dissabte, 28 de novembre del 2015

XIX Jornada ACEBA a Tarragona (II)


"SANITAT PÚBLICA AMB VALOR AFEGIT"


Josep Lluís Lafarga defensa una revisió rigorosa de la LOSC per actualitzar-la i adaptar-la a les noves situacions


 Dr. Aranalde: "Cal vetllar per la supervivència económica i la sostenibilitat de les EBA" 


(…Continuació de l’entrada anterior)
Tot seguit va ser el torn de Josep Lluís Lafarga, advocat especialitzat en dret administratiu i sanitari, que va ser redactor de l’avantprojecte de la Llei d’Ordenació Sanitaria de Catalunya (LOSC) entre moltes altres normatives sanitàries, que va fer un anàlisi detallat i amb rigor del passat, present i futur de la LOSC.
El Sr. Lafarga va començar la seva intervenció repassant el context en el que la Llei fou elaborada, fent referència a les limitacions imposades per la Llei General de Sanitat aprovada uns anys abans pel govern espanyol amb un marcat caràcter estatal. La LOSC, tot i els condicionats que la van marcar, va poder preservar les característiques dels sistema sanitari català que com es sabut es diferenciava del model espanyol per la gran quantitat d’institucions del teixit social català que s’hi integraven més enllà de les pròpies de l’Administració (mútues, fundacions, societats municipals, etc.)
L’objectiu de la LOSC era la incorporació dels instruments de modernització necessaris per millorar l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat dels serveis sanitaris. La LOSC ve aportar un seguit de novetats tals com la naturalesa del Servei Català de la Salut definit com un ens públic subjecte al dret privat, configurat per tots els centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i de salut pública, finançats públicament, mitjançant convenis o contractes. La LOSC assegurava també la separació de funcions de planificació i contractació, respecte de les de les de gestió i provisió dels serveis, i introduïa instruments de gestió empresarial en la provisió dels serveis sanitaris de titularitat pública.
El CatSalut no ha pogut consolidar-se com un model que aplegués el gruix de les competències sanitàries, atès que algunes d’elles han continuat mantenint-se com a prerrogativa del Departament de Salut. Tampoc s’ha assolit la descentralització de l’ICS. L’àmbit en el que la LOSC ha aportat més valor afegit ha estat en el de la gestió dels serveis, on ha permès la creació de consorcis, empreses publiques, EBA, fundacions, etc.
De cara al futur, el model sanitari català s’ha de dotar d’instruments que garanteixin la professionalitat, el bon govern, la transparència, l’avaluació, el retiment de comptes i la qualitat democràtica en tot el sistema sanitari català, que hauria de ser difós adequadament entre els ciutadans com una eina de progrés, cohesió social i solidaritat. També caldria una anàlisi crítica i amb rigor, per tal de fer possible la revisió i millora de la LOSC. Fins aquí la intervenció de Josep Lluís Lafarga.
Tot seguit es va presentar el “Codi de Bon Govern” elaborat pe ACEBA. La presentació ha estat feta pel Dr. Aranalde president d’ACEBA. Ha destacat que aquest és un exercici de bona voluntat que té el valor d’haver estat fet per ells mateixos. Ara caldrà que el Codi sigui analitzat per cada centre d’ACEBA per tal d’estudiar-ho i fer proposta de millores. Finalment quan es tingui la versió pública definitiva allà pel mes de febrer, es presentarà a la presidència del Col·legi de Metges de Barcelona.
El Dr. Aranalde va fer una definició d’una EBA que és sens dubte la millor que mai he sentit: Una EBA es defineix com una organització de professionals que basen el seu model en desenvolupar un espai on les persones que hi treballen puguin créixer i desenvolupar la seva carrera, facilitant la seva capacitat d’innovació i desenvolupament de l’excel·lència, tot treballant en equip. La coresponsabilitat en la gestió, organització i resultats son una clar compromís de les EBA, participant en la governança per aconseguir incrementar l’efectivitat i l’eficiència dels serveis prestats, millorant els resultats en la salut i la satisfacció dels ciutadans i dels professionals, tot col·laborant a fer sostenible el sistema sanitari públic.
Els valors de les EBA són: Compromís Ètic, Servei Públic, Transparència democràtica, Gestió orientada a la millora de la qualitat i l’eficiència del servei, Principis i pràctiques de bon govern. El Codi de Bon Govern inclou el conjunt de Bones pràctiques de Gestió de les EBA.
El Dr. Aranalde president d'ACEBA 
Posar en valor la governança vol dir: Acomplir la missió i la visió de la societat; Vetllar per la supervivència econòmica i la sostenibilitat de la EBA; Seleccionar, donar suport i controlar les funcions delegades a altres professionals que no pertanyin als Òrgans d’Administració; Retre comptes i raó dels procediments i resultats econòmics.
El Dr. Aranalde va cloure la seva intervenció explicant les Recomanacions pel Bon Govern dels Sistemes de Salut del Consell d’Europa així com altres aspectes del Codi Ètic tals com Economia social i tractament dels excedents, Transparència, Incorporació de nous socis i Situació laboral. Tot el Codi s’hauria de sotmetre a una Avaluació contínua dels resultats.
La Jornada es va cloure amb la presentació de 6 experiències innovadores fetes per les EBA: Alta precoç en el part sense complicacions en una zona rural; participació en un programa d’habitatge social per a persones amb dificultat d’inserció i risc d’exclusió social; programa d’ajut i tractament farmacològic; Quadre de comandament ISIS; Servei de psicologia amb valor afegit i Implementació d’un model de direcció matricial en un centre d’atenció primària.

I fins aquí, el contingut d’aquesta XIX Jornada d’ACEBA. En la propera entrada al blog, explicaré el contingut de la taula estrella de la Jornada: Els Tres Consellers que he reservat com a plat fort de la Jornada.
(Continuarà

  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada