dimecres, 25 de maig del 2016

La nova directiva europea i la concertació de serveis públics i sanitaris a CatalunyaJornada de debat organitzada conjuntament  per la Taula del Tercer Sector Social, el Fòrum de Salut Mental i ACEBA


Més de 350 persones mostren el seu interès al voltant de la nova directiva europea


La jornada es va configurar al voltant de diferents intervencions. La primera que podem considerar com la ponència principal va correspondre al Sr. José Maria Gimeno Feliu, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Saragossa que va posar de manifest que els serveis d’atenció a les persones (sanitaris, socials i educatius) són serveis públics d’interès general i es regeixen pels principis d’universalitat, igualtat d’accés, equitat, continuïtat de prestacions, transparència, qualitat i no discriminació, però no són serveis d’interès econòmic general i, en conseqüència, no constitueixen mercat interior, motiu pel qual no els són d’aplicació les normes sobre llibertat d’establiment i llibertat de prestació de serveis, ni les regles sobre competència ni sobre ajuts públics. D’acord amb això, el grup d’experts creat pel Govern de la Generalitat ha formulat un esborrany d'avantprojecte de llei, que ha estat lliurat al conseller de Salut, per definir un sistema sanitari públic i d’abast universal basat en la cooperació de les institucions públiques i del sector privat, per millorar l’eficàcia, la sostenibilitat i la qualitat del sistema, facilitant la consolidació de les entitats sense ànim de lucre i les entitats d’economia social tal com fan els estats membres de la Unió Europea socialment més avançats (Dinamarca, Finlàndia, Holanda, Bèlgica i França, etc.).

En opinió del ponent, a més dels centres de titularitat pública, que constitueixen el nucli essencial a aquests efectes, hi cap doncs la col·laboració del sector privat, que juga un paper complementari de caràcter estable que s’integra en les xarxes d’utilització pública tant per la via de l’acció concertada com també per la via de la contractació de serveis. En el primer cas cal acomplir uns determinats requisits tècnics, i en el segon, que dona més pes a la qualitat dels serveis públics per sobre del preu, es poden incorporar mesures de flexibilització com el procediment simplificat, l’especial valoració de la solvència de les empreses licitadores (en especial, la solvència tècnica o professional lligada a la qualitat del servei amb l’exigència d’un determinat grau d’experiència), la determinació de criteris d’adjudicació que posin en valor la qualitat del servei), la regulació del compliment de determinats requeriments socials de l’oferta  i la determinació de condicions especials d’execució que garanteixin la correcta prestació del servei. 

Tot seguit, va intervenir Ivan Planas, en representació del director del CatSalut. El Sr. Planas va parlar sobre un esborrany d’avantprojecte de Llei que hauria de permetre consolidar el sistema sanitari públic català tal com estava definit en la LOSC. Després va ser el torn del Sr. Josep Vidal director general d’Economia Social  del departament de Treball de la Generalitat que va informar de la voluntat del govern de resoldre algunes situacions transitòries al voltant de la concertació social, fent èmfasi en el paper rellevant jugat per les entitats d’economia social i del tercer sector en la provisió dels serveis  d’atenció a les persones, i la voluntat del govern d’identificar a totes les entitats que en formen part.

Seguidament es va obrir una Taula de Debat integrada per tres experts que varen debatre al voltant de la transposició de la directiva europea sobre contractació pública. Aquesta Taula estava integrada pels Srs. Josep Maria Bosch, advocat assessor de la Unió Catalana d’Hospitals, Jesús Delgado, vocal de la Taula d’Entitats del TercerSector Social i Josep Lluís Lafarga advocat especialitzat en dret públic. Tots tres varen reclamar que la transposició de la directiva europea s’aprovi quan abans millor, amb l’objectiu d’establir un conjunt de solucions harmòniques  que donin suport a les peculiaritats dels sistemes sanitari i social de Catalunya, basats en al col·laboració dels sectors públic i privat de manera que no s’acabi imposant un model ideològic de manera que no respecti la legislació comunitària, allunyada  de la idea de mercat, i impregnada del principis d’universalitat, solidaritat, eficàcia, sostenibilitat, i qualitat dels series.

La Jornada va  concloure amb les intervencions  dels secretaris generals dels departaments de Treball i Salut Srs. Josep Ginesta i Albert Serra. El primer va insistir en la necessitat d’aprofitar aquesta normativa europea per desenvolupar un sistema de serveis socials basat en la col·laboració públic-privat mitjançant la concertació i contractació de serveis en lloc de les subvencions. El Sr. Serra va defensar que la transposició de la normativa europea sobre contractació de servis a les persones reforci el model de col·laboració públic privat que constitueix el sistema sanitari català.


Com a resum destacar que els ponents van reclamar la urgència de la transposició d’aquesta directiva europea, per diferents raons, i entre elles que la seva vigència permetria resoldre la dicotomia públic-privat, discussió que avui està perjudicant molt clarament la salut del sistema sanitari públic català. 


www.rbaestudisiprojectes.cat                     

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada