dissabte, 8 de juny del 2013

Conveni del SISCAT (antiga XHUP): no hi ha acordLes parts negociadores han demanat la mediació a l’Autoritat Laboral
El passat dijous dia 6 de juny, hi va haver una nova reunió de la mesa negociadora del conveni en la que el sindicat Metges de Catalunya va presentar una plataforma de 12 punts i va demanar a les parts que s’adherissin a l’acord signat a Madrid relatiu a la ultra activitat, fet que possibilitaria continuar negociant el conveni sense presses i sense sentir-se pressionats per la proximitat del dia 7 de juliol.


La negociació del conveni pot acabar en "taules"

La plataforma presentada pel sindicat mèdic, posava el dit a la nafra, atès que es preguntava que si els convenis de la XHUP i el socisosanitari s’unificaven en un de sol (conveni del SISCAT), que hi feien 3 patronals a l’hora de signar-lo. Que atès que aquestes patronals es finançaven a través de les quotes que paguen els hospitals, el CatSalut podia fer alguns estalvis si les patronals s’unificaven. A banda d’això, les propostes del sindicat eren del tot contràries a les de la patronal, fet que impossibilitava la seva acceptació. Tanmateix, tant les patronals com la resta de sindicats van valorar positivament que el sindicat de metges hagués presentat la seva plataforma.

Les patronals es van ratificar en les seves propostes explicades ja en aquest blog, dient que no podien renunciar a elles atès que era la única manera de poder assegurar la sostenibilitat de les organitzacions després de les últimes retallades anunciades pel govern. Només s’avenien a parlar de jornada i de la IT.  
CCOO per la seva banda va dir que podia parlar d’alguns dels temes inclosos en la plataforma de les patronals, però n’hi havia d’altres que mai podrien acceptar.


Què passarà si no hi ha acord abans del 7 de juliol?
La UGT demanava la pròrroga del conveni actual i es manifestava disposada a parlar de la IT.
Atès que no hi havia per on poder lligar el més mínim acord, el president de la mesa va demanar fer una reunió per separat amb els portaveus dels sindicats i de les patronals. Fetes les reunions el President de la mesa va demanar en primer lloc que les organitzacions sindicals i empresarials es posicionessin respecte de la plataforma presentada pel sindicat Metges de Catalunya.
 
Com ja he explicat abans, les patronals van reafirmar-se en que agraïen la proposta però no la podien acceptar de cap manera. En els mateix sentit, els indicats van agrair també la presentació de la plataforma del metges, i que l’analitzarien però que fer-ho detalladament demanava temps.

Vista la situació i les postures de patronals i sindicats i que no hi havia cap possibilitat d’arribar a un acord, el President de la mesa va proposar a les parts que demanessin amb caràcter d’urgència una mediació a l’Autoritat Laboral per intentar resoldre el bloqueig de  la negociació.

Les organitzacions empresarials van dir que estaven d’acord i demanarien la mediació.

Metges de Catalunya va manifestar que no secundaria la petició de mediació i va demanar un altre reunió de la mesa negociadora, en la que prèviament els tres sindicats haguessin apropat postures.

CCOO va dir que acceptava demanar la mediació

UGT també va dir que la demanaria però va fer referència a la conveniència que Metges de Catalunya també hi participés.

La reunió va acabar amb la signatura de la petició de mediació a l’Autoritat Laboral per part de tots excepte Metges de Catalunya, i aquesta petició s’ha presentat al Departament d’Empresa i Ocupació. La mediació ha estat comvocada pel proper dimarts dia 11 de juny a les quatre de la tarda a la seu del Departament d'Empresa i Ocupació.

Què vol dir que el conveni estigui en mans d’un mediador? Com actuarà aquest mediador?

El que farà el mediador serà escoltar a les parts, conèixer els seu posicionament i fer una proposta per a què les parts si ho volen l’acceptin. Un cop acceptada la proposta del mediador per ambdues parts, l’acord tindrà la força d’un conveni col·lectiu.  
Evidentment si Metges de Catalunya no va a la mediació o no accepta la proposta de mediació quedarà fora de l’administració del conveni durant la seva vigència i no podrà ser membre de la comissió paritària que desprès de la reforma laboral té un paper molt importat, ni de les comissions que en el seu cas es puguin crear. Segurament per això, sembla que el sindicat Metges de Catalunya ha decidit a última hora, ratificar-se en no demanar la mediació, però en canvi sembla que si que s’hi personaran per poder participar en les converses, i poder tenir així una certa influència en el resultat final de les mateixes.

Seguirem el procés per veure com s’acaba desenvolupant tot plegat ; el 7 de juliol està cada dia més aprop
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada