divendres, 19 de febrer del 2016

Resum de la intervenció del conseller Comin a la comissió de Salut del Parlament (IV)

Intervenció del conseller Comin en el torn de rèplica


"Volem que l'ICS sigui una organització del segle XXI: pública, flexible i arrelada al terrotiri per donar el millor servei als ciutadans"


(…Continua de l'entrada anterior)


En el torn de rèplica a les intervencions dels diferents diputats, el conseller es va veure obligat a aclarir que quan ell havia agraït l’herència rebuda del conseller anterior, ho feia referint-se a les realitats positives de la sanitat catalana: Pla de Salut participat per centenars de professionals, els hospitals, els CAP, etc.

El conseller Comin va demanar als diputats que li oferien millores que no costessin diners que n’hi facin arribar una llista que les començarà a aplicar demà mateix. Per arreglar les llistes espera i aconseguir que aquestes siguin mínimes (el temps mínim d’una intervenció no urgent l’hauríem de situar entre els 8-10 dies següents a la indicació d’intervenció per part del metge), els calen 1000 milions d’€ addicionals.  També respecte a les llistes d’espera va voler aclarir que en cap moment va dir que les dades de que es disposava no eren fiables, sinó que eren insuficients, però que des de gener del 2015 ja es disposa de la informació adequada. “No hi ha en absolut cap maquillatge de les llistes d’espera. I tampoc les volem convertir en “normals”; només constatar que en un sistema sanitari públic i universal sempre hi haurà llistes d’espera”           

Sobre la corrupció i la transparència es va comprometre a que això seria el seu màxim objectiu per tal que els ciutadans estiguin tranquils i no hagin de tenir la més mínima sospita. I si es presenta algun cas: al jutjat immediatament. “Corrupció zero”, va afirmar. 

“M’agradaria que diguessin aquest és el conseller que escoltava i coneixia la realitat directament; jo escolto a aquells als que coneixes de tota la vida i que per tant no estan per protocols i et diuen la veritat. He anat una nit a urgències sense periodistes i sense avisar al director. Farem un Pla director d’urgències per reconduir la situació. Vull conèixer la realitat directament. També parlaré amb altres professionals que no són ni amics ni coneguts; és la millor manera de saber quina és la realitat del dia a dia”.

A l’assistència primària es proposa un Pla, per fer una reforma profunda per que a través d’ell hi hagi un compromís del departament de Salut i entre d’altres coses, els diputats puguin  avaluar-ne  els resultats; “sinó hi ha un Pla, sinó hi ha un compromís vostès no podran avaluar si estem complint o no allò al que ens volem comprometre” El conseller va afegir que es coneix molt bé el codi ètic de CAMFIC, perquè mentre es preparava aquesta intervenció al Parlament el va llegir i el tenia present en tot moment.

“La precarietat laboral és un del temes prioritaris que caldrà abordar a l’hora de parlar amb els professionals. Ells són els que han mantingut la qualitat del sistema sanitari català”.

El conseller Comin està convençut, un mes després del seu aterratge a la sanitat, que el consens és del tot necessari “si no ho fem junts, no ho farem igual de bé”. Cal tornar al consens. “Les desigualtats en salut seran l’estrella que orientarà permanentment la nostra acció", va afegir. Es vol fer una Pla plurianual d’escenaris pressupostaris diferents, en funció de l’evolució macroeconòmica de l’economia catalana i de la política tributària.

Sobre l’ICS en el territori Comin demana maduresa als ajuntaments per fer un acord sòlid en relació al mapa sanitari territorial. Els compromisos concrets que es puguin contreure han de ser avaluables analitzant les possibilitats que es tenen i els diners disponibles. El que no es pot fer són subhastes. Pel que fa a l’ICS, en cap cas es pretén desmembrar l’ICS; el debat sobre l’ICS ha generat excessius recels tot i que la reforma de la Llei de L’ICS es va fer amb consens. El que es vol és que l’ICS sigui una organització del segle XXI: flexible, arrelada en el territori, pública i que serveixi de la millor manera possible als ciutadans.  

El conseller Comin va aclarir unes manifestacions seves al voltant de l’afany de lucre i el SISCAT: “traurem l’afany de lucre de l’àmbit hospitalari d’aguts, no del sector sociosanitari ni de la salut mental. Ho fem per reforçar el caràcter públic del sistema. La Clínica del Vallès sortirà del sistema públic igual que l’Hospital General de Catalunya. A l’Hospital del Sagrat Cor la situació és diferent i caldrà estudiar-ho molt bé per veure com s’hi posa un operador públic”.  

Com a conseller tinc l’obligació de llegir-me tots els informes de la sindicatura de comptes; parlaré amb la “marea blanca” i amb “dempeus per la sanitat pública”. La participació dels moviments socials farà més fort els sistema. “Els necessitem a tots,” va afegir Comin.  

“Volem un sistema sanitari que inclogui l’ICS, els centres concertats i les EPiC amb una transparència màxima, aquesta diversitat de servei públic fa que al final la gent té una millor solució per garantir el seu dret a la salut. I això és bo. El tema és doncs, com el sistema públic de salut garanteix millor el dret a la salut dels ciutadans”.

El conseller Comin va cloure definitivament la seva intervenció parlantde BarnaClínic: “l’assistència privada en centres públics genera controvèrsia i debat ètic. Mentre es faci, cal que es faci amb totes les garanties ètiques. Per nosaltres la referència és el treball que va fer la Sra. Terribas en el sí del CASOST. El que no ha de succeir  mai és que es pugui passar d’una llista d’espera pública a una de privada. Tanmateix l’activitat privada té efectes positius. Posaré dos exemples: l’Hospital de Palamós no podria pagar la 14ena paga si no fes activitat privada, o la fundació Althaia de Manresa pot pagar la seva polels pacients.cients amama de solidaritat dels pacients a,b s adans. cientsalunya (palamimem Catalunyaítica retributiva gràcies a l’activitat privada que fa. Per tant caldrà regular-ho per evitar que hi acabin sortint perdent els treballadors”. “Hem de superar dos debats: l’assistència privada en centres públics i la diversitat de centres en el sistema públic” va afegir


Finalment i sobre el programa VISC+ va explicar que l’estan revisant sota la premissa que ha de ser un programa de solidaritat dels pacients amb els pacients. 

(Continuarà…)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada