dijous, 9 de febrer de 2017

Presentació pública del Cercle de Salut

El Cercle de Salut ha tingut uns inicis complicats amb les exigències de la conselleria per desmentir uns titulars de premsa.


Només el dia a dia d'aquest nou fòrum de debat li donarà o treurà credibilitat. Està en les seves mans consolidar-se com un element de referència en la salvaguarda dels valors del nostre sistema sanitari públic   El proper dia 13, a les 7 de la tarda, es presentarà de manera pública i formal el Cercle de Salut, que tan sols fa unes setmanes es va constituir. La presentació es durà a terme  en el transcurs d’un acte que es celebrarà a la sala d’actes de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, i que comptarà amb el Dr. Josep Figueras, director de l’Observatori Europeu de Sistemes i Polítiques de Salut, i de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que impartirà una conferència al voltant dels sistemes de salut i l’impacte de la crisi econòmica. El programa detallat de l’acte, a 3 dies de celebrar-se, encara no està disponible a la pàgina web del Cercle.

Després de l’exigència feta telefònicament, del conseller Comin a membres de la Junta directiva del Cercle, d’una rectificació davant del titular d’algun mitjà que deia que el Cercle naixia per controlar les polítiques del conseller, el Cercle es va veure amb la necessitat de cedir davant les pressions de la conselleria i va emetre, amb data 26 de gener, un comunicat de premsa en el que es deia textualment:

“Davant d’algunes informacions publicades que interpreten que l’entitat neix per fiscalitzar les actuacions del Departament de Salut, des del Cercle de Salut es vol aclarir que l’associació té una vocació de permanència i va més enllà de les conjuntures polítiques de cada moment. Així s’han expressat formalment i emfàticament en totes les intervencions públiques  que membres del Cercle de Salut han fet a través de tots els mitjans de comunicació que s’han adreçat per conèixer la iniciativa. La voluntat del Cercle de Salut no és anar en contra de ningú i l’objectiu principal és contribuir a la millora dels serveis dirigits a la persona.“

Algú va considerar que no n’hi havia prou amb això, i el dia 31 de gener els Drs. Bonaventura Clotet i Josep Tabernero, segons ells “propers” al Cercle, varen publicar una carta a La Vanguardia en la que negaven que el Cercle fos un instrument per fiscalitzar la gestió del conseller. No vull polemitzar sobre la conveniència o no de fer totes aquestes rectificacions. Ho deixo a la valoració de cadascú. El que si que afirmo és que la suposada independència del cercle queda molt en entredit i la seva credibilitat qüestionada, fins i tot abans de la seva presentació pública. Tant de bo aquests mals auguris quedin com una simple anècdota sense cap altre conseqüència i el pas del temps palesi que el Cercle de Salut no era només una necessitat, sinó també una solució.

El Dr. Josep Figueras intervendrà en l'acte de presentació
pública del Cercle de Salut
Tanmateix, els dubtes sobre els objectius del Cercle subsisteixen. Per una banda, llegint la llista de persones adherides al manifest fundacional es pot constatar la transversalitat de les persones que l’han signat. I això que té sens dubte una lectura positiva planteja per altre banda seriosos dubtes sobre la capacitat real de consensuar propostes i polítiques.

Posaré un exemple: entre els signants hi ha persones que advoquen clarament per un gran ICS com a proveïdor únic de la sanitat pública catalana. Fins i tot algun dels signants del manifest ha arribat a publicar escrits en els que proposa la “expropiació” de centres de titularitat privada inclosos en el SISCAT. Paral·lelament, hi ha signants que són partidaris d’un ICS integrat territorialment en consorcis públics juntament amb altres centres de titularitat privada sense ànim de lucre. Com es poden consensuar postures tan radicalment  oposades? I que dir dels partidaris  de que els centres del SISCAT puguin fer activitat privada i dels contraris a tota practica privada en centres públics? Com es pot fer compatible això sense que sorgeixin dissidències? La transversalitat  és important i bàsica en moltes qüestions, però no tinc clar que sigui útil quan tothom no comparteix el mateix model de sistema de salut. Crec que entre els membres d’un “club” d’aquestes característiques hi hauria d’haver un “comú denominador” bàsic en el que tots hi estiguin d’acord, i aquest denominador no pot ser altre que el model sanitari existent.

Finalment, un altre reflexió que també reforça els meus dubtes. Una gran majoria d’integrants del Cercle, rep les seves retribucions salarials dels centres del SISCAT, i els que no tenen un salari, cobren les seves prestacions professionals per la via dels honoraris. De veritat que posaran en risc el seu “modus vivendi” si en alguna ocasió la defensa del model els porta a un enfrontament amb l’administració sanitària? Els antecedents ens diuen més aviat tot el contrari...


Tant de bo, cap dels dos dubtes exposats es confirmi. Tant de bo el Cercle es consolidi com a fòrum de debat públic dels problemes de la sanitat catalana, i tant de bo que d'aquest debat en surtin propostes que serveixin per millorar el  nostre sistema de salut. Si fos així tots hi guanyariem. Cal per tant un marge de confiança. Seria bo, que el dia de la presentació, el Cercle pogués explicar algun programa de treball pels propers mesos, i es deixés de banda la provisionalitat amb la constitució d’una Junta directiva definitiva capaç d’assolir els compromisos públics que el Cercle vol adquirir d’una manera efectiva, més enllà dels discursos, en la defensa del model sanitari públic català.  

En el meu cas, tot i que estic totalment d'acord en que cal organitzar-se per evitar que els populismes i la frivolitat destrossin un dels millors sistemes de salut que hi ha a Europa, he decidit mantenir-me al marge del Cercle. Per no incomodar al Cercle, però també perquè des de fora tindré tota la llibertat per criticar quan convingui i fer aportacions si es volen escoltar. Garanteixo que la meva veu, del tot independent, continuarà sentint-se. 

L'acte de presentació compta amb un nivell d'inscripcions important. Pel moment més de 200 persones han anunciat la seva presència. Tanmateix, sembla que a les portes de l'Hospital hi huarà unes quantes persones més. S'està difonent la convocatòria anònima d'una concentració a les portes de l'Hospital per donar la "benvinguda" al Cercle de Salut amb el lema: 


"La Nostra Salut no pot ser el seu benefici. Fora privatitzadors de la sanitat pública. Rebem al Cercle de Salut com es mereix" 

Sembla que als partidaris de practicar el populisme demagògic contra el model sanitari, els molesta que els professionals s'organitzin per defensar del model. Per tant, benvingut el Cercle si també serveix per combatre a aquesta gent que tan mal ha fet a la sanitat catalana. Ja era hora que alguna veu els hi digui prou, desmunti les seres mentides i expliqui a la ciutadania les bondats d'un sistema sanitari d'excel·lència  


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada