dimarts, 25 de setembre del 2018

La consellera de Salut ret comptes al Parlament dels seus primers cent dies al front del departament (I)


Alba Vergés compareix a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya on explica les actuacions dutes a terme en aquest període pel departament de Salut. També anuncia un parèntesi per poder ser mare en breu. 



“Soc aquí per explicar les primeres accions que hem dut a terme, que com ja vaig dir en l’anterior compareixença, es basen en l’aplicació de la política de les tres “P”: Plans d’implantació d’aquells projectes que el departament ja havia endegat en la legislatura anterior, Perspectiva de gènere en les polítiques de salut, i la gran P dels Professionals del sector sanitari”


Aquesta va ser la seva presentació a la Comissió de Salut del Parlament que sens dubte és el millor escenari que la consellera podia triar per explicar el balanç d’aquests primers cent dies de govern al front del departament de Salut. Un balanç no massa extens, però prou dens malgrat que una part d’aquests cent dies han coincidit amb el període de vacances.  

La consellera va explicar que en aquests primers cent dies, ella i el seu equip han continuat treballant en l’abordatge de les desigualtats en salut i les seves conseqüències, i en aquest sentit va dir que “volem que tothom que visqui a Catalunya pugui accedir en igualtat de condicions a l’assistència sanitària. Aquest Parlament va aprovar per una àmplia majoria la Llei d’accés universal a l’assistència sanitària a Catalunya, que va ser recorreguda per el govern del Sr. Rajoy al Tribunal Constitucional i només accedir al càrrec vaig exigir al nou president espanyol Pedro Sánchez que retirés el recurs a la Llei que havia aprovat aquest Parlament. Això ha estat fet i per tant queda re-establerta la Llei 9/2017 i això és una victòria per tota la societat catalana”

Va continuar parlant de diferents actuacions en l’àmbit de les desigualtats i entre elles va esmentar les que afecten als col·lectius més vulnerables, com el desplegament de l’ENAPISC en l’atenció primària, i abordar les desigualtats socioeconòmiques segons l’indicador dissenyat per l’AQuAS que permet assignar recursos allà on més es necessiten. La consellera Vergés va explicar també que han reactivat la Llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya que va ser aturada quan es va dissoldre el Parlament per efecte de l’aplicació de l’article 155, i que ara cal desenvolupar-la. 

Tot seguit va introduir un dels seus temes predilectes: la perspectiva de gènere en les polítiques de salut, i va posar exemples de com estan treballant en aquesta direcció, explicant el nou protocol de seguiment de l’embaràs incorporant un test de violència masclista. “Quan vaig arribar a Salut, en el departament ja hi havia un grup que feia temps que treballava en l’àmbit de les polítiques de gènere, i per tant potenciarem la seva feina incloent aquesta perspectiva en les enquestes de salut i en les dades de la central de resultats. Pel que fa a les subvencions del PERIS per a projectes de recerca es condicionaran a la participació igualitària d’homes i dones en els projectes” va afegir.

Més endavant, la consellera va entrar en la problemàtica dels professionals i es va referir al fòrum celebrat la setmana passada dient “ahir vàrem celebrar la reunió del fòrum de diàleg sobre les necessitats de professionals del que hem sento molt satisfeta, amb la participació de la la universitat, que per primera vegada col·labora estretament amb el departament, societats científiques, col·legis professionals, sindicats, organitzacions, funció publica, departament d’ensenyament, etc. Es va presentar una primera diagnosi, que resta oberta a les aportacions de les diferents organitzacions sanitàries. Es tancarà el procés de diagnosi identificant els reptes definitius consensuats i al gener o febrer del 2019 hi haurà un segon fòrum de diàleg amb els professionals a partir del qual treballarem en la proposta de solucions als diferents reptes. El departament ha identificat 4 reptes importants: “ratios” d’infermeria molt baixos i manca d’especialització de les infermeres, l’especialitat de medicina familiar i comunitària ha perdut atractiu i l’atenció primària requereix bons professionals que s’hi dediquin per donar respostes a les necessitats en el territori. El territori en general és també un dels reptes que caldrà afrontar atès que es requereixen especialistes en els territoris més allunyats de l’àrea metropolitana de Barcelona i per últim, l’altre repte és lligar la planificació universitària amb la planificació del departament de Salut”


La intervenció de la consellera va continuar explicant altres accions per millorar la qualitat dels contractes dels professionals, i en aquest sentit va dir que “estem desenvolupant el Pla de garantia d’estabilitat laboral, aprovat en la legislatura anterior, pel qual les persones deixen d’estar en situació de temporalitat per passar a una situació normalitzada amb contractes fixes. També estem treballant amb l’estructuració de l’observatori de la qualitat de la contractació per ens ha de permetre fer un seguiment dels contractes que s’estan fent i poder millorar la situació actual de contractes precaris. També treballem en la posada en marxa del pla de desenvolupament professional”

(Continuarà...)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada