divendres, 13 de maig de 2016

Continua el serial al Vallès OccidentalEl departament de Salut amaga els elevats costos que es deriven d’una decisió ideològica, presa sense haver-ne avaluat prèviament les conseqüències.


Tots els ciutadans haurem de pagar el cost addicional d’unes decisions preses precipitadament i amb absoluta frivolidad.  

Aquest matí el departament de Salut ha convocat a Sabadell una roda de premsa conjuntament amb l’Ajuntament de la ciutat en la que ha donat a conèixer la solució “final?” al conflicte generat pel propi departament de Salut quan va decidir expulsar del SISCAT a la Clínica del Vallès sense ni tan sols haver avaluat els danys col·laterals que aquesta expulsió implicava. Actuant sempre “sobre la marxa” i sense cap mena d’anàlisi de les conseqüències de la decisió que es volia prendre, el departament ha anat construint, nyap sobre nyap, un relat basat en amagar a la ciutadania les xifres reals del cost d’una decisió ideològica que en cap cas pot estar sustentada en la racionalitat més elemental d’aconseguir maximitzar els rendiments de la despesa pública.

Una vegada més haig de negar la major a les xifres que ofereix el departament de Salut. A l’any 2015, la Clínica del Vallès va donar un total de 3.725  altes. Aquestes altes varen implicar primeres visites a consulta externa, atenció d’urgències a alguns malalts, cirurgies menors ambulatòries, productes intermedis i pròtesis. Per tot aquest conjunt d’actuacions assistencials la Clínica del Vallès va percebre 7,4  milions d’€. Ara ens expliquen que de tota aquesta activitat, un 65% serà ates al Parc Tauli de Sabadell i el 35% restant a l’Hospital de Terrassa.  Vol dir això que el 65% d’aquests 7,4 milions aniran al Taulí (4,8) mentre que els restants 2,6 aniran a l’Hospital de Terrassa ?

A la Clínica del Vallès, del total d’altes realitzades, un 27% són mèdiques i el 73% restant dón quirúrgiques; per tant 3.725 altes x 73/100= 2720 altes quirúrgiques i en conseqüència 1005 altes mèdiques. Les tarifes del Taulí són: alta quirúrgica 2.674,09 €; alta mèdica 2.376,77 €. És a dir, per fer 2.720 altes quirúrgiques el Taulí hauria de percebre 7,3 M d’€ i per fer les 1005 altes mèdiques restants n’hauria de percebre 2,4 M d’€. En total doncs el Taulí hauria de percebre per aquest increment d’activitat 9,7 M d’€ addicionals, mentre que el departament de Salut diu que només n’abonaran 4,8. I el mateix raonament es pot aplicar respecte a l’Hospital de Terrassa. A aquestes xifres se li haurien de sumar el costos de les pròtesi, consultes externes i urgències que es derivin d’aquestes altes. Per tant no hi ha dubte que el conseller Comin ha mantingut “erra que erra” que els ciutadans paguem el cost de les seves derives ideològiques.

Però els problemes no acaben aquí: si les xifres del Taulí ja no són per tirar coets, amb aquest dèficit induït per les decisions del departament, els resultats econòmics encara seran més galdosos. I per tant al seu torn  el dèficit de l’Hospital de Terrassa serà encara més gran. És evident que aquests hospitals no percebran només els 7,4 M d’€ estalviats de la Clínica del Vallès sinó que el que acabaran percebent serà el resultat de multiplicar la seva tarifa per la nova activitat assumida, i això ja hem vist que supera de llarg aquests 7,4 M d’€.  

Però a tot plegat encara hi hem d’afegir la història dels acomiadaments. El conseller Comin ha dit avui que 65 treballadors de la Clínica del Vallès passaran a tenir contractes indefinits al Taulí i a l’Hospital de Terrassa. Com ho faran? La legalitat actual els ho impedeix, els sindicats tampoc ho acceptaran així com així, però a més una il·legalitat tant evident com aquesta pot ser recorreguda per qualsevol ciutadà que senti que els seus drets han estat trepitjats per un conseller i un departament que han entrat al sistema sanitari com un “elefante en una cacharreria”. Quin cost anual afegit tindrà aquesta decisió pel sistema, si és que finalment troben la manera d’esquivar la llei per poder-ho fer ? I els sindicats quin paper jugaran en aquest afer? El de la trista figura?  

Però al Taulí, els seus directius saben de què va tot això, i si accepten aquests plantejaments és perquè són conscients que d’una manera o altre el CatSalut els acabarà pagant els costos totals de tot aquest monumental desgavell, es digui ara el que es digui. Per que no n’hi ha prou amb l’acceptació de l’alcalde de Sabadell (el republicà Juli Fernández) que defensa la solución Comin encara que això perjudiqui els interessos de la seva ciutat, sinó que cal a més que els números quadrin.

En definitiva aquest matí el conseller Comin s’ha compromès a donar al Taulí i a l’Hospital de Terrassa, més diners per fer l’activitat que fins ara feia a un cost molt més reduït la Clínica del Vallès. A més s’ha compromès a aportar diners per inversions al Taulí i se suposa que a Terrassa també, i finalment ha adquirit el compromís d’aportar més diners per poder pagar aquests 65 nous contractes indefinits que els centres hauran d’assumir. No crec que el fet que ERC vulgui apujar les impostos als catalans tingui a veure amb aquests sobre-costos  que el conseller Comin està generant, però mai se sap.


Per tot plegat cal demanar “a quien corresponda que si us plau, no allarguin innecessàriament aquesta legislatura, i si la poden escurçar una mica, millor per a tots. 


www.rbaestudisiprojectes.cat
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada