divendres, 13 de novembre del 2015

#Controlclaret: Tertúlia sanitària a Catalunya Ràdio


Es constata un elevat grau  de satisfacció dels usuaris de la sanitat pública catalana


També s’ha d’assenyalar l’elevada pressió assistencial i l’excés de les càrregues de treball que se’n deriva, com un dels motius de queixa dels professionals, juntament amb les retallades salarials. 


El programa “El Matí de Catalunya Ràdio” ha dedicat aquesta setmana, de dilluns a divendres, un espai per avaluar “l’estat de salut del model sanitari català”. Cada dia, la periodista Laia Claret ha visitat centres de la xarxa pública, hospitals i ambulatoris, ha parlat amb usuaris i treballadors i ha obtingut una informació que reflecteix amb força aproximació l’estat de la qüestió pel que fa al model sanitari català. Aquestes informacions recollides durant tota la setmana han estat discutides en una tertúlia celebrada avui divendres, en la que sota la direcció de Mònica Terribas amb el suport de Laia Claret i ha participat el conseller de Salut Boi Ruiz, el secretari general del sindicat “Metges de Catalunya” Dr. Francesc Duch, el sindicat d’infermeria “SATSE” representat per la Sra. Iolanda Garza, el gerent de l’Àrea Metropolitana Sud (Bellvitge) el Dr. Antoni Andreu i qui això escriu. 

El més destacat de la tertúlia ha estat la unanimitat de tots els presents al voltant del reconeixement que Catalunya disposa d’un molt bon model sanitari, que obté excel·lents resultats en salut que el situen a l’alçada dels millors sistemes sanitaris dels països europeus, i que és molt ben valorat pels usuaris com ho demostren les dades publicades en la Central de Resultats i en l’Enquesta de Satisfacció. Els testimonis que la periodista Laia Claret ha aportat i que ella havia recollit durant tota la setmana també majoritàriament palesen aquest alt grau de satisfacció entre els usuaris. Els catalans doncs tenim, un molt bon sistema sanitari públic.

També hi ha hagut unanimitat en el reconeixement als professionals. Ha quedat prou clar que tot i les retallades, tot i les mancances d’aquests cinc últims anys, els professionals sanitaris han jugat un rol molt important en el manteniment de la qualitat  assistencial del sistema. Sense la seva dedicació, sense la seva generositat, sense el seu professionalisme no hauria estat possible mantenir els nivells de qualitat existent en el sistema sanitari públic català.

El problema de les llistes d’espera també s’ha tractat en la tertúlia. I també hi ha hagut coincidència. Les llistes d’espera han existit des de fa molts anys en la sanitat. La seva sola existència ja és una prova de la bondat dels sistema, atès que significa que els malalts tenen confiança en el sistema sanitari públic. Tanmateix cal reconèixer que com a conseqüència de les retallades les llistes d’espera van arribar a uns límits inadequats. Avui en dia, gracies a l’esforç dels centres sanitaris,  dels professionals i de les polítiques sanitàries, la situació s’ha reconduït als nivells del 2010, llevat de situacions que a nivell macro són anecdòtiques, però que pel ciutadà que les pateix d’anècdota no en tenen res.

Un altre tema que ha tingut també una acceptació de tots els presents, ha estat la situació dels professionals. Si en els paràgrafs anteriors es feia un reconeixement a la seva dedicació i a la seva generositat, ara cal reconèixer que els baixos salaris que perceben no estan en consonància amb l’esforç i la dedicació als malalts. Ells han intentat no fer de corretja de transmissió dels inconvenients causats per les retallades, per pal·liar els seus efectes davant dels malalts, i el sistema sanitari no només no els ha pogut premiar per aquesta manera de procedir, sinó que a sobre els ha retallat el salari. És cert que en el pressupost 2015 recuperen una part de les retallades salarials, però encara els queda pendent, com a mínim, les revisions salarials dels IPC que en aquests anys de crisi no han estat actualitzats.

Relacionat amb el tema de personal, la unanimitat també s’ha manifestat en el reconeixement de l’excessiva càrrega de treball dels professionals, atès que s’ha eliminat una bona part de les suplències per vacances o per baixes laborals, i fins i tot s’han deixat de cobrir places quan els seus titulars s’han jubilat. Tot això ha generat una pressió assistencial molt elevada, que ha afectat al col·lectiu de professionals i en particular a la infermeria. Aquesta situació, que està lligada a les directrius marcades per la Funció Pública que emanen del govern espanyol, no ha tingut tanta repercussió en l’àmbit de la sanitat pública catalana concertada, atès que les regulacions sobre la funció pública no els afecta, i els centres han pogut actuar en funció de les seves possibilitats.

El conseller Ruiz ha explicat també les confusions existents entre els centres públics i privats, i ha deixat clar que un centre de la xarxa pública és aquell al que s’hi pot acudir presentant la targeta sanitària del CatSalut que et garanteix que seràs atès sense tenir que pagar. Per tant, quan es parla de derivacions de malalts a la privada hi ha una interpretació maliciosa atès que les derivacions es fan sempre entre centres de la xarxa pública i en benefici dels malalts que d’aquesta manera poden ser intervinguts quirúrgicament amb més rapidesa.


Finalment, he de confessar que hi ha una cosa que em costa entendre: Si la sanitat pública catalana presenta uns resultats excel·lents en salut, si és molt ben valorada per la població, com és que està constantment sotmesa al debat polític? Quin és l’interès autèntic dels que estan interessats a propiciar aquest debat? Que cadascú tregui les seves conclusions. 


www.rbaestudisiprojectes.cat                  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada