dijous, 5 de maig del 2016

Les decisions apriorístiques i populistes del Departament de Salut, costaran diners als ciutadans

El cost d’expulsar del SISCAT a l’Hospital General de Catalunya i a la Clínica del Vallès pot superar els 5 milions d’€ anuals.


El conseller Comin, sosté públicament que no només no hi haurà un increment de cost, sinó que fins i tot es podrien produir estalvis. Difícil d'empassar...
 Com és sabut, l'Hospital General de Catalunya i la Clínica del Vallès han estat expulsats del SISCAT. Més enllà de la polèmica generada per aquesta decisió, he volgut saber si les conseqüències seran positives o negatives pels ciutadans, en funció de quins costos representava per l'erari públic la situació anterior, i quins són els costos previsibles derivats de la nova situació.

Primer de tot, cal dir que els hospitals afectats per l'expulsió van fer a l'any 2015 un total de 5.315 altes, de les quals un 64% eren altes quirúrgiques (3.402 altes), mentre que 1.913 varen ser mèdiques. A canvi d'aquesta activitat, els hospitals afectats varen percebre en total 9,8 milions d'€. D'aquests diners, aproximadament 6,3 milions correspondrien al preu de les altes quirúrgiques, mentre que els 3,5 milions restants equivaldrien al cost de les altes mèdiques.

Així les coses, el cost d'una alta quirúrgica, abans de l'expulsió dels centres, significava per l'erari públic 6,3/3.402 milions d'€ és a dir 1.851'85 € per alta. Per la seva banda una alta mèdica costava 3,5/1.913 milions d'€, és a dir 1.829,6 € per alta. Podem resumir per tant, que abans de l'expulsió, el cost mig de les altes era en el conjunt dels dos hospitals expulsats el següent: cost d'una alta quirúrgica 1851,85 €, mentre que una alta mèdica costava 1829,6 €

Què costaran a partir d'ara aquestes mateixes altes? Les tarifes 2015 dels centres del Vallès on es derivaran les altes són:

Hospital Taulí: alta quirúrgica 2.674,09 €; alta mèdica 2.376,77 €
Mútua de Terrassa: alta quirúrgica 2.719,47 €; alta mèdica 2.422,36 €
Hospital de Terrassa: alta quirúrgica 2.134,23 €, alta mèdica 1.916,20 €

Com és pot observar, el centre que presenta unes tarifes més baixes és l’Hospital de Terrassa. Per poder fer una aproximació al cost real, suposarem que totes les altes siguin derivades a l’Hospital de Terrassa, fet que encara que es produeixi majoritàriament mai podrà ser al 100%. En aquets supòsit la diferència de cost d’una alta mèdica és de 86,6 €, mentre que la diferència de cost d’una alta quirúrgica és de 282,38 €. És a dir, que l’increment de cost és, pel que fa a les altes mèdiques de 165.665,8 €, i per les altes quirúrgiques aquest increment arriba a 960.656,76 €. Tot plegat 1,12 milions d’€. Però no ens enganyem, com que el total d’altes no podran anar al 100% a l’Hospital de Terrassa, sinó que una part d’elles seran derivades a la Mútua de Terrassa i a l’Hospital Taulí, i en aquests centres las tarifes de les altes mèdiques i quirúrgiques són encara més altes que a l’Hospital de Terrassa, el cost total de la decisió no baixarà del milió i mig d’€ per als ciutadans.   

Però el cost incremental que haurem de suportar els ciutadans no acaba aquí. El conseller Comin ha anunciat que per pal·liar els danys col·laterals de la seva decisió, elaboraran un “Pla Social” per intentar contractar al personal excedent que es derivi de l’ERO que la propietat de l’Hospital General de Catalunya i la Clínica del Vallès han anunciat que afectarà a unes 250 persones. Més enllà de les dificultats legals de poder incorporar als consorcis plantilla fixa, cosa que legalment no poden fer, imaginem que es col·loquen interinament unes 100 persones, amb un cost empresa mig de 35.000 €. Aquest cost addicional algú l’haurà de pagar, i la quantitat no és menor: parlem d'altres 3,5 milions d’€ anuals. En total doncs la gran “desprivatització” duta a terme pel conseller Comin, costarà per sobre dels 5 milions d’€ que haurem de pagar entre tots els ciutadans cada any. Aquí hem de felicitar? Perquè els ciutadans han de pagar aquest elevat cost fruit només de la ideologia, de la demagògia i el populisme oficials? No em vull ni tan sols imaginar, quant arribaria a costar als ciutadans, que les 15.000 altes que aproximadament es fan ara anualment a l’Hospital Sagrat Cor, es fessin al Clínic!    

Treballadors de la Clínica del Vallès, en plena protesta
contra la decisió del CatSalut

Amb unes quantes decisions com aquesta el departament de Salut haurà posat en perill la sanitat púbica catalana, que no podrà fer front als seus costos. Aquesta situació em recorda una de les asseveracions que el conseller Comin va fer a l’assemblea  d’UCH quan va fer referència al que segons ells són prejudicis existents també hi ha un altre prejudici que diu que la diversitat és magnífica i el problema són els prestadors de naturalesa pública” Doncs conseller Comin, veient els resultats d’aquest exercici, sembla que no es tracta d’un prejudici, sinó d’una realitat: el problema són els prestadors públics, que per fer la mateixa feina són més cars que els privats amb afany de lucre... que hi farem conseller, les coses són com són, encara que a vostè no li agradin... 

Considero d'interès el video que s'adjunta tot seguit, que permet adivinar a un conseller nerviós, molest amb les preguntes que li fan, desconsiderat vers el director general del Clínic, posant en dubte les xifres de l'ERO anunciades per Quiron Salud i afirmant que la seva "desprivatització" podria fins i tot aportar estalvis als contribuents 

(Totes les xifres que s'ofereixen són estimatives, llevat de les tarifes 2015 dels hospitals del Vallès)   
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada