dimecres, 18 de novembre del 2015

Ve l’hivern, ve la grip, torna el PIUC


El CatSalut presenta el seu Pla de Xoc per fer front a les contingències que es deriven de la incidència de la grip.


El missatge institucional: la dotació de recursos de la xarxa assistencial estarà condicionada per la intensitat de l’epidèmia gripal, i per tant s’adequaran els recursos a les necessitats.  Presentació del Pla Integral d'Urgències 
El primer objectiu del CatSalut en aquest Pla Integral d’Urgències presentat la setmana passada és adequar els recursos disponibles a la demanda. Per això per aquest període que va de l’1 de desembre al 31 de març, el CatSalut activa una sèries de recursos que li permetin fer front a aquesta demanda, tot i que setmanes abans comença tota una feina de planificació i recollida de dades per part dels diferents integrants del sistema sanitari públic.

Partint del fet que l’any passat la grip va tenir una incidència moderada, i que es va produir una onada epidèmica de 9 setmanes de duració que es va iniciar a meitats de gener i que va ser a la segona setmana de febrer quan es va arribar a la màxima incidència registrant-se 458 malalts de grip per 100.000 habitants, i que per poder fer front a les necessitats es van tenir que ampliar les previsions de recursos que s’havien fet inicialment, aquest any, per evitar sorpreses es parteix com a dotació inicial el que l’any passat van ser recursos realment utilitzats, és a dir el que s’havia previst inicialment més les mesures complementàries que es van aplicar durant la vigència del Pla. Enaquest sentit les xifres 2015/16 seran: 
  • Per l’atenció en hospitals d’aguts: es preveuen la contractació de 12.132 altes dins del programa PIUC
  • Per l’atenció sociosanitària: es preveuen 1538 altes dins del programa PIUC
  • En els centre sociosanitaris es preveuen a més 919 altes addicionals per la mitja complexitat, 366 altes addicionals pels malalts fràgils i 56 altes addicionals pel PADES.
  • A l’assistència primària s’hi incorporaran professionals de reforç en alguns equips d’atenció primària a mesura que ho requereixin   

El Dr. Álex Guarga
Cal tenir en compte que aquestes previsions podran ser incrementades si les circumstàncies ho requereixen.

Com a novetats d’aquest any cal esmentar que la informació derivada dels metges sentinella i dels hospitals sentinella incorpora un sistema predictiu que ajuda a anticipar 15 dies l’aparició de l’epidèmia i que està relacionat amb el moment en que comencen a incrementar-se les visites a domicili.

Hi ha diferents factors que ajuden a fer més assumible al pressió assistencial que es genera quan la grip fa acte de presència entre la població. Entre aquests factors cal assenyalar el de la vacunació a la població de risc, tot i que a l’igual que succeeix en els països del nostre entorn, la xifra de professionals sanitaris que es vacunen podrien millorar.

El CatSalut, segons explica el Dr. Àlex Guarga, amb totes aquestes mesures vol transmetre dos missatges que val la pena tenir en compte: El primer és que els serveis d’urgències dels hospitals han de saber que existeix una previsió de drenatge quan arribin moments de col·lapse,  i el segon, que el CatSalut adequarà en cada moment els recursos que calguin.

El CatSalut confia amb la funció cada vegada més rellevant que està duent a terme el 061 CatSalut Respon, amb un efecte regulador de la demanda. Amb una trucada es poden resoldre moltes coses evitant en ocasions col·lapsar els serveis d’urgències. També el Canal Salut és una bona eina atès que informa dels diferents dispositius disponibles, dels seus horaris, etc., i això permet utilitzar la xarxa de forma més eficient.   

En aquest sentit el Dr. Guarga recorda que ara els serveis d’urgències dels hospitals disposen d’unes pantalles en les que s’informa dels temps aproximat d’espera per ser atès i al mateix temps informa dels temps d’espera en hospitals propers, i per tant si val o no la pena utilitzar recursos alternatius.

Respecte a les esperes, cal recordar que el sistema de triatge classifica les urgències en 5 nivells. El nivell 1 d’extrema gravetat que és aplicat a un 1% de les urgències i que implica ris vital immediat; el nivell 2 que s’aplica a un 5% de les urgències i que equival a cassos urgents amb risc vital previsible que té també una atenció molt ràpida; el nivell 3 que s’aplica a un 20/30% de les urgències i on l’espera ja pot començar a ser important, el nivell 4 aplicat a un 30/35% de les urgències que són cassos que no revesteixen gravetat, sense risc vital i per tant poden esperar, i que la majoria són enviats cap a casa i finalment el nivell 5 aplicat a un 35%  de cassos que no haurien d’haver visitat l’hospital.   


El CatSalut disposa per tant de la xarxa d’hospitals d’utilització pública, centres d’atenció primària, centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per fer front a la grip. Tanmateix jo voldria destacar algunes iniciatives que alguns hospitals han desenvolupat per tal de disminuir la pressió d’urgències en qualsevol època de l’any i independentment de la grip. Es tracta d’unes unitats que treballen a la primària, que tenen perfectament detectats a malalts crònics complexos i que a través de determinats protocols de treball, quan aquestes malalts es descompensen i necessiten hospitalització, aquesta  es produeix en el seu centre de referència sense el pas previ per urgències, fet que està ajudant molt a disminuir la pressió sobre els serveis d’urgències. Pel moment i que jo en tingui coneixement, aquestes experiències s’estan desenvolupant al Consorci Sanitari de Terrassa i al Parc Taulí de Sabadell, però seria molt interessant que es poguessin estendre a tot Catalunya.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada