divendres, 27 de maig de 2016

El conseller Comin, sense la més mínima autocrítica


Antoni Comin defensa al Parlament la seva actuació en l’afer del brot d’enterovirus, tot i haver rebut critiques generalitzades per una comunicació molt deficient que va causar l’alarma als ciutadans i va molestar als professionals.


La seva obcecació el porta a dir que si tingués que tornar a prendre decisions, prendria les mateixes, perquè segons ell, revisen amb sentit crític totes les decisions que prenen. (l’home és l’únic animal que ensopega dues vegades amb la mateixa pedra)El conseller Comin va iniciar la seva compareixença a la Comissió de Salut del Parlament, dient que responia a una situació extraordinària que requeria una resposta extraordinària a partir del moment en que les afectacions neurològiques eren suficientment importants i greus.

Va explicar que el dia 6 de maig va rebre una comunicació del gerent de l’Hospital Vall d’Hebron, que el va informar que els últims 15 dies havien detectat una progressió de quadres aguts per enterovirus, i per tant calia reforçar la vigilància i l’assistència.

A partir d’aquest punt, el conseller Comin es va dedicar a fer de metge explicant els diferents tipus d’enterovirus existents i les afectacions que cada un pot generar. Salvada aquesta “usurpació de funcions” (ell no és metge), va enumerar les decisions que es van prendre el mateix divendres, dia 6 de maig, una vegada donada l’alerta per part de l’Hospital Vall d’Hebron:
 • Constituir una Taula de Seguiment al Departament de Salut 
 • Crear una Comissió de Seguiment complementària a Salut Pública
 • Enviar a tota la xarxa hospitalària el protocol d’actuació en cassos d’afectació per enterovirus
 • Crear un registre de cassos que s’havia actualitzar diàriament
 • Reforçar els mecanismes de vigilància epidemiològica a la Secretaria de Salut Pública
 • Autoritzar reforços assistencials als centres hospitalaris
 • Deixar passar uns dies fins enviar el protocol a la xarxa d’Assistència Primària (una setmana), per evitar que una alerta no produís una alarma
 • Protocol enviat a 061CatSalut Respon

Aquest protocol no va ser transmès a la primària, d’una manera deliberada segons el conseller Comin, perquè la medicina necessita temps, i les seves decisions no es basen en la intuïció sinó en el coneixement científic. Fins el dia 23 de maig, es va modificar fins a 4 vegades el protocol existent, en funció de les informacions i el coneixement que s’anava adquirint sobre les característiques dels brot d’enterovirus detectat.

El conseller Comin explica que no és responsable “comunicar” sense tenir respostes concretes, perquè es pot generar alarma. La Taula de seguiment, es reuneix el dia 17 de maig i es confirma que els diferents cassos estan repartits per tot el territori i els resultats analítics confirmen que es tracta de l’enterovirus del Grup A. Amb aquesta informació el conseller Comin considera que té prou informació per anar al dia següent a una entrevista compromesa d’abans a TV3, on es decideix a informar de la situació.

En la seva participació als “matins de TV3” Comin ho va fer tan malament, que les seves paraules varen generar molta més alarma que la que s’hagués generat si els pediatres de la primària haguessin estat informats puntualment de la situació. No afirmem tots sempre que l’Assistència Primària  és la porta d’entrada del sistema? On anirà un infant davant dels primers símptomes de malaltia? Al experts de Vall d’Hebron? Segur que una gran majoria va acudir en primera instància a primària, que és on precisament per decisió dels conseller (i sembla que del seu equip) no hi va haver informació fins el dia 13 de maig.        

Durant la discussió que hi va haver en el Parlament al voltant de la qüestió, algun diputat va criticar l’excessiva aparició en els mitjans del conseller, fet que és públic i notori. Antoni Comin és un personatge al que agrada mostrar-se en els mitjans de comunicació on s’hi mou amb comoditat, qualitat adquirida sens dubte en els seus temps de tertulià. Segons ell, sovinteja tant la presència en els mitjans per ser fidel a la transparència que tant va anunciar quan va prendre possessió i que tan poc hem pogut veure en aquests quasi 5 mesos que està en el càrrec. Deu ser per aquenta "transparència" que el Síndic de Greuges ha obert una diligència informativa.

En un atac d’egolatria, el conseller Comin va arribar a dir que “hem fet una revisió amb esperit crític de totes les decisions que hem pres. De totes les decisions preses, prendria ara les mateixes decisions” (genio y figura hasta la sepultura)

En la meva opinió, aquest episodi es pot resumir en unes poques frases:
 • Fracàs absolut de la política comunicativa del Departament de Salut
 • Excessiu protagonisme d’un conseller que hauria d’haver deixat tot el protagonisme en mans dels experts i de la Secretaria de Salut Pública que en aquest tema ha estat del tot “desapareguda”
 • Excel·lent treball dels professionals en general i en particular molt bona resposta de l’Hospital Vall d’Hebron.    


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada