dilluns, 15 de febrer del 2016

Resum de la intervenció del conseller Comin a la comissió de Salut del Parlament (I)


“La millor política de salut és la lluita contra les desigualtats socials”


“El Pla de Salut és el nostre Pla Estratègic”El conseller de Salut Antoni Comin va fer el seu debut a la comissió deSalut del Parlament de Catalunya coma nou conseller del ram, per explicar el que ha de ser el seu full de ruta en aquesta nova legislatura.

Va començar la seva intervenció reconeixen que el departament de Salut era un departament molt complicat atesa la seva envergadura i les dificultats de tot ordre per donar respostes a les diferents expectatives dels professionals i usuaris dels sistema sanitari públic de Catalunya. Per fer front a tot plegat  el dret a la salut de totes les persones que viuen al país serà l’únic principi que orientarà la presa de decisions del departament, i per això ell assumeix la responsabilitat de dirigir el departament amb un bon equip professional al costat.

El nou equip que governa el departament de Salut entén la salut des d’una visió integral del concepte, tal com ho fa la OMS, és a dir com un estat físic, mental i social de la persona. Per això donaran tota la importància als factors socials de la salut tals com les desigualtats que són determinants en el nivell de salut en una societat. Societats amb rendes per càpita idèntiques tenen indicadors de salut diferents, i les causes d’aquestes diferències són directament proporcionals a les desigualtats

Per tant, la millor política de salut és la lluita contra les desigualtats econòmiques i socials. “No treballem pel dret a la salut només des del departament de salut.; la política de salut és fa des de molts àmbits diferents. Volem aplicar el factor desigualtat en les polítiques de salut que s’endeguin des del departament, com per exemple en el criteris l’elaboració del mapa sanitari tenint en compte les desigualtat econòmiques i socials a l’hora de plantejar quins han de ser el principis de desenvolupament de l’atenció primària en el territori, i no només criteris de freqüentació”

El conseller Comin va posar molt èmfasi en la salut pública definint-la com tots aquells actes sanitaris que no es fan dins d’un recinte hospitalari i en aquest sentit va ressaltar la creació de l’Agència de Salut pública de Catalunya, que tot i estar prevista en la llei,  no ha estat desenvolupada.

En un altre ordre de coses, Comin va dir que “el Pla de Salut és el nostre pla estratègic; necessita ser revisat i millorat pels professionals abans no sigui aprovat. Ens arremangarem amb els professionals i els polítics a la recerca del consens, tot i que el Parlament no l’ha de votar,  només conèixer. Qui l’aprova és el govern,  però tot i així, volem una garantia política que es diu consens parlamentari”

Com ha de ser el nostre model sanitari i assistencial? Es va preguntar el conseller, per afegir que “volem un model sanitari que respongui a 9 principis:
  • Model assistencial universal, (cap ciutadà exclòs del sistema),
  • Equitatiu,
  • públic,
  • De qualitat,
  • Model d’excel·lència vinculat a la recerca i a la innovació,
  • El volem amb diversitat de proveïdors,
  • Volem un model amb transparència, i que aquesta sigui la legislatura de la transparència en polítiques de salut,
  • Model participatiu i
  • Model que sigui sostenible des del punt de vista financer, en el curt i en el llarg termini.(Continuarà…)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada