dilluns, 1 de febrer de 2016

Tres nous nomenaments al CatSalut


Queda encara pendent la renovació d’una bona part dels gerents de regió del Servei Català de la Salut


Continuen les reticències a l’hora d’acceptar càrrecs en el departament de Salut, i continuen les pressions de la sectorial d’ERC de situar a gent seva en els llocs de confiança Mica en mica David Elvira director del CatSalut
va completant el seu equip
Mica en mica el Servei Català de la Salut  va refent el seu organigrama, després d’una neteja imposada des d’Esquerra Republicana de Catalunya de tots els càrrecs de l’estructura  directiva del Servei. Sembla que els canvis poder arribar a afectar fins i tot a  tota l’estructura de gerents territorials del CatSalut, o a una bona part d’ells, de manera que veurem encara més canvis en els propers dies.

El primer dels nomenaments afecta al Dr. Josep Maria Argimón i Pallàs que tal com preveien els rumors que corrien pel departament de Salut, ha deixat la feina que venia efectuant a l’AQuAS  (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries) per assumir les responsabilitats que fins ara, i des de feia molts anys, havia assumit el Dr. Francesc Brosa.  El Dr. Argimón és una persona reconeguda en el sector no només per la seva feina a l’Agència, sinó per que en el segon govern tripartit ja havia ocupat un càrrec rellevant en el CatSalut, del que havia estat gerent de planificació i compra. Sembla que al Dr. Argimón li va costar una mica decidir-se a acceptar aquest nou càrrec però finalment hi va accedir. Expliquen que aquesta acceptació del càrrec anava lligada a poder situar a l’Àrea d’Atenció Sanitària del Servei a un persona de la seva confiança personal i aquesta seria la raó per la qual, després d’obtenir el vist i plau de David Elvira, finalment s’hagi anomenat per aquest últim càrrec a la doctora Cristina Nadal.

Josep Maria Argimón aporta doncs experiència del que és el CatSalut, sent per tant una de les poques persones que han estat nomenades fins avui,  que coneix la feina i l’entorn de la plaça que ha assumit. El Dr. Argimón clou d’aquesta manera una etapa que es pot qualificar de brillant en el sí de l’AQuAS.

La persona de confiança que Josep Maria Argimón ha situat a l’Àrea Sanitària del CatSalut és la doctora Cristina Nadal i Sanmartin. La doctora Nadal té un currículum interessant professionalment, destacant la seva estada a Nova York en el “Memorial Sloan-Kettering Cancer Center” així com la seva última feina com a oncòloga a l’Hospital Clínic de Barcelona i a l’IDIBAPS(Institut de Recerca en el que hi participa l’Hospital Clínic, la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona i l’Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona del CSIS). Tot i el seu currículum la Dra. Nadal presenta l’inconvenient de la seva nul·la experiència amb l’administració pública, però cal esperar que quan ha estat triada per aquest càrrec, és perquè es confia en les seves capacitats   

El tercer nomenament és el de Salvador Maluquer i Amorós, economista i Màster en Direcció Pública per ESADE. Ha esta nomenat director de Recursos Econòmics del Servei Català de la Salut, en substitució de Miquel Argenter un altre històric  del CatSalut. Salvador Maluquer és bon coneixedor del funcionament de l’administració pública i en particular de la gestió pressupostària atès que entre d’altres responsabilitats va ser director general de Pressupostos i Tresoreria del departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. És evident que aquest nomenament recau en una persona que pot assumir aquesta feina amb garanties.

Josep Maria Argimón assumeix la
subdirecció del CatSalut
Per altre banda, es confirma que Eva Sánchez ha estat ratificada com  a directora de l’Àrea de patrimoni, inversions i recursos humans del CatSalut,     

Amb aquests nomenaments, i ja era hora, el CatSalut completa la seva primera línia de comandaments, però sembla que ara s’està pensant ja en una segona etapa en la que tocarà canviar a alguns gerents de regió, fet que comportarà que al CatSalut s’hagi fet una “neteja” sense precedents, coherent amb la voluntat d’ERC de voler evitar qualsevol semblança amb etapes anteriors. Caldrà veure si tot aquest moviment de cadires acaba sent eficient o no.

Tanmateix val a dir que el Departament de Salut, en el seu conjunt és el departament de la Generalitat que menys nomenaments ha confirmat fins a dia d’avui, i això es deu als diferents NO que han anat col·leccionant al llarg d’aquest últim mes en el que diferents persones no han volgut acceptar la proposta de càrrecs que se’ls hi feia.           


Molts èxits als recent nomenats


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada