dijous, 16 d’abril del 2015

Un any del Dr. Pere Soley a la gerència de l’ICS (I)


L’ICS tanca l’exercici 2014 amb menys dèficit que l’any anterior


El document del COMB de millora i canvi per a l’Institut Català de la Salut 


Feia ja algunes setmanes que volia tenir una conversa distesa amb en Pere Soley per fer un petit balanç del seu primer any a la gerència de l’ICS i veure com vol enfocar el futur. El Dr. Soley va ser nomenat gerent del’Institut al gener de 2014, és a dir fa ja 15 mesos.

Quan li demanes quines són les seves sensacions després d’una mica més d’un any en el càrrec, Pere Soley explica que sent molt content de dirigir una organització molt potent, amb un alt nivell professional, i on tothom rema en la mateixa direcció quan prèviament els has explicat bé les coses. El Dr. Soley se sent també molt satisfet del seu equip, i dels resultats obtinguts. Comenta que han pogut tancar l’any 2014 amb menys dèficit que l’any anterior. En quant als resultats assistencials destaca una reducció important de les llistes d’espera (un 34% en els 14 processos garantits), i uns molt bons resultats en cirurgia cardíaca. En aquest sentit es mostra molt satisfet de la resposta dels professionals i diu que ha trobat actituds molt positives quan se’ls ha demanat un esforç suplementari per assolir els reptes plantejats.

Cal recordar que en aquest any i escaig que Pere Soley porta en el càrrec, ha canviat a tota l’estructura directiva del primer nivell de direcció de l’Institut, i una vegada aquest primer nivell directiu ha estat funcionant, ha renovat algunes gerències territorials. La primera fou la Metropolitana Nord, vacant que havia deixat ell mateix en ser nomenat gerent de l’ICS i que va assumir el Dr. Jordi Ara. Posteriorment va ser el torn de la Gerència de Vall d’Hebron i la gerència territorial de Girona, i ara fa poques setmanes va tancar, de moment, el procés de renovació de les gerències  amb el nomenament d’Antoni Andreu.

El Dr. Soley mostra satisfacció per l’alt grau de professionalitat de tot el seu equip, i està molt esperançat per els canvis a Bellvitge d’on espera que es pugui recuperar el diàleg amb les associacions de veïns de la zona i els alcaldes dels municipis del voltant. També des del punt de vista mèdic, Pere Soley expressa la seva satisfacció per l’acollida que els caps de servei de Bellvitge, i en general tot el col·lectiu mèdic, han deparat al Dr. Andreu.

Pel que fa als sindicats, valora la seva feina, però sense particularitzar els demana que critiquin i siguin exigents amb la direcció dels centres o del propi ICS, però que s’intenti que les queixes i les protestes no malmetin l’ambient i les relacions dins dels centres.      
 
Per la seva actualitat també li he volgut preguntar al Dr. Soley, quins són els avantatges del Consorci que es vol constituir a Lleida i on l’ICS hi jugarà un paper fonamental. La seva resposta és clara: d’una banda permet concretar i donar forma a la voluntat de l’ICS de participar en la recerca de les millors solucions pels territoris i per la millora de la qualitat de l’assistència que s’hi presta, mitjançant aliances estratègiques amb els diferents proveïdors sanitaris públics de la zona que a més en aquest cas són tot entitats de titularitat pública. Per altre banda permet mantenir aquesta línia de col·laboració estreta amb el Servei Català de la Salut i ser un factor important en facilitar que el Servei pugui implantar les seves polítiques sanitàries en el territori. De cara al ciutadans, el Consorci garanteix el poder disposar de més diners per destinar a la salut del lleidatans atès que alguns ingressos que avui s’escapen d’aquest territori, amb la creació del consorci podran ser ingressos del territori com per exemple les atencions als accidents de trànsit que a Lleida no és una xifra menor. També el fet de poder planificar l’assistència ha de permetre que tota activitat excedent que es fa l’Arnau i no es cobra, pugui ser feta pel consorci i comprada pel CatSalut com a marginalitat fet que comportarà més diners per les comarques de Lleida. Aquests més diners que s’obtindran es podran dedicar a millorar les prestacions assistencials, i aconseguir que el nivell de resolució dels problemes sanitaris en el territori siguin molt més alt que en l’actualitat, reduint-se considerablement les derivacions a Barcelona dels malalts lleidatans  amb efectes positius pel malalt però també pel seu entorn familiar més proper. Per altre banda, a nivell organitzatiu es podran racionalitzar moltes despeses, produint-se economies d’escala que també redundaran en més diners dedicats a l’assistència: es podran unificar les compres, reorganitzar les guàrdies mèdiques, atendre més aviat als malalts. Es millorarà el rendiment quirúrgic per el millor aprofitament dels quiròfans disponibles, la gent haurà d’esperar menys per operar-se, les llistes d’espera a proves diagnòstiques i complementàries també es podran gestionar conjuntament etc. Realment les avantatges del Consorci són moltes i molt importants.   

També volia conèixer l’opinió de Pere Soley sobre la proposta que elCol·legi de Metges de Barcelona ha fet arribar al conseller de Salut sobre la reorganització de l’ICS. Sobre aquest tema, que tractem molt per sobre per que cal estudiar bé la proposta, en Pere Soley comenta que moltes de les coses que la proposta inclou ja s’estan duent a terme; que quan es parla d’autonomia de gestió, cal especificar una mica més de què s’està parlant. En aquest sentit Per Soley explica que han constituït en el sí de l’ICS un grup de treball amb professionals de primària per intentar identificar que entenen com a “autonomia de gestió”. Sobre la participació dels professionals, i en concret sobre les funcions de la Junta Facultativa, semblaria com si la proposta del col·legi de metges es limités a reproduir un decret de la Junta d’Andalusia (el decret 462/1996). Per l’altre banda, l’ICS està treballant ja en establir vies de participació pels professionals, tant pel que fa a la participació directe, a la representació (Juntes Clíniques, Facultatives i Consells de Participació), a la Consulta (utilització del coneixement dels professionals en les comissions clíniques) i a la Informació (accés al tipus d’informació que es requereixi)

Pel que fa a l’assistència primària, en opinió del Dr. Soley hi ha la petició recurrent de dotar de pressupost als equips d’atenció primària i obrir les portes a l’aparició de noves EBA que recull el document, però que ell no té la impressió que sigui una reclamació majoritària dels professionals de l’ICS, sinó més aviat una cosa que particularment interessa a algunes persones.

En qualsevol cas és un document sobre el que caldrà parlar-ne i estudiar-ne a fons el seu contingut


(Continuarà…)  


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada