dimecres, 2 d’agost del 2017

Central de Resultats: Dades 2016 (i II)MISTERIOSAMENT, ELS RESULTATS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA TARDEN MOLTS DIES A SER PUBLICATS A LA PÀGINA WEB DE L'AQUAS. DIFICULTATS TÈCNIQUES? AMANIDA FRESCA D'ESTIU AMB OLI DE LES GARRIGUES

El debut del president de l'AQuAS pel que fa a la seva intervenció pública, no va respondre a les espectatives(...Continua de l’entrada anterior)

El Dr. Dedeu i la Sra. García-Altés, varen fer un repàs de com havia evolucionat la CR a partir de l’any 2010 quan les dades sanitàries varen ser publicades a casa nostra per primera vegada, i van explicar com s’havia treballat aquest any per aconseguir tenir tota la informació. Van parlar de la comissió d’experts i de la Comissió tècnica constituïdes per assegurar la qualitat de les dades, i els grups de treball que s’han constituït per elaborar cada un dels informes, així com els tallers específics en els que hi han participat molts professionals. Aquest any a més s’han establert vincles amb les societats científiques. També, i com a novetat d’aquest any, s’ha incorporat a la ciutadania a l’òrgan de govern de l’AQuAS. Van explicar que allà on els ha estat possible han donat la informació desagregada per sexe, centre per centre, i per nivell socioeconòmic de la població, i finalment es varen felicitar de la posada al dia tecnològica de l’AQuAS, fet que els ha permès presentar mapes interactius molt interessants.

Tot seguit es va donar pas a la intervenció de 8 panelistes que varen explicar cada un  dels 8 àmbits que composen les dades de la CR i que són: Hospitalari, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mental i addiccions, Salut Pública, Territorial, Emergències i Formació sanitària especialitzada. No entraré en el detall de les dades atès que es poden trobar en els enllaços indicats  a continuació.

Atenció hospitalària d’aguts, clicar aquí
Atenció primària, clicar aquí
Atenció sociosanitària, clicar aquí
Salut mental i addicions
Salut pública, clicar aquí
Territorial
Emergències, clicar aquí
Formació sanitària especialitzada

Tanmateix, sí que voldria oferir un recull de titulars de premsa, atès que en el seu conjunt sí que reflecteixen els aspectes més cridaners dels resultats de la CR 2016. Són aquests:

“els professionals de l’atenció primària varen atendre 46 milions de visites a l’any 2016”
“a l’any 2016 es redueix el nombre de pacients amb polimedicació a Catalunya”
“els hospitals públics catalans van atendre 620.000 pacients el 2016, i van donar un 6,8% d’altes més que les de 2015”
“els hospitals catalans augmenten la cirurgia que no requereix ingrés”
"més de 61.000 pacients catalans han reduït la ingesta de fàrmacs durant l'any 2016" 
“baixa el nombre de pacients que prenen més de 10 medicaments”
"urgencias, la tarea pendiente de Antoni Comin" 
"uns 80.000 catalans prenen més de 10 fàrmacs al dia"

A banda d’aquests titulars periodístics, hi ha altres dades que cal ressaltar en algun dels diferents àmbits de la presentació de la CR:


Àmbit hospitalari:


Els ingressos hospitalaris procedents del servei d’urgències han estan de mitjana a Catalunya al voltant del 10% del conjunt de malalts que accedeixen a aquests serveis, mentre que un 63,5% de les urgències ateses han estat classificades en els nivells 4, i 5 del sistema de triatge, que són els nivells de menys gravetat, fet que deixa clar que una part molt important podria haver estat resolta en els dispositius d’urgències de l’atenció primària.
L’estada mitjana de les altes hospitalàries continua el seu descens sistemàtic, i a l’any 2016 s’ha situat en els 5,7 dies, fruit dels avenços terapèutics, de les noves tecnologies, i de l’expertesa dels professionals.


Àmbit atenció primària:
A l’any 2016, van passar per les consultes de primària més de 5,7 milions de persones que varen generar més de 46 milions de visites.

Àmbit sociosanitari:


A convalescència, amb una estada mitjana de 35 dies, el 63,4% dels malalts milloren el seu estat funcional, i el 73,3 por retornar al seu domicili.

Àmbit d’emergències mèdiques:


En quant al codi  IAM (Infart Agut de Miocardi), el 92,5% de malalts atesos per el SEM han estat traslladats a l’hospital més adequat en menys de 90 minuts. Pel que fa al codi ICTUS a l’any 2016, el SEM ha atès 3.664 cassos, la xifra anual més elevada fins ara. El Codi PPT (Pacient Politraumàtic) és el que ha sofert un major nombre d’activacions superant els 9.500 cassos.


Acabada la presentació de les dades el Dr. Jaume Marrugat director del departament d’Epidemiologia Clínica Cardiovascular de l’IMIM-Hospital del Mar, va analitzar el resultat del tractament dels pacients amb cardiopatia isquèmica. Finalment varen prendre la paraula el Dr. Pere Joan Cardona, president de l’AQuAS amb una intervenció sense cap contingut remarcable i gens preparada, i va tancar l’acte el conseller Comin amb el seu to propagandístic habitual.  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada