diumenge, 16 de juny del 2013

Comencen els treballs de la Comissió del Pacte Nacional de SalutEscrit per Dr. Toni Iruela
Metge de Família. EBA Vallcarca SLP.
@airuelalEl proper divendres 21 de juny tindrà lloc la tercera reunió, i ja pròpiament de discussió operativa, de la Comissió del Pacte Nacional de Salut.

La primera consideració que vull fer, en la línia també de la expressada per Ricard Bosch és que em sembla molt positiva la seva constitució i així mateix que tinc bones expectatives en les conclusions que se’n puguin derivar de la mateixa. Recordar que aquesta Comissió és fruit de la Moció 3/X del Parlament de Catalunya sobre les polítiques de la salut que posteriorment es va portar a Acord de Govern del 21 de maig de 2013.

Per motius professionals darrerament he tingut ocasió de treballar amb responsables de la Consejeria de Sanidad de Madrid, i des d’allà constato una certa enveja perquè a Catalunya es puguin seure al voltant d’una taula tots els partits polítics i els representants del sector salut (sindicats, patronals, representats de pacients i de professionals metges i d’infermeria, col·legis professionals i de l’àmbit universitari, representants del Departament de Salut i d’Economia)  per mirar de fer un document de bases per al Pacte Nacional de Salut a Catalunya.


Els membres de la comissió, el dia de la seva constitució
Aquesta Comissió està coordinada pel Sr. Pere Ibern, un professional de reconegut prestigi com a professor associat de la Universitat Pompeu Fabra i membre del Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES), així com a Director de Desenvolupament Estratègic de DKV Seguros. No deixa de cridar l’atenció que la coordinació de la Comissió recaigui en un economista de la salut i no un professional sanitari, bona prova que de la salut de la nostra economia dependrà sens dubte el nostre sistema nacional de salut. En aquest sentit remarcar que seria important la coordinació i el treball conjunt amb el Consell Assessor de Salut del President Mas que lidera el Dr. Miquel Vilardell, president del COMB.

Pel que fa als membres de la Comissió desitjar el seu compromís en els treballs, esperar la implicació del Departament i molt especialment del seu titular, el Conseller Boi Ruiz i que es pugui debatre d’absolutament tot i arribar al fons de les qüestions sense apriorismes.

En la reunió anterior de la Comissió es van fixar els següents àmbits de treball:
  1. Finançament i cobertura
  2. Professionals
  3. Prestacions i cartera de serveis
  4. Model de serveis
  5. Avaluació, retiment de comptes i transparència
  6. Compromís del ciutadà
  7. Recerca i innovació
  8. Governança
Aquest proper divendres els àmbits que es discutiran a la Comissió seran l’1 (finançament i cobertura)  i el 7 (recerca i innovació en ciències de la salut).

Pel que fa a l’àmbit de finançament i cobertura, està clar que caldrà un posicionament que configuri el nostre sistema amb accés universal i un finançament per la via dels impostos. Una aposta decidida per un sistema nacional de salut i veure com es supera el nefast RD 16/2012.


Tenen sentit avui en dia les mútues de funcionaris?
Un punt de controvèrsia clàssic en aquest sentit és el de la cobertura dels funcionaris de l’Estat. Té sentit la cobertura per asseguradores privades del tipus  MUFACE, ISFAS o MUJEJU?.

Quin tractament ha de tenir la doble cobertura amb assegurances privades que a Catalunya es situa al voltant del 25,6%?, cal promoure-la? Incentivar-la fiscalment?

Seran interessants les conclusions pel que fa a la correcte facturació de les malalties professionals, els accidents laborals o de trànsit. També caldrà observar les aportacions pel que fa a la facturació de pacients d’altres CCAA de l’Estat així com la d’altres països de la UE.

En tot el que fa al finançament del sistema sanitari caldrà veure el grau d’acord entre els membres de la Comissió en quin és el pes del PIB que s’ha de destinar a Salut a Catalunya. Aquí sens dubte entraran els debats sobre els copagaments i la possibilitat d’impostos especials (tabac, alcohol, joc,...) per contribuir de forma finalista al finançament del sistema de salut. I espero de forma molt especial les aportacions que es puguin fer des de el punt de vista assistencial per incorporar eficiència al sistema. Hi ha organitzacions més eficients que d’altres? Per què? Es fa suficient "bench"? La compra de serveis de CatSalut té en compte la eficiència dels diferents proveïdors? Què poden aportar les RAT? En aquests punts la central de resultats ha de ser clau per posar sobre la taula la evidència dels indicadors.


el Parc de Recerca Biomèdia de Barcelona. Com s'ha de
finançar la recerca biomèdica a Catalunya?  
Pel que respecta a l’àmbit de recerca i innovació caldrà un plantejament intel·ligent ja que el nostre sistema és d’excel·lència en recerca (i hauria de seguir així) però no sembla que el seu finançament hagi de fer-se en base a l’assignació assistencial que paga el CatSalut als seus centres proveïdors. En la mesura que es pugui, cal seguir vinculant la recerca a la docència i veure com es promou la seva excel·lència.

Cal insistir que el sector salut és un important sector generador de riquesa, intensiu en llocs de treball qualificats no des localitzables i amb un alt valor afegit. La progressiva desinversió en salut que hem patit en els darrers anys té una important repercussió en el conjunt de l’economia catalana. 

Ens emplacem a propers posts en els que valorarem el que s’hagi pogut conèixer dels treballs d’aquesta Comissió, així com els principals punts de discussió o de debat dels propers àmbits de treball.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada