diumenge, 28 de febrer de 2016

Una nova etapa al CatSalut (I)


David Elvira vol millorar la imatge del Servei, apropant-lo més al ciutadà gràcies a una política d’absoluta transparència.


"La pluralitat en la provisió dels serveis del sistema sanitari públic català és un valor en sí mateixa."
 


La primera reunió amb David Elvira nou director del Servei Català de la Salut ha resultat interessant. A banda de conèixer de prop al personatge, saber els perquè d’algunes de les decisions preses ha resultat aclaridor. En la conversa s’han plantejat molts temes dels qual tot seguit en faig un resum.

David Elvira, nou director del Servei Català de la Salut 
Seguint un mica l’ordre de la conversa, hem començat parlant del FLA. Segons les previsions del director del Servei Català de la Salut sembla que de moment els proveïdors del sistema no han de témer pels cobraments de les factures atès que, tot i que d’una manera discriminatòria, la Generalitat continuarà rebent els diners del FLA. Fet aquest aclariment David Elvira ha volgut deixar clar que l’aplicació del Pla de Xoc està directament lligat al fet de disposar d’uns nous pressupostos per aquest 2016. El director del CatSalut ha explicat que amb uns pressupostos prorrogats és fa impossible poder assolir els compromisos de reducció de llistes d’espera i altres mesures acordades, atès que els diners s’han de gastar en els mateixos conceptes en que es van gastar l’any passat, i que per tant no es podran dur a terme noves accions si no es disposa d’un nou pressupost, que ell espera i desitja que com a mínim pugui créixer respecte al de l’any passat en aquests quasi 300 milions d’€ que es necessiten per portar a terme els acords de governabilitat assolits. 

Vàrem parlar també del “Pacte Nacional de la Salut”. En la meva opinió i pel que vaig deduir de la conversa amb el director del CatSalut, aquest pacte, en els termes en que avui el coneixem, el podem donar per mort i enterrat. Tanmateix, David Elvira es del tot partidari, i lluitarà per aconseguir-ho, d’un consens tan ampli com sogui possible que ell creu que es pot materialitzar al voltant d’una nova llei de bases de la sanitat a Catalunya, a l’estil del que va significar la llei Lluch de la sanitat a l’Estat espanyol, que serveixi a més per actualitzar la LOSC, i per dotar al sistema sanitari català d’un marc jurídic propi que doni resposta a les necessitats del sistema.  

Tot seguit es va parlar d’una de les característiques bàsiques del nostre model sanitari com és la seva diversitat en la provisió de serveis. David Elvira considera que "aquesta pluralitat és un valor en sí mateixa i és pròpia del país, no d’ara, sinó que arranca en els temps de la República i fins i tot molt abans si ens atenem a les moltes institucions més que centenàries incloses actualment en la xarxa hospitalària pública catalana". Tanmateix ara el govern ha adquirit el compromís de treure de la xarxa pública hospitalària aquells centres en els que la seva titularitat sigui amb ànim de lucre, i això afecta a tres únics hospitals: la Clínica del Vallès, l’Hospital General de Catalunya i l’Hospital del Sagrat Cor. Els dos primers ja han estat exclosos del SISCAT en una reunió recent del Consell de Direcció del CatSalut en el que tot i que es va trencar l’habitual unanimitat en la presa de decisions i va haver una majoria prou sòlida per prendre la decisió. I en el cas del Sagrat Cor s’intentarà trobar un operador públic que pugui assumir la feina. “El que volem és reforçar el caràcter públic de la provisió", va afegir Elvira.

En aquest sentit David Elvira justifica la decisió fent referència al fet que l’Hospital del Parc Taulí, de titularitat pública, pot obrir una planta que en l’actualitat està tancada, i això evitarà la necessitat de derivar malalts a la Clínica del Vallès i al General de Catalunya. És obvi que el director del CatSalut té raó en el que diu, però apel·lant al seu compromís de transparència absoluta jo tinc el convenciment que ben aviat ens explicaran quins són els costos d’obrir aquesta nova planta al Taulí i quins eren els costos de  les derivacions. Val a dir que David Elvira pel que fa a l’Hospital Sagrat Cor va comentar que aquest és un tema que caldrà estudiar molt bé, atès que hi han altres connotacions  que cal tenir en consideració. “El Sagrat Cor necessita un tempus diferent, i el que es faci ho farem amb tota transparència” va dir David Elvira.

Per tancar el debat al voltant de la diversitat del model sanitari públic català, David Elvira va comentar: “Tota entitat amb voluntat de servei públic a la comunitat, independentment de la seva naturalesa jurídica,  forma part del model”. Dit això va afegir: “Davant d’una necessitat, a l’hora de derivar malalts, no demanaré quina és la titularitat”


(Continuarà…)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada