divendres, 26 de febrer del 2016

L’aliança estratègica del Triangle (del senglar), vista des d’un dels seus vèrtexs (i II)


Dr. Grané: "hem pogut millorar la cartera de serveis dels ciutadans del ripollès, gràcies a l'ajut que hem aconseguit d'altres hospitals veïns."    


"Les aliances estratègiques requereixen un finançament específic"(...Continuació de l’entrada anterior)

A l'any 2010, la consellera Geli va donar l'impuls definitiu
a l'aliança estratègica del Triangle  
En opinió del Dr. Grané, aquest tipus d’aliances potser no aporten estalvis sinó que més aviat generen despeses però el guany social d’apropar l’assistència als ciutadans i donar millor atenció i amb més qualitat comporta uns guanys socials difícils de mesurar monetàriament. “Estic convençut que aquest camí és el futur” afegeix el Dr. Grané, que continua: “Hi ha d’haver serveis propis a cada hospital? Cal que a Campdevànol hi hagi un dermatòleg? El que sens dubte cal és que a través d’acords amb altres hospitals algú ens vingui a Campdevànol a donar els serveis que necessitem. Hem cercat ajuda per millorar la nostra cartera de serveis”

Les aliances estratègiques comporten unes despeses, però també uns guanys socials. És evident que portar nous serveis en aquest cas a la població del Ripollès comporta unes despeses que abans  d’aportar aquestes millores als ciutadans no existien, però també és cert que els ciutadans no s’han de desplaçar del seu territori per ser atesos, i això comporta uns estalvis, i en tot cas uns guanys socials. El decret de compra del CatSalut no preveu com s’han de retribuir les aliances estratègiques entre diferents centres, atès que no les considera com a tals. El CatSalut es limita a comprar activitat sense tenir en consideració els esforços que fan alguns centres per racionalitzar les carteres de serveis oferint proximitat i qualitat assistencial a la ciutadania. 

Segurament si a cada ciutadà se li assignessin virtualment els diners necessaris per la seva assistència, això podria pal·liar el problema de finançament de les noves activitats generades per les aliances estratègiques. En l’actualitat tal com s’assignen els recursos al territori, es fa molt difícil detreure diners d’un centre per que els malalts ara s’atenen en un altre centre, i si aquests centres estan en dues regions sanitàries diferents, llavors el problema esdevé pràcticament irresoluble. Per concretar més la situació analitzem l’últim dels acords dut a terme entre els hospitals de Vic i Campdevànol: fins ara, els malalts de nefrologia s’atenien a Vic; arrel de l’acord entre ambdues institucions, ara els malalts del ripollès s’atenen a Campdevànol (exclosa la diàlisi que de moment es continua fent a Vic), però com que el pressupost corresponent està assignat a l’Hospital de Vic, l’Hospital de Campdevànol assumeix els cost derivat de fer pujar uns dies el servei de nefrologia de Vic a Campdevànol, i en canvi aquest centre té dificultats per facturar aquesta activitat al CatSalut. Si els diners del pressupost estiguessin indexats directament al malalt, això no succeiria.

Cal doncs un finançament específic per les aliances estratègiques reclama amb raó el Dr. Grané. Aquesta reclamació l’he sentit fer també a altres institucions que han fet aliances estratègiques com és el cas de l’aliança en temes de pediatria entre l’Hospital Clínic de Barcelona i l’Hospital de Sant Joan de Déu d’Esplugues. Joan Grané afegeix que: “Ara el model de compra s’aplica centre a centre; però quan aquests estan implicats en una aliança estratègica, com es resol un pagament just? Cal repensar el model de pagament, perquè les aliances estratègiques són el futur de la majoria d’hospitals comarcals de Catalunya que es necessitaran els uns als altres per oferir els millors serveis a la població. Les aliances impliquen confiança entre els seus integrants, i aquesta confiança s’ha d’anar generant amb el temps i s’ha d’anar treballant contínuament perquè és bàsica pel bon funcionament de l’aliança. Sols no anirem en lloc”.

Tanmateix tampoc tot són flors i violes; hi ha dificultats que s’han de salvar amb molta ma esquerra, i en aquest sentit el Dr. Grané explica que cal facilitar la feina als professionals i posa el cas dels sistemes d’informació diferents entre els centres integrats en una aliança estratègica, que comporta estacions de treball diferents i dificultats en la pràctica diària, i en aquest sentit comenta que estan estudiant la possibilitat de que amb el temps els sistemes d’informació puguin ser compatibles quan no confluir.

A dia d’avui, els acords de constituir serveis únics pels hospitals inclosos en el Triangle són:
Serveis compartits entre els tres hospitals:
 • Digestiu
 • Diagnòstic per la imatge
 • Oftalmologia (només un cap d’unitat territorial)
Serveis compartits entre els hospitals de Vic i Campdevànol:
 • Urologia
 • Farmàcia
 • Oncologia
 • Anestesiologia
Serveis compartits entre Olot i Campdevànol:
 • Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
La bona entesa entre els centres els ha portat a constituir una AIE anomenada SAS  (Serveis Auxiliars de la Sanitat) per subministrar-se entre tots els integrants els serveis de neteja, manteniment, una direcció estratègica de persones, i un sistema de compres agregat aprofitant l’efecte d’acumular els consums dels centres  per amb un major volum de compra poder aconseguir uns preus més avantatjosos, i això ha produït uns estalvis significatius per totes les institucions implicades en l’AIE.

Però aquesta aliança estratègica no és la única en la que l’Hospital de Campdevànol participa, també formen part de l’anomenada “Aliança de la C-17” que abasta molts àmbits d’actuació diferents i en la que des de la seva vessant sanitària hi participen l’Hospital Clínic de Barcelona, l’Hospital de Mollet, el de Granollers, el de Sant Celoni, l’Hospital de Vic el de Campdevànol i el d’Olot, per tal que des del Clínic com a entitat que posseeix l’expertesa s’ofereixin serveis d’onco-hematologia en aquests hospitals.


I fins aquí tot el que ha donat de sí aquesta conversa amb el Dr. Joan Grané, gerent de l’Hospital de Campdevànol a qui cal agrair la seva amabilitat i el valuós temps que em va dedicar.  


www.rbaestudisiprojectes.cat 

2 comentaris:

 1. Ricard, pel que al tema de Laboratori d'anàlisis clínic va ser una voluntat compartida entre l'ICS i l'Hospital, per tal de ser eficients, tenint en compte que en una Comarca com la nostra, no tenia cap sentit l'existència de dos laboratoris. Aquest és un acord que es va signar molt anterior a l'aliança del triangle, i no s'ha inclòs en l'acord de l'aliança del triangle per que estem satisfets del seu funcionament, i per mantenir l'eficiència de l'acció. Altre plantejament que no tingués en compte la globalitat de tot el Ripollès, inclosa la primària que gestiona l'ICS, seria poc eficient.
  És un aclariment per tal que no hi hagin mals entesos

  ResponElimina
 2. Doncs queda dit Dr. Grané. Gràcies per haver matisat allò que jo no havia explicat amb prou claredat. En qualsevol cas, deixa'm felicitar-te de nou per la bona feina que entre tots esteu fent al ripollès.

  ResponElimina