dimarts, 16 de febrer del 2016

Resum de la intervenció del conseller Comin a la comissió de Salut del Parlament (II)

"Calen adequacions al Mapa Sanitari" "El sistema sanitari públic ha resistit els efectes de la crisi, però ho ha fet amb uns costos molt elevats" (…Continuació de l'entrada anterior)


El conseller Comin va continuar la seva intervenció dient que “el mapa sanitari (dimensionar les necessitats territorials dels recursos) necessita adequacions: s’ha d'orientar a la cronificació i a la dependència, a l’increment de l’activitat quirúrgica sense ingrés en els hospitals, a l’hospitalització domiciliària, a la contenció de la freqüentació de les urgències hospitalàries, són nous elements a considerar. I què passa amb l’atenció primària? Haurem d’estudiar la freqüentació, però també la situació social de la població, les desigualtats, etc., i pactar-ho amb els ajuntaments i grups municipals"


“Les llistes d’espera són consubstancials amb un sistema sanitaripúblic finançat amb impostos. Tot i així tenim establerts un temps de garantia per les patologies més greus, o processos que tenen una repercussió en la qualitat de vida dels malalts. Que volem fer en aquest àmbit? Volem cinc coses:
 • Volem complir els temps de referència establerts tant quirúrgics com d’accés a la primària
 • Prioritzarem a les persones d’acord a la seva situació clínica però també social i no en funció de l’arribada
 • La gestió de les cues (en referència a aquells malalts que no tenen establerta una prioritat per la seva intervenció)
 • Transparència, molta més de la que hi ha, informant al ciutadà d’una manera diferent
 • Pro-activitat: les institucions hauran de gestionar les esperes dels ciutadans, i parlar amb ells per donar totes les explicacions que calguin”

Tot seguit el conseller Comin va passar a explicar els objectius del Pla de Xoc, inspirat en el programa de JxS i pactat amb la CUP:
 • Reducció del 50% de les llistes d’espera en la fase diagnòstica mesurat en nombre de persones incloses a la llista
 • Reducció del 10% de la llista d’espera quirúrgica
 • Equitat en l’accés (no discriminació per causa cultural, de gènere, d’orientació sexual, etc.)
 • Equitat en els resultats de manera que tothom vegi garantit el dret a la salut per igual
 • Sistema públic, que vol dir que en el punt de prestació es gratuït; en l’àmbit hospitalari els prestadors han de ser públics o sense afany de lucre.
 • Transcripció de la directiva europea sobre contractació que es basarà també en el consens polític en el Parlament
 • Que sigui un sistema sanitari de qualitat, centrat en la persona i d’excel·lència en els resultats

“El nostre sistema sanitari ha aguantat amb un situació pressupostària molt complicada, però amb uns costos molts elevats: llistes d’espera, aturada de les inversions, situació dels professionals (salaris i plantilles). Tanmateix s’ha de reconèixer que la gent que entra al sistema públic surt molt contenta. Es tracta doncs d’un sistema sanitari amb molta resiliència.

Hem de fer canvis en l’assistència primària que ha d’estar en estat de reforma permanent, relacionada més amb la salut pública, i que deixa de tenir el focus en l’atenció del malalt agut i passa a tenir-lo en els malalts crònic. És la condició necessària de tots el canvis i reformes que volem  fer. Farem un Pla Estratègic  que haurà d’incloure una assistència primària amb més autonomia de gestió, més capacitat de resolució, més capacitat de compra, etc.”

El conseller Comin també va entrar en una problemàtica molt actual com és la Prescripció Infermera, conflicte derivat del “Reial Decret publicat amb nocturnitat per el govern espanyol el 23 de desembre. Hem de fomentar la cooperació entre metges i infermeres i la interacció entre ambdues parts; tothom hi guanya, tothom aprèn i és molt millor per el malalt, amb polítiques de desenvolupament professional. Cal protegir a les infermeres pel que fa a la se va capacitat de prescripció amb tots els instruments jurídics dintre de les nostres competències i donar suport als nostres professionals quan siguin atacats. Hem recorregut el Reial Decret per que hi ha arguments de sobra per fer-ho. Farem un decret català per protegir la indicació i la prescripció infermera: la indicació autònoma i la prescripció col·laborativa. És un problema de seguretat fins i tot dels nostres malalts.”


(Continuarà…)
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada