dimarts, 23 de juny del 2020

La manca d’expertesa del departament de Salut a l’hora de negociar amb els sindicats, ens pot abocar a una nova vaga, i van...


Tanmateix, el sindicat convocant USOC (Unió Sindical Obrera de Catalunya) és un sindicat amb un representació no massa important en el sector sanitari públic, que no té representació en la Mesa de Negociació del Conveni Col·lectiu. El grau d’incidència de la vaga dependrà molt del suport que aquesta convocatòria pugui rebre d’altres sindicats amb més pes específic en el sector. 


Sense la implicació dels sindicats majoritaris del sector sanitari, aquesta convocatòria de vaga sembla més un exercici de marketing sindical, que no pas una aposta seria per aconseguir a través de la mobilització revertir el decret que regula aquesta paga “extra”     El 7 de juliol és la data triada per la USOC per cridar a la vaga als treballadors del sistema públic de salut. Els motius són diversos: des de la no acceptació que la paga “extra” al personal sanitari que el govern ha aprovat pagar al personal sanitari variï en funció de la categoria professional a la que es pertanyi, fins que alguns col·lectius professionals com els treballadors de la neteja no s’hagin tingut en consideració a l’hora d’establir els col·lectius que havien fet mèrits per percebre l’esmentada paga.

Sigui com sigui estem davant de la sisena convocatòria de vaga en el sector sanitari en una legislatura que, recordem-ho, es va iniciar ara tan sols fa dos anys. Sis vagues en el sector salut en dos anys és un fet totalment insòlit des que el país va recuperar una certa democràcia fa més de 40 anys. Tot un récord, i més si considerem que la secretària general del departament de Salut és una ex-sindicalista que alguna cosa deu saber del que és negociar amb els representants dels treballadors. 

En aquesta ocasió la convocatòria de vaga per part del sindicat convocant es basa en considerar com a discriminatori el decret que regula els imports a percebre pels treballadors dels sistema sanitari, atès que aquesta regulació es fa entre altres paràmetres segons sigui la seva categoria professional. El sindicat ho considera una decisió injusta, classista i sectària i afirma que posar preu a la vida dels treballadors sanitaris segons la seva categoria professional és una autèntica baixesa moral. Afegeixen que “Si la Covid-19 no fa distincions entre persones, perquè el govern de Catalunya les fa?”

Deia al començament que la incidència que aquesta convocatòria de vaga pugui tenir en els sector dependrà molt del suport que USOC (que és minoritari en la sanitat) pugui rebre d’altres sindicats i en aquest sentit cal remarcar que ja hi ha hagut un primer sindicat que ha mogut peça. Es tracta del recent estrenat Sindicat d’Infermeres de Catalunya, també un sindicat minoritari en el sector salut que demana protagonisme, i que ràpidament s’ha adherit a la convocatòria de vaga. Els motius pel qual Infermeres de Catalunya s’adhereix a la vaga són fonamentalment:   

Que al gratificació decidida per la Generalitat sigui igual per a tots els professionals sanitaris i altres treballadors essencials que han participat en la lluita contra la pandèmia, independentment de la seva categoria professional.
Que aquesta gratificació, igual per a tothom, afecti a més dels treballadors de la sanitat pública, als treballadors de les clíniques privades i a tots els professionals del SEM 

A banda d’altres reivindicacions amb motivacions diferents a les del decret que regula aquesta paga extra. 

Per la seva banda i fins avui, ni CCOO ni la UGT semblen disposats a secundar la convocatòria de vaga, atès que pel seu compte han convocat el dia 25 de juny al personal de la neteja a manifestar-se davant dels centres respectius per mostrar el seu desacord per haver estat exclosos de la compensació econòmica al personal sanitari. Per tant, amb aquesta convocatòria de concentració del personal de la neteja, els dos sindicats (aquests si, majoritaris en els sector) semblen desmarcar-se de la vaga convocada per el dia 7 de juliol. 

Costa d’entendre que el departament de Salut no hagi negociat amb cap dels sindicats presents en la mesa de negociació les condicions d’aquesta paga extra, com ja van denunciar tots els sindicats que participen en la negociació del conveni col·lectiu, quan varen conèixer el contingut del decret. En qüestions d’estratègia sindical les errades del departament de Salut es reprodueixen una rere l’altre. N’arribaran a aprendre algun dia? 

Dos anys de mandat, sis vagues convocades comptant la del SEM... alguna cosa no rutlla prou bé. Veurem que passa el 7 de Juliol.    

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada