dimarts, 8 d’agost del 2017

Una nova empresa pública per gestionar la sanitat catalana, ara a la Catalunya CentralLa nova empresa, assumirà en primera instància, la gestió de l’Hospital Comarcal de Berga, a partir del juliol 2018.


Mica en mica es va consolidant una estructura anunciada fa temps pel conseller Comin, orientada a que el CatSalut disposi d’una empresa pública a cada regió sanitària.En una recent visita a l’Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga, el conseller Comin va anunciar la voluntat del seu departament de crear una nova empresa pública depenent del CatSalut per en la fase inicial gestionar l’Hospital de Berga. De fet aquesta proposta del conseller encaixa perfectament amb les aspiracions del comitè d’empresa del centre, que porta anys reivindicant que “se’ns quedi l’ICS”. No serà l’ICS qui se’ls quedarà sinó el CatSalut, que als efectes del que pretén el comitè ve a ser el mateix. Per això el comitè ha expressat la seva satisfacció en el moment de conèixer l’anunci del conseller.

El conseller Comin va comparèixer en roda de premsa a Berga, acompanyat de l’alcaldessa de la CUP, del director del CatSalut i de la gerent de la regió sanitària de la Catalunya central, i va explicar que com en el cas de l’Hospital de Mora d’Ebre presentat públicament  fa tan sols unes setmanes,  el CatSalut crearà una empresa pública, que en aquest cas s’anomenarà Salut Catalunya Central i que s’encarregarà de la gestió de l’Hospital, a banda de gestionar altres línies assistencials que en un futur s’hi puguin integrar. Està previst que aquesta nova empresa pública estigui operativa a partir de l’1 de juliol del 2018.

Pel que ha transcendit fins ara, sembla que el consistori berguedà, s’ha compromès a cedir les instal·lacions a la nova empresa, mantenint-ne però la propietat municipal dels espais cedits i ha aconseguit assegurar la participació del territori en l’òrgan de govern d’aquesta nova empresa pública que tot i així tindrà majoria de la Generalitat. Per tant, els berguedans han de saber que tot i que es tracta d’una bona solució per assegurar la continuïtat d’un hospital que per sí mateix no té la sostenibilitat assegurada, perdran l’autonomia de gestió, entesa com la capacitat del territori de decidir sobre el futur de l’hospital. Podran opinar, però no podran decidir. La solució adoptada permet  mantenir  un servei públic de salut del que sembla que se’n respectarà la cartera de serveis actual. Ha quedat fora de l’acord la Residència Sant Bernabé, que oferia serveis residencials als berguedans, i que per tant continuarà sota el paraigües de l’Ajuntament.

Aquesta nova empresa pública s’uneix a les que el CatSalut ja té a Tarragona, Girona, Lleida, i a la recentment anunciada a les Terres de l’Ebre. Atès que Catalunya avui està dividida en set regions sanitàries, i considerant que el conseller Comin insisteix a dir que aquest és el seu model de futur, i que vol una empres pública en cada regió sanitària, cal esperar la creació més o menys aviat de les corresponents empreses públiques a les Regions de l’Alt Pirineu i Aran, i a la Regió Sanitària de Barcelona. També seria interessant saber l’orientació que es vol donar a aquestes empreses en el sentit de si el CatSalut voldrà assegurar una visió integral de la sanitat en aquestes regions, o per el contrari es decantarà per assumir només l’assistència hospitalària. Seria bo conèixer les particularitats d’un model del qual no se n’han explicat encara el detalls, més enllà d’ensenyar l’embolcall. Però que hi ha per dintre?. Alguns temen que aquest sigui un primer moviment estratègic per anar configurant el “gran ICS” que sembla ser la panacea sanitària dels que avui governen el departament de Salut.  

Tornant a Berga, val a dir que la solució per a l’Hospital es bona, sobretot per què permetrà resoldre algunes de les dificultats derivades de ser un hospital dels que poden considerar-se aïllats o allunyats de ciutats molt poblades. En concret a Berga hi ha problemes per atraure bons professionals, fet que per exemple genera moltes dificultats a l’hora de cobrir les guàrdies mèdiques amb garanties. També serà més fàcil que l’Hospital pugui accedir a les noves tecnologies atès que les inversions entraran dins del pressupost del CatSalut, i per tant no caldrà finançar-les des de Berga. Un altre aspecte positiu a ressaltar és el poder actualitzar el coneixement per part del professionals, molt més fàcilment que fins ara; s’obre davant d’ells un ampli ventall de possibilitats. Això sí, passaran a formar part del grup de centres amb el que ara es coneix com a “cooperació institucional vertical” que mitjançant encàrrecs de gestió del CatSalut implica fer allò que el CatSalut digui, de la manera que el CatSalut estableixi, al preu que el CatSalut fixi, i en les quantitats que el CatSalut determini. L’Autonomia de gestió passa a l’Hospital de Berga, a formar part del passat. El dilema sostenibilitat-autonomia de gestió s’ha resolt a favor de la sostenibilitat.   Aquesta decisió del departament de Salut dona sortida a una situació que l’Ajuntament de Berga s’havia començat a plantejar ja en l’època de l’alcalde anterior. El problema no està només en les enormes dificultats per a fer sostenible a l’Hospital, sinó al fet que al ser un organisme autònom de l’Ajuntament, els seus comptes es consoliden amb els propis de l’Ajuntament, fet que comporta moltes dificultats a uns i altres. També la nova llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local posa en qüestió que un Ajuntament com el de Berga pugui assumir la gestió d’un hospital. Tot plegat ha determinat que calia trobar una bona solució per a la continuïtat de l’Hospital, i sens dubte, el fet que l’alcaldessa local sigui de la CUP, i el conseller de Salut un progressista difícil de catalogar ha facilitat l’entesa entre uns i altres.       

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada