dimarts, 4 de juny del 2013

Cap a on va l’ICS?Escrit per: Dr. Toni Iruela  (@airuelal)


EBA Vallcarca SLP.


El passat 14 de maig vaig tenir ocasió d’assistir al seminari impartit pel Dr. Joaquim Casanovas, gerent de l’ICS, a la Casa de la Convalescència. No es tracta de transcriure tot el que es va comentar ni trair la confiança del que es va dir en aquell marc acadèmic. El que sí pretenc és i en la línia d’altres posts d’aquest blog fer algunes reflexions sobre el moment que està vivint l’ICS  i plantejar algunes qüestions de futur.

Què va dir  el Dr. Casanovas?

“Pretenem que l’ICS sigui una entitat més, dins del conjunt dels proveïdors sanitaris i que pugui competir amb altres institucions de la xarxa pública!”

“El moment actual es viu com una oportunitat per la transformació de l’ICS”

El Dr. Joaquim Casanovas és le gerent de l'ICS

Tanmateix avui l’ICS actual és en teoria una empresa pública i també és Administració, com si fos una Direcció General amb complicades relacions amb Economia i Funció Pública.

Va donar una dada interessant i és que l’ICS havia reduït la seva despesa en uns 451 milions des de el 2010 al 2012.

Dins dels inconvenients de l’ICS va destacar:
 • Desplegament parcial de la llei de l'ICS per qüestions jurídiques i de voluntat
 • La descapitalització de l ‘ICS
 • Els concursos-oposicions
 • Impossibilitat d’exercir les competències del seu Consell d’Administració.
 • Baix sentiment de pertinença del personal en general
 • No hi ha la sensació de risc si l’organització esdevé insostenible.
 • Manca de percepció de cost de les decisions clíniques (sobretot a nivell hospitalari).
 • No hi ha suficient aprofitament de les hores contractades d’alguns col·lectius (baixa productivitat).
 • Resistència al canvi (institució molt conservadora).
 • Canvis molt freqüents de gestors
 • Algunes noves marques a l’ICS estan per sobre de la Corporativa (Vall d’Hebron, etc.)
 • La batalla de la comunicació
 • Manca d’autonomia respecte a l’Administració
La marca ICSDins dels aspectes positius va destacar:
 • Presència a tot el territori
 • Model de col·laboració entre l’Atenció Primària i l’Hospitalària
 • Models de col·laboració com CAPSE o CASAP
 • Sistemes d’informació potents
 • Bons resultats en les enquestes de satisfacció del CatSalut
 • Disposa de professionals referents, líders d'opinió 

De les diferents possibilitats de transformació no s’ha volgut optar per l’estructura OSI (Organitzacions Sanitàries Integrals)

Es volen dur a terme dues experiències: la de Lleida i la de Girona. A Girona l’ICS territorial englobaria a les 23 ABS de l’ICS, permetent per un costat el finançament directe des del CatSalut i per altra el finançament extern que l’organització sigui capaç de captar. Es pretén aglutinar les avantatges de ser grans i de les organitzacions més descentralitzades. També tot plegat dependrà de com quedi finalment el model de compra de CatSalut.

Caldria destacar que en aquest moment hi ha algunes resistències professionals en aquest projecte i és que podria ser que alguns professionals visualitzin com un amenaça un control més proper des del territori que el control llunyà des de Balmes/Gran Via.

Els motius de la resistència al canvi

Projectes estratègics:
 • Reformulació de l’ICS amb la creació empreses públiques amb contracte del CatSalut més el finançament addicional no CatSalut per facturació a tercers. El centre corporatiu (Balmes/Gran Via) es manté per donar serveis corporatius a les empreses en que es desglossi l'ICS.
 • IDI
 • EBA integrades dins l'ICS.
 • Sistemes d’informació
 • Gerències compartides per assolir que el 2+2 en costos sigui igual a 3 i en resultats 2+2 igual a 5 (sinèrgies de grup). Les gerències haurien de coincidir amb les reordenacions territorials previstes.
 • Reordenació dels laboratoris clínics

Sembla que vivim una certa crisi del model català sanitari (de considerar  les institucions sanitàries com empreses sotmeses a criteris de sostenibilitat). I l’ICS vol anar cap aquí en contraposició a altres corrents que diuen o tot públic o tot privat. En aquest sentit  els  escàndols de corrupció no ajuden gens tot i que  succeeixen a tot arreu.

La Casa de Convalescència al recinte de l'Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau 
La idea seria oferir transparència i obtenir llibertat per escapar de la rigidesa de treballar per capítols pressupostaris i poder moure partides entre capítols tal com fan les empreses privades, sotmeses a criteris d’eficiència i al Pla General de Comptabilitat.

El Dr.  Casanovas va finalitzar dient que per ell seria molt important que dins del CatSalut els professionals rotessin per ICS, Consorcis, OSI etc. El Dr. Casanovas trobava a faltar en les empreses no ICS més innovació i finalment va destacar que serà molt important el rol dels directors de sector i que cal potenciar els lideratges assistencials.

Finalment recordar que està en marxa la Comissió pel Gran Pacte Nacional de Salut i que sens dubte el futur de l’ICS haurà d’ocupar una part important dels treballs de la mateixa. Ho seguirem des d’aquest blog.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada