dijous, 13 de juny del 2013

Més sobre les RAT
Temor a la pèrdua de llocs de treballPoc a poc, el Departament de Salut va desgranant amb més detall el contingut de les RAT que està configurant. Val a dir tanmateix, que ho va fent amb compta gotes i amb una certa manca de concreció. Coneixent a la persones que estan liderant aquests projectes, i per tant sabent de les seves capacitats, tinc la sensació que aquesta manca de concreció és del tot volguda per tal d’evitar neguitejar excessivament a determinats professionals que sens dubte es veuran afectats quan aquestes RAT siguin efectives sobre el territori. Per això és del tot adequada la temença del Sindicat Metges de Catalunya, que darrere del tot hi veu la possibilitat que alguns facultatius es quedin sense feina.Josep Maria Padrosa, Director del CatSalut, acompanyat de
Francesc Brosa i Àlex Guarga en la última presentació
del les RAT, efectuada davant dels mitjans 
De fet, les RAT, a banda de significar una reordenació de les pràctiques assistencials, cerquen també una reducció de costos pel sistema de salut. És ben cert que tal com diu el conseller Ruiz no tothom podrà fer de tot, però tant cert com això ho és el fet que els professionals que ara ho estan fent allà on “no toca” ho hauran de deixar de fer, i per tant els seus llocs de treball estan en un perill evident, més enllà que alguns d’ells puguin ser útils en els centres on es centralitzin totes les activitats que hauran de ser reordenades.

El 6 de juny passat  es va donar a conèixer un nou document en el que els projectes RAT es distribueixen en 3 grans blocs:
  • Un nou model d’atenció, basat en la millora de l’atenció a la cronicitat, i en l’adequació de l’activitat mèdica, quirúrgica i de consultes externes,
  • Una reordenació del mapa de serveis especialitzats
  • I una millora en l’eficiència del proveïdors
En el primer bloc el CatSalut afirma que uns 50.000 ingressos hospitalaris són de malalts crònics, una part important dels qual són evitables; aquests malalts podrien ser objecte d’ingrés en centres sociosanitaris si es reconverteixen llits dellarga estada i convalescència en subaguts i s’arriba a un acord amb el Departament de Benestar i Família per tal que aquests acceptin el traspàs d’una part de l’actual llarga estada a l’àmbit social


De la xarxa de serveis, al treball en xarxa
Aquesta és la filosofia del canvi
En el mateix bloc i per tal d’adequar les activitats mèdica, quirúrgica i de consultes externes, es vol potenciar l’activitat quirúrgica, en especial la cirurgia major ambulatòria (CMA). Es vol incorporar la tele medicina juntament amb la re definició de rutes i processos potenciant la col·laboració entra l’assistència primària i l’hospitalària. També es volen reduir les visites de control a l’atenció primària.

Pel que fa al segon bloc (reordenació del mapa de serveis especialitzats)  es vol reordenar les especialitats bàsiques i de mitjana complexitat intentant que els serveis mèdics tinguin la “massa crítica” suficient per assegurar l’excel·lència en la qualitat.

Pel que fa als serveis especialitzats es vol reestructurar el sistema de guàrdies, i reordenar el terciarisme, de manera que els serveis terciaris es concentrin en un nombre reduït de centres. En aquest sentit el que ja s’ha fet amb l’oncologia complexa serà un model a seguir.

En aquest sentit, la neurologia, la pediatria, els transplantaments, la cirurgia cardíaca i la vascular, la traumatologia, l’oftalmologia, la cirurgia toràcica, la dermatologia i d’altres, són àmbits en els que aplicar conceptualment el mateix model que a l’oncologia complexa .

Finalment en l’últim bloc, els dels proveïdors, es pretén potenciar les compres conjuntes, concentrar serveis de laboratoris i radiologia per guanyar eficiència, etc.

Destacaria, entre els objectius de les RAT, el de garantir la sostenibilitat del sistema sanitari tenint present els lideratge clínics, amb eficiència i optimització de recursos. L'idea de les RAT és clara i sembla coherent; l'interrogant es planteja a l'hora d'implementar totes aquestes solucions. Hi haurà un lideratge potent?. En aquest sentit vull recordar que l'esperit d'aquests plantejamnets no és nou. Fa ja molts anys (més de 30) es va decidir que a Terrassa només hi hauria un sol servei de pediatria, i que aquest estaria ubicat a l'Hospital de Terrassa. Un parell d'anys després de presa aquesta decisió, Mútua de Terrassa tenia el seu propi servei de pediatria, urgències de pediatria, i avui té a més diferents especialitats dins de la pediatria. Ho explico per que la Planificació éstà molt bé i és necessària, però a més algú ha de vetllar per que s'acompleixi...      

És indubtable que el discurs “sona” bé. Ara caldrà veure com es va implementant tot plegat, i sobretot seguir l’evolució de les recolocacions de professionals amb el temor que el Sindicat de Metges de Catalunya pugui tenir raó.


www.rbaestudisiprojectes.cat
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada