divendres, 25 d’agost del 2017

Els salarials dels directius d’entitats privades del SISCAT contractades pel CatSalut


Una nova Instrucció del CatSalut aclareix dubtes que s’havien generat al voltant de la publicitat dels sous del membres de l’equip de direcció de les entitats privades del SISCAT.


Ara, les entitats privades del SISCAT amb un volum de facturació amb el CatSalut que superi el 25% de la seva xifra de negoci, estaran obligades a comunicar qui forma part dels seus equips directius i quins són els seus salaris.
La Instrucció del CatSalut 11/2017 del passat 31 de juliol, estableix que la mateixa és d’aplicació als centres, establiments i serveis del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) d’entitats prestadores de serveis sanitaris públics que no tenen naturalesa pública. En essència la Instrucció estableix que:

Les entitats privades prestadores de serveis sanitaris públics han d’informar, mitjançant la seva pàgina web, sobre els càrrecs directius i retribucions, així com de la composició dels òrgans de direcció i/o administració.
Pel que fa a les retribucions, han d’informar de les retribucions íntegres percebudes pels càrrecs directius si el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions públiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de l’empresa.
Pel que fa als òrgans de direcció i/o administració, han de concretar a la pàgina web quina és la composició de l’òrgan de direcció i/o administració.

En el supòsit que alguna de les organitzacions afectades per aquesta Instrucció no disposi de pàgina web, haurà de facilitar obligatòriament al CatSalut la informació especificada en el paràgraf anterior.

Aquesta Instrucció acaba amb els dubtes que es varen generar al voltant del que es podia entendre com a càrrecs directius, i en lloc d’intentar definir que s’entén per càrrec directiu (com feia la Instrucció anterior) deixa que d’aquesta qüestió la decideixin els propis centres que hauran d’especificar en la seva pàgina web quins són aquests  càrrecs, quina retribució tenen, i la composició del òrgans de direcció i/o d’administració.

Recordem que aquesta polèmica va néixer quan un sindicat mèdic va demanar al CatSalut les retribucions dels equips directius de les entitats del SISCAT, atès que tenien informacions d’alguna institució en la que el sou del gerent superava els 200.000€ anuals. En primera instància el CatSalut no va aportar aquesta informació, i el sindicat va formular la seva queixa davant del GAIP (Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública) qui va resoldre a favor del sindicat demandant. La GAIP va determinar que tota la informació de la que disposi el CatSalut (entitat pública) pròpia o aportada, és una informació pública, i per tant, ha d’estar a disposició dels ciutadans que s’hi puguin interessar.

Els centres privats el SISCAT  hauran de fer públic
qui forma part dels seus equips de direcció 
Aquesta resolució va implicar una primera Instrucció per part del CatSalut que va generar una forta oposició del sector, que es resistia a facilitar els sous dels directius de les entitats privades atès que es considerava una informació confidencial. Fins i tot, alguns gabinets d’advocats varen presentar al·legacions a aquesta disposició del CatSalut, el resultat de les quals fins el moment no ha transcendit. Ara, aquesta nova Instrucció que ha elaborat el CatSalut, resol els dubtes generats en el concepte de “directiu” i deixa que siguin les pròpies institucions afectades les que decideixin quina és la composició dels seus equips de direcció, i aquestes venen obligades a publicar aquesta informació en al seva pàgina web. En el supòsit que no disposin de pàgina web, hauran de posar aquesta informació a disposició del CatSalut. La informació haurà de respondre als criteris establerts per la Comissió Interdepartamental de Transparència i de Govern (CITGO) i la doctrina de la GAIP.


La nova Instrucció signada per David Elvira director del CatSalut va entra en vigor el passat 31 de juliol. Des del blog sempre he defensat la transparència de les retribucions dels directius de la sanitat pública, de la mateixa manera que ho són les retribucions de la resta de treballadors del sector, establerta en el seu conveni col·lectiu. Ara més que mai, els prestadors de serveis per a la sanitat pública han de ser capaços d’eliminar qualsevol ombra, o qualsevol iniquitat derivada de retribucions abusives i poc ètiques.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada