diumenge, 9 de juny del 2013

Comencen les compareixences a la comissió d’investigació de la sanitatAlgun Diputat va a pinyó fix i sembla com si ja tingui les conclusions fetes abans de començar a investigar


Aquesta setmana passada van començar al Parlament les compareixences prèviament acordades en la comissió que investiga presumptes irregularitats en la sanitat catalana. De les 34 compareixences acordades de les quals 5 com a experts, fins avui han comparegut Jaume Raventós com a ex director general del Consorci Hospitalari de Catalunya S.A (CHC), Francesc José Maria coma ex secretari de CHC, Ramón Bagó com a ex president de CHC SA., i Núria Paniello presidenta del consell de govern del Consorci Sanitari de Terrassa.

El Sr. Ramón Bagó, amb posat seriós, responent alguna
de les preguntes que se li varen formular  
Cada compareixent va ser interrogat pels representants dels partits polítics que formen part de la comissió. Aquesta primera compareixença sembla que tenia per objectiu (ateses les preguntes formulades) analitzar si Ramón Bagó podia haver afavorit a la seva empresa particular (Cuina Serhs) en l’adjudicació de contractes de cuina a centres sanitaris adscrits al Consorci. 

Tots els compareixents van coincidir a afirmar que el Consorci ha actuat sempre d’acord a la legalitat existent en cada moment i van deixar clar que CHC (ara CSC) no intervé en l’adjudicació de concursos. El consorci disposa d’un Servei  de licitacions (SACAC) que és qui prepara els plecs de condicions administratives dels concursos dels centres que li ho demanen, mai els plecs de condicions tècniques, i l’adjudicació correspon sempre al centre que ha fet l’encàrrec, mai al Consorci. El SACAC és per tant un instrument que assegura que tots els centres que fan servir els seus serveis compleixen rigorosament amb les previsions de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Francesc José Maria va ser qui va aportar criteris iraonaments juridics a aquests aclariments.

També va quedar clar que Ramón Bagó com a president de CHC no tenia cap responsabilitat ni funció executiva, sent el seu paper de caràcter bàsicament representatiu. Els que coneixen Ramón Bagó diuen que com home d’empresa que és, va contribuir sobretot a la modernització del Consorci i a donar-li un vernís professional que no tenia, compensant així la imatge de politització que a vegades el Consorci donava.

Francesc José Maria, declarant a la comissió
De les preguntes fetes als diferents compareixents se’n desprenen posicionaments  d’alguns diputats que posen en dubte els sistemes de control en els centres que no són pròpiament de l’Administració. Així algun diputat li va preguntar a Jaume Raventós si hi havia diferències entre el control que exercia la intervenció de la Generalitat al Trueta (hospital de l’ICS del qual Raventós havia estat gerent), amb els hospitals gestionats per CHC. De fet amb aquesta pregunta qui la va formular estava qüestionant el “model català”, atès que aquest és un sistema mixt integrat per centres propietat de l’Administració pública i de centres privats que treballen pel servei públic. Òbviament la resposta de Raventós va ser clara: no hi ha diferències en el control, atès que la funció interventora de la Generalitat, en els hospitals privats es substitueix per les auditories externes que tots els centres fan una vegada a l’any, a banda del control permanent que exerceixen els consells de govern de cada centre.

 Hi va haver més “insinuacions” sense cap base, fonamentades sobretot en la “intuïció” de qui les feia, que no val ni la pena esmentar. Si que vull deixar clar en tot cas, que algun diputat es va extralimitar, difonent via twitter alguna afirmació ofensiva per algun dels compareixents. Fet que trobo molt poc ètic i molt poc adient per un diputat del Parlament de Catalunya.

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (antic CHC) va
deixar clar que la seva actuació és estrictament
professional i d'acord a la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques
Tanmateix, la compareixença  que tenia a priori més interès era la de Ramón Bagó, atès que sobre ell pesava l’acusació d’haver beneficiat a la seva empresa a través de la seva actuació com a President de la SA. del Consorci. Més enllà de les explicacions que el Sr. Bagó va donar relatives a la no intervenció en les adjudicacions del Consorci, el Sr. Bagó va revelar una dada definitiva: dels 30 concursos que hi ha hagut al Consorci per temes de restauració, la seva empresa només n’ha guanyat dos. Només aquesta dada ja hauria de ser suficient per fer callar a tots aquells que fan bandera de la difamació, i que donen per suposat que les persones honrades no existeixen. Però per acabar de rematar qualsevol dubte el Sr. Bagó davant de la insistència d’algun diputat  sobre l’adjudicació del servei de restauració a l’Hospital de Mataró, va ser definitiu: “Vostè creu que si jo hagués tingut alguna influència a Mataró, el contracte hauria durat només un any? li va respondre.

Ja veurem com acaba tot plegat. Com he dit al començament, n’hi ha alguns que ja tenien les conclusions fetes abans de començar les investigacions. Allà ells. Afortunadament la societat imparcial podrà comprovar que empresaris com el Sr. Bagó no han fet més que generar llocs de treball i crear riquesa pel país. Llàstima que a Catalunya no hi hagi uns quants Ramón Bagó més, per ajudar-nos a sortir d’aquesta crisi, de la que els mediocres no ens saben treure, i els profetes i els demagogs amb tics populistes ens hi enfonsen cada dia una mica més. Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada