divendres, 26 de juny del 2020

L'Hospital de Granollers avança en la utilització de l'app del projecte GHATA


En diferents ocasions, he explicat projectes en els que organitzacions assistencials del SISCAT, han innovat en la provisió de serveis. Bàsicament, la manca de professionals els ha portat a optimitzar els recursos humans disponibles. Uns ho han fet mancomunant serveis assistencials i altres s’han basat en les noves tecnologies, però moltes organitzacions estant aportant solucions innovadores que han permès millorar l’atenció als malalts bé ampliant la cartera de serveis o millorant el rendiment de les seves consultes externes. Entre aquestes experiències, la més recent és la de l’Hospital de Tremp, anomenada SalutAPProp, que com en el cas del projecte GHATA que presento avui, permet fer el seguiment telemàtic d’alguns malalts crònics de la comarca.
En un altre línia d’actuació, no vull deixar d’esmentar l’aliança entre els hospitals de Campdevànol i Olot que els permet, davant la mancança de professionals, oferir un servei territorial de cirurgia.  
De l’experiència presentada avui, així com la de l’Hospital Comarcal del Pallars, i d’altres, se’n extreu una primera conclusió: les visites telemàtiques han aterrat al sistema sanitari públic per quedar-se. 

Ghata és una eina incorporada per l’Hospital de Granollers que possibilita que els malalts aportin informació del seu estat de salut i l’hospital en faci un seguiment no presencial de la seva malaltia. És una experiència iniciada fa dos anys, bàsicament per el seguiment de malalts crònics i en el decurs d’aquest temps s’ha anat adaptant, millorant i ampliant el seu absat per tal d’obtenir-ne cada vegada millors resultats.  

Tanmateix la crisis sanitària derivada de la Covid-19 en la que els hospitals han hagut de  reinventar-se per atendre fonamentalment als malalts infectats, ha tingut entre altres conseqüències que aquesta app de l’Hospital de Granollers hagi servit per que malalts afectats per altres patologies hagin pogut ser atesos telemàticament des de l’Hospital de Granollers. La lluita contra la pandèmia ha accelerat doncs l’ús d’aquest tipus d’eines.

El primer factor a remarcar és que el projecte GHATA ha possibilitat l’alliberament d’espais a les consultes externes del centre atès que molts pacients amb malalties cròniques han pogut ser atesos telemàticament. Per tant, presencialment només s’han realitzat aquelles visites estrictament necessàries, i els espais de les consultes externes alliberats han pogut ser utilitzats per atendre altres necessitats de l’Hospital.        

Com funciona l’app? El professional configura uns qüestionaris en els que cada resposta té un valor determinat; el pacient rep telemàticament el qüestionari, el respon i el reenvia a l’Hospital. El projecte Ghata disposa d’un algoritme que interpreta les respostes del pacient i en funció d’elles activa diferents circuits: fer venir al pacient a una visita presencial, el cita per a un nou qüestionari Ghata en una data determinada o enregistra les dades informades per el pacient per aportar més valor a la visita presencial quan aquesta correspongui.   

En aquests moments, l’app està activa per a diferents serveis de l’Hospital: el de farmàcia, que permet avisar al malalt del dia que rebrà la mediació al seu domicili, i llavors el malalt ha de confirmar que l’ha rebut i que està en bones condicions, evitant el desplaçament del malalt al servei de farmàcia a recollir la medicació; la de pneumologia que permet elaborar un qüestionari previ a la visita presencial; la d’urologia fonamentalment per a malalts oncològics;  la d’al·lergologia per a malalts amb asma, rinitis o urticària  i els qüestionaris de trauma o anestèsia que permeten disposar d’una informació prèvia a la intervenció quirúrgica. Es busca que les visites a l’hospital aportin valor tant al pacient i com als professionals.   

En resum, el projecte GHATA de l'Hospital General de Granollers, és una plataforma tecnològica que permet fer un seguiment a distància de pacients amb malalties cròniques, fet que permet estalviar desplaçaments dels malalts al centre hospitalari, millora el seguiment del pacient perquè la freqüència de les visites telemàtiques és major que en el cas de les visites presencials, i al mateix temps permet que els professionals puguin optimitzar les seves agendes de consultes externes presencials. 

Aquesta innovació no només té aplicació en època de Covid... el futur passa per aquí.        

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada