dimecres, 26 de juny del 2013

El NO al conveni del SISCAT, deixa el sistema sanitari sense seguretat jurídica
El sector sanitari resta sotmès a incerteses mai viscudes abans


50.000 treballadors de la sanitat pública catalana s'han quedat sense cap conveni laboral que reguli les relacions laborals entre aquests treballadors i les seves respectives empreses.

Abans d’entrar en més detalls veiem com han  quedat definitivament els resultats de les diferents votacions en els centres, segons les dades recollides per les Patronals del sector:Resultats globals:

Abstenció:      29.024 persones, (un 58% del total del personal amb dret a vot)
SI:                     8.774 persones, que representa un 17,5% del total del cens
NO:                 12.202 persones, que representen un 24,4% del total del cens.

El vot majoritari ha estat per tant el NO, tot i que l'opció majoritària ha estat l'abstenció

Resultats segons especialització:

Hospitals d’aguts:                44,6% de vots afirmatius
Assistència Primària:           60% de vots afirmatius
Atº. Sociosanitària:              89,4% de vots afirmatius
Salut Mental:                       34% de vots afirmatius

Resultats segons la titularitat de l’empresa:

Entitats públiques:              60% de vots afirmatius
Entitats privades:                53% de vots afirmatius

Resultats segons el nombre de centres on hi ha hagut votacions: 

Nombre de centres amb vot afirmatiu:  56,4% del total de centres, han votat afirmativament
Nombre de centres amb vot negatiu:     42,7% del total de centres, han votat negativament. 

D’aquest últim resultat es desprèn que els centres on s’ha votat negativament la proposta eren centres més grans que els centres en els que la proposta ha estat votada afirmativament 


Independentment dels resultats el que està clar és que no hi ha conveni, i que a partir del dia 8 de Juliol s’obre una incògnita sobre la que no hi ha unanimitat en la resposta. Aquell dia cau la ultra activitat dels dos convenis vigents: el VII de la XHUP i el conveni pont sociosanitari i de salut mental que igualava les condicions laborals amb la XHUP

A partir d’aquí sobre un període d’absoluta inseguretat jurídica en el que les empreses intentaran negociar acords d’empresa amb els seus treballadors, atès que amb la reducció de tarifes anunciada per aquest 2013, calen accions per compensar-ho, sinó moltes empreses sanitàries haurien de plegar. El problema està en que si els diferents acords que es vagin produint en les empreses són recorreguts judicialment pels treballadors, fins que no es creï jurisprudència en el Suprem poden passar tranquil·lament 3 anys o més, situació que crea molta inseguretat jurídica en el sector, tant a treballadors com a les empreses.

És de preveure que les patronals donin instruccions als departaments de recursos humans dels seus associats, per recomanar plantejaments conjunts que evitin en la mesura del possible que el sector perdi una certa unicitat pel que fa a les condicions laborals. Aquesta és una responsabilitat que entre tots, treballadors i empreses haurien d’intentar assegurar. Si no es fa així, quan d’aquí a 2 o 3 anys hi hagi un nou conveni (si és que hi és), algunes empreses poden tenir serioses dificultats en aplicar-les pel volum dels recursos que hi hauran de posar si ara es queden excessivament despenjades del camí que en general segueixi el sector.   

Tot un embolic que s’hauria pogut evitar si alguns no haguessin errat clamorosament d’estratègia.   


             

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada