dilluns, 15 de juny del 2020

La paga “extra” del personal sanitari i la posició dels sindicatsDesprés de setmanes d’expectació, finalment la consellera de Salut ha fet públic els detalls de la paga addicional que el personal sanitari rebrà en la nòmina del mes d’agost. Es tracta d’uns diners que es rebran en funció de la categoria professional de la que es formi part, i del risc d‘exposició al virus al que els professionals han estat exposats. La retribució que se’n derivi, oscil·la entre els 350 i els 1350€. Pel que fa al personal de les residències socials amb places públiques, la retribució que rebran serà com a màxim de 900€. Queden fora d’aquesta paga, el personal de les residències socials que no disposin de places públiques, i el personal sanitari dels hospitals privats als que la sanitat pública va enviar malalts durant la pandèmia.   Per determinar la quantitat a percebre per cada persona, s’estableixen tres franges: aquells que hagin estat exposats amb una presència en primera línia inferior al 50% del temps, aquells que la seva presència en zona de risc estigui entre el 50 i el 80% del temps i els que hagin patit un risc superior al 80% del temps. Se suposa que les persones que s’integren en cadascun d’aquests grups ho decidiran les direccions corresponents de cada institució.          
La notícia ha estat acollida amb diversitat d’opinions. Alguns col·lectius agraeixen l’esforç de l’administració, altres ho veuen insuficient, i alguns col·lectius de treballadors de centres sanitaris que ha quedat exclosos, reclamen ser tinguts també en consideració.
Veiem alguns dels posicionaments sindicals:

Metges de Catalunya agraeix l’esforç del Govern de destinar 140 milions d’€ a compensar als professionals del sistema públic de salut i als de les residències socials públiques. El sindicat remarca que els facultatius de la sanitat pública i concertada que hagin treballat en el període entre l’1 de març i el 31 de maig, tant de manera presencial com telemàtica rebran una compensació d’entre 1000 i 1350€. Els MIR percebran entre 700 i 1000€. Considera que es correcta que el decret del govern que regularà aquesta paga distingeixi entre categories professionals i grau d’exposició. Ho valorem com un premi similar al que han rebut els professionals de països europeus del nostre entorn. 


Infermeres de Catalunya interpreta que aquesta paga vol fer oblidar els errors comesos per part el Govern en la gestió de la pandèmia. Valoren positivament la intenció d’aquesta gratificació econòmica, però ho veuen del tot insuficient per revertir les retallades, o la precarietat laboral que pateix el col·lectiu d’infermeres. 
Rebutgen que aquesta paga comporti diferències en la retribució en funció de la categoria professional a la que es pertany, reclamen que la paga afecti també al personal que treballa en residències socials de titularitat privada, i demanen que s’aclareixi que també afecta el personal del SEM. 

SATSE valora positivament que el Govern de la Generalitat sigui dels primers governs autonòmics en fer aquest reconeixement i ressalta al dificultat de valorar amb precisió el grau d’exposició al virus dels professionals. També critica que només es consideri mesos d’exposició els de març, abril i maig, quan les mesures excepcionals que s’han pres continuen vigents. El sindicat també demana que aquesta retribució extra, sigui abonada als professionals de la sanitat privada, que han estat exposats al risc del contagi quan els seus centres han estat utilitzats per atendre malalts públics afectats per la Covid-19.

CCOO considera que les mesures anunciades per el Govern són insuficients, preses unilateralment, precitades i propagandistes, sense criteris objectius coneguts. El sindicat assegura que el sobreesforç del personal no és qüestió de la seva categoria professional, i interpreta com a discriminatori que uns puguin percebre 350€, altres 900 i altres puguin arribar als 1.350€. També reclamen que aquesta paga extra que atorga el govern hauria d’afectar a tots els col·lectius professionals dels SISCAT.

Per la UGT es tracta d’una decisió del Govern que promou una distribució injusta, classista i sectària que demostra el menyspreu del govern català per determinats col·lectius que han estat en primera línia tant exposats o més que altres col·lectius. Atorgar premis segons la voluntat de qui mana és una pràctica d’altres èpoques molt a prop del que es podria considerar una almoina. 

D’una manera gairebé generalitzada, els sindicats denuncien que les quantitats fixades per el govern, els criteris establerts per atorgar els diners i els col·lectius als que afecta aquesta paga extra, no han estat negociats amb els sindicats. Per contra, el fet que per les anualitats 2021 i 2022 el govern prevegi destinar altres 80 milions en total per compensar l’esforç que caldrà fer per recuperar l’activitat que s’ha deixat de fer durant la pandèmia, sembla que satisfà a la majoria, però demanen que es debati en la Taula de negociació.     

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada