dissabte, 21 de juny del 2014

Aclarint conceptes amb Josep Maria Padrosa, Director del Servei Català de la Salut (II)


El CatSalut està disposat a acceptar solucions a mida per a cada HospitalPer això cal un compromís ferm del centre en complir allò que es pactiDe la conversa mantinguda amb el Dr. Padrosa, i com a continuació del que ja vaig exposar en l’entrada anterior, cal afegir-hi els comentaris següents:

En aquests mesos transcorreguts del 2014 la situació de les llistes d’espera amb temps garantit ha millorat; poc però ha millorat. A començaments d’any hi havia a Catalunya 23.825 malalts en llista d’espera que superaven el temps garantit de 6 mesos, mentre que a finals de maig aquesta xifra s’havia reduït a 21.800 malalts. Caldria reduir aquesta xifra a “zero” a finals d’any.

Davant de les inquietuds sorgides amb aquest tema de les llistes d’espera, el CatSalut optarà segurament per donar la paraula a cada un dels hospitals implicats. Partint de la base que l’objectiu és no tenir cap malalt que superi els sis mesos en llista d’espera per aquelles 14 intervencions amb temps d’espera garantit, el CatSalut preguntarà a cada hospital que és el que els centres volen proposar per assolir l’objectiu. Quins esforços es poden fer per portar les llistes d’espera amb temps garantit el més a prop possible dels 6 mesos?  

L’objectiu d’aconseguir la reducció a zero dels malalts que superin els 6 mesos d’espera en els procediments quirúrgics garantits és inamovible. La manera d’aconseguir-ho pot ser pactada diferentment en cada centre     

Per avançar en aquests proposta, s’ha previst per la setmana vinent una segona reunió dels dirigents del CatSalut amb els dirigents de les patronals per tal establir les regles de joc d’aquests acords personalitzats, hospital per hospital. Val a dir que el problema es concentra en uns quants hospitals, atès que n’hi ha alguns pels quals complir aquests requisits que demana el CatSalut no els costarà cap esforç complementari. El conjunt de mesures a endegar pels centres haurà d’anar en alguna de les direccions següents:
  • Els centres hauran de gestionar les seves llistes d’espera per tal d’escurçar i intentar concentrar-ho tot en 6 mesos 
  • Hauran d’intercanviar un tipus de cirurgies no incloses en els procediments garantits  per unes altres que si que hi siguin.
  • En alguns cassos, el CatSalut haurà de buscar algun tipus d’incentiu econòmic per tal d’aconseguir en algun centre molt particular una reducció important d’aquestes 14 patologies garantides.
Hi ha hagut moltes discussions al voltant d’aquestes 14 patologies seleccionades. De fet, el CatSalut les hauria volgut canviar  ja fa més d’un any, però s’està pendent d’un decret del Ministeri, que va avisar que el faria de manera que fos obligatori per totes les comunitats de l’Estat, però que a hores d’ara encara no l’ha promulgat, tot i que sembla que ho farà properament.

Les repercussions econòmiques de tot plegat no es poden generalitzar; dependrà de cada centre amb la proposta que finalment s’acordi a nivell particular en cada un d’ells. Sembla clar que una alta de la compra addicional té un preu més econòmic que el d’una alta convencional, i que hi haurà algun tipus d’activitat feta, que no s’hauria d’haver fet que no es pagarà, però en definitiva l’impacte de la mesura en la seva globalitat, és fàcil de calcular segons la llei dels grans números: estem parlant de que cal eixugar 21.000 intervencions pendents que superen els 6 mesos de garantia. L’import mitjà d’una alta, en els hospitals de la xarxa pública catalana el podem situar als voltants dels 2.100€, per tant estem parlant d’una repercussió global d’uns 40 milions d’€, just la quantitat que cal estalviar en el pressupost d’aquest any per part dels centres concertats.

En conseqüència, aquells centres que millor puguin adequar la seva activitat quirúrgica a allò que necessita el CatSalut són els que patiran un menor impacte econòmic en els seus comptes.
  
Ho anirem seguint. 

Aquesta conversa amb el Dr. Padrosa, continuarà amb un darrer post
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada