la corresponent partida del pressupost del 2018, que és el mateix del 2017, atès que estem en pròrroga pressupostària.  

Això d’intentar explicar el dèficit com si fos un gran què per a la sanitat catalana atès que és l’any que hem gastat més, no va ser un anunci precisament triomfant, consellera...             

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada