divendres, 29 de juliol del 2016

Fracking en el sistema sanitari


Per a quan l’autocrítica?Per Francesc José Maria

El Tribunal de Comptes ha dictaminat la inexistència de responsabilitat comptable en el finançament de les obres de l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat. Convindria ara que tots aquells que han estat practicant fracking en el sistema sanitari buscant responsabilitats inexistents dels gestors i administradors del Consorci Sanitari Integral fessin pública alguna rectificació autocrítica.


Francesc José Maria, advocat i exgerent de l'ICS
El Tribunal de Comptes (TCu) ha dictat, en data 27 de juliol, una Acta de Liquidació provisional per la que determina que no es pot exigir cap responsabilitat pel finançament de la construcció de l'Hospital Comarcal del Baix Llobregat : “Por lo que al estar ante una situación de inexistencia de supuestos constitutivos de alcance, no cabe hacer pronunciamiento alguno con respecto a las presuntas responsabilidades”.

Les actuacions del TCu s'havien  iniciat per un informe elevat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya elaborat a instàncies del Parlament de Catalunya (Resolució 938/X del Parlament) que li va encomanar que revisés el seu anterior informe de fiscalització del que no es desprenia que existís cap mena de responsabilitat pel finançament de les obres de construcció de l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat.

El Parlament de Catalunya va encarregar a la Sindicatura de Comptes que busqués petroli i aquesta en un nou informe de fiscalització (Informe28/2015) va establir que hi havia indicis de que se'n podia trobar i quan l'encarregat de la prospecció, el TCu, ha analitzat el terreny i els substrats inferiors ha determinat que no existeix cap jaciment petrolífer. La Sindicatura va presentar el seu nou informe a la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament el passat 12 de maig, advertint  el síndic Sr. Andreu Morillas en la seva intervenció que no era segur que es trobés petroli (responsabilitats comptables dels administradors i gestors del Consorci Sanitari Integral entre els quals em trobava inclòs com a membre del seu consell rector, en la meva qualitat de director gerent de l’ICS) i que, al seu parer, només podien existir  uns lleus indicis de la seva existència: “Aquestes conclusions, no obstant, les fa la Sindicatura amb totes les reserves i posant de manifest que únicament es fan respecte als possibles indicis, o de la possible existència d’indicis...”

Malgrat el que va expressar el síndic, en aquella compareixença vam poder escoltar intervencions d'alguns diputats que només volien llegir de l'informe allò que convenia als seus posicionaments preconcebuts. Reproduïm a continuació alguns  talls de la intervenció del flamant líder podemita el Sr. Dante Fachín que es distingeix per la seva vocació de croat anticorrupció del sistema sanitari  que ja  va deixar palesa  en la seva anterior etapa d'editor d'un diari digital des del que es dedicava a fer d'altaveu (portaveu?) del depurat director de l'Oficina Antifrau de Catalunya  Daniel de Alfonso:

-       “... el tema pirotècnic, no? Perquè, aquí s’han fet escarafalls enormes amb el tema del 3 per cent, i aquí estem parlant d’un 111 per cent...”
-       “...hi ha hagut un interès manifest, clar, decidit de buscar la manera de saltar-se el control públic, de manera constant,...”
-       És una pena que ... el nom de Moisès Broggi passi a la història com el nom d’un cas de corrupció. Haurem de fer tot el que estigui a les nostres mans com a mínim per salvaguardar el nom del senyor Broggi.”


El bon nom del Dr. Broggi sempre ha estat a bon resguard sense necessitat de la seva intervenció senyor diputat.

Una altra intervenció remarcable va ser la del diputat cupaire el Sr. Benet Salellas. Per a ell era tot tan evident que va fer un panegíric sobre el càstig als corruptes. Abans de que el Tribunal de Comptes intervingués ja havia dictat sentència:

-       “...si nosaltres volem evitar la impunitat la via clàssica per evitar la impunitat és el càstig.”
-       “... com és que vostès posen això, negre sobre blanc, i es limiten a portar-ho al  Parlament de Catalunya? Com és que això no està en mans de la policia per anar a detenir a les persones que han saquejat l’erari públic?

Ara que el TCu ha dictaminat la inexistència de responsabilitat comptable i, per tant, que no s’ha produït cap mena de malversació dels cabdals públics i no existeix un cas de corrupció a l'Hospital Comarcal del Baix Llobregat, caldria recordar als diputats citats que segons el diccionari soviètic de filosofia, la crítica i l'autocrítica és un procediment per descobrir i superar els errors i les insuficiències en l'activitat de les organitzacions. L'autocrítica pels marxistes és un principi bàsic del treball polític alhora que és concebuda com una de les principals forces motrius de desenvolupament i de canvi social.

Espero que davant de l'evidència d'aquesta resolució del TCu que declara la inexistència de supòsits constitutius de delictes tant d'aquesta resolució com de moltes altres que s'han produit tant en la jurisdicció comptable com de la penal, que han arxivat suposats casos de corrupció, els polítics i mitjans que amb mètodes aliens al periodisme, sota l'excusa de la seva denúncia, han condemnat a priori a persones i institucions prenent com a  base  situacions que eren merament indiciàries i que finament han acabat en un no res en els tribunals, tinguin la suficient alçada intel·lectual i moral i facin autocrítica de la seva actuació rectificant públicament i restituint l’honor i la reputació a les persones i institucions que els hagin vist vulnerats amb les seves declaracions i publicacions. Alguns polítics i alguns mitjans han contribuït a generar en l'imaginari col·lectiu la falsa imatge de que la sanitat catalana és un niu de corrupció i els seus administradors i gestors uns corruptes incorregibles.

En les seves mans està, actuant amb una dosi d'humilitat i esperit autocrític, demostrar que no són companys de viatge dels poca vergonyes que es vantaven “d'haver destrossat el sistema sanitari català”, malgrat que objectivament i lamentable els hi hagin fet el joc, practicant fracking en el sistema sanitari a la recerca d’un petroli inexistent la major part de les vegades.

Francesc José María

(Un presumpte corrupte)


www.rbaestudisiprojectes.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada