dissabte, 7 de novembre de 2015

El Pacte de “Junts pel Sí” i la CUP que es votarà dilluns al Parlament té conseqüències en l’àmbit sanitari


No es podrà fer, en tota la legislatura, cap concurs per la gestió d’Equips d’Atenció Primària.


No es podrà privar a cap persona que visqui a Catalunya, l’accés als productes farmacèutics per raons econòmiques.  


Segons ha transcendit, la coalició “Junts pel Sí” i la CUP haurien arribat a un acord pel qual, entre altres temes, en la pròxima legislatura el Servei Català de la Salut no tregui a concurs la gestió de cap àrea bàsica de salut. Aquest acord aniria en la línia del que ha demanat diferents alcaldes afectats per aquests concursos com va ser el cas de l'àrea bàsica de salut de L'Escala. Sembla que aquest acord s’inclourà com annex en la Resolució que dilluns vinent ha d’aprovar el Parlament de Catalunya.

De fet, el Departament de Salut ja havia decidit mesos enrere, arrel del debat de Salut que hi va haver al Parlament, prorrogar els contractes de gestió actuals, a l'espera que fos vigent la transposició d'una normativa europea sobre contractació publica que feia referencia a la possibilitat que quan l'objecte del contracte tingues relació amb els serveis a les persones les administracions poguessin contractar per períodes de 3 anys a aquelles empreses que acreditessin que podien fer la feina amb les garanties exigides i l’expertesa necessària, per preservar la qualitat del servei prestat.

El problema rau en que aquesta normativa esta encara pendent de transcripció "oficial". Cal recordar en aquest sentit que correspon a l'Estat espanyol fer la transcripció de les normatives europees a la realitat  espanyola, i que fins ara aquestes transcripcions l'Estat les ha fet d'acord a les necessitats de la sanitat espanyola que com es ben sabut difereix força respecte del model sanitari català, fet que ha dificultat molt la gestió del dia a dia als centres sanitaris catalans.

Sembla ser que en aquesta ocasió un catedràtic aragonès molt reconegut en qüestions de dret administratiu va interpretar que aquesta normativa, per les seves característiques, podria ser transcrita per la Generalitat de Catalunya, i en general per les diferents administracions autonòmiques, a l'hora d'aplicar-la als serveis públics, i sembla també que l'Estat espanyol ha acceptat que sigui Catalunya qui adapti la normativa a la realitat dels serveis públics catalans a les persones, atès que els serveis de salut i socials han estat transferits del tot en aquest cas a Catalunya. Per si de cas caldrà començar a pensar un "Pla B" ateses les actuals circumstàncies polítiques. 

Tanmateix, l'acord entre “Junts pel Si i la CUP” es ferm, motiu pel qual, en la propera legislatura no es traurà a concurs la gestió de cap Àrea Bàsica de Salut. Això, que va en la línia d'evitar el que la CUP considera privatitzacions, té malgrat tot algunes conseqüències que van en detriment d'algunes de les actuals formes de gestió com la de les Entitats en Base Associativa (EBA), que veuran com en tota la legislatura no es poden ampliar les EBA actualment existents. Però aquest fet tampoc és preocupant per que ja van algunes legislatures en les que no s’ha creat cap nova EBA per gestionar l’atenció primària, per tant en el pitjor dels cassos tot continuarà igual.

L’acord  entre “Junts pel Sí” i la CUP incorpora altres dues qüestions relacionades amb la Sanitat. Per una banda han acordat que l’avortament és regirà per la Llei 17/2015 de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes,  i per l’altra s’han compromès a garantir l’accés universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, mitjançant el CatSalut, a totes les persones que visquin a Catalunya. Això sense cap restricció relativa a l’origen, siguin o no siguin assegurats, estigui o no empadronats. També s’hi afegeix que cap ciutadà quedarà privat de l’accés a l’assistència farmacèutica per raons econòmiques. 


Que cadascú ho valori segons els seu criteri, però en principi no veig massa problema en acomplir aquests requisits. Potser el més difícil d’avaluar serà el de l’accés a l’assistència farmacèutica. Té sentit, per exemple, fumar i després no poder comprar un  producte farmacèutic que potser costarà 10 o 15 €? O prendre unes cerveses? O…. 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada