dijous, 3 de setembre del 2020

Aplaçat al 2021 el 44è Congrés Mundial d’Hospitals que s’havia de celebrar aquesta tardor a Barcelona


L’organització del Congrés Mundial que s’havia de celebrar a Barcelona del 2 al 5 de novembre d’aquesta any 2020, a causa de la pandèmia que està afectant pràcticament a tot el món, ha decidit aplaçar-lo al novembre de l’any vinent. Per tant, el 44è Congrés Mundial d’Hospitals es celebrarà a Barcelona del 8 a l’11 de novembre de 2021.  
El trasllat del congrés al 2021, permetrà tractar per primera vegada en un congrés mundial els efectes de la Covid-19 i els aprenentatges, bones pràctiques i experiències de diferents països en l’abordatge de la pandèmia, a banda dels continguts previstos anteriorment al voltant de les transformacions dels sistemes sanitaris.La decisió de traslladar el Congrés al 2021 s’ha pres conjuntament entre la Federació Internacional d’Hospitals (IHF) i la Unió Catalana d’Hospitals (UCH), i ha comportat de rebot, que el 45è Congrés que s’havia de celebrar al 2021 a Dubai, es traslladi al 2022.
Tanmateix, els dies 4 i 5 de novembre d’aquesta any 2020, es celebrarà un trobada telemàtica dels líders sanitaris mundials per intercanviar punts de vista i experiències relacionades amb les conseqüències derivades de la pandèmia.   Malgrat tots els problemes que ha generat a tot el món la Covid-19, tota la feina feta per els organitzadors del 44è Congrés Mundial d’Hospitals no se n’anirà a norris. Després d’un acurat anàlisi de la situació així com de l’evolució de la pandèmia, des de l’àmbit executiu de la Federació Internacional d’Hospitals i des de la Unió Catalana d’Hospitals en tant que organitzador local de l’esdeveniment, i una vegada valorades les diferents alternatives per fer el Congrés bé com un esdeveniment  híbrid (presencial i telemàtic a la vegada) o només telemàtic, i després d’escoltar també l’opinió dels diferents “partners” i col·laboradors de l'esdeveniment, es va prendre la decisió consensuada al 100% de demanar en primer lloc a Dubai (organitzador local i seu del Congrés per al 2021) que post-poses al 2022 el seu Congrés de Dubai, fet que ha possibilitat que el Congrés de Barcelona es pogués aplaçar a la tardor del 2021. Serà entre els dies 8 a l’11 de novembre. Tanmateix per els dies 4 i 5 de novembre d’aquest any 2020, està prevista una activitat “pre-congressual” on-line, centrada en les respostes dels proveïdors de serveis de salut a la Covid-19 i als aprenentatges derivats d’aquesta crisi sanitària. Aquest fòrum virtual dirigit a líders sanitaris permetrà abordar qüestions clau sobre les estratègies que caldrà implementar per a la “nova realitat” i explorar les futures transformacions del sistema sanitari 

El Congrés del 2021 complementarà lleugerament el seu lema “People on board: Transforming  Healthcare” que era el previst fins ara, i al que s’afegirà la frase: “Blending Agility, Responsiveness, Resilience” (combinant agilitat, capacitat de resposta i resiliència). També, atenent a la seva vigència, es manté per al 2021 el programa que s’havia de dur a terme aquest any, tot i que hi haurà una certa reestructuració per poder reservar espais per tractar temes específicament relacionats amb la Covid-19. Es vol doncs un Congrés capaç d’adaptar-se a la nova realitat, enfocant-la d’una manera global. 

L’organització del Congrés ha decidit també mantenir tots els projectes i abstracts ja acceptats, els autors dels quals podran afegir els impactes de la crisi en els seus respectius treballs. Tanmateix està previst tornar a obrir “late breaking call” per tal que altre organitzacions tinguin la possibilitat d’incorporar al contingut del Congrés nous abstracts específics relacionats amb la Covid-19. Paral·lelament l’organització ha confirmat la continuïtat per al 2021 de de tots els partners de coneixement així com les sessions que tenien un sponsor. En aquest sentit cal remarcar que el partner principal del Congrés, l’empresa catalana Grifols, manté el seu suport a l’organització. Tal com estava previst, el Congrés es desenvoluparà al Palau de Congressos de Barcelona, que s’adequarà de forma que es garanteixin totes les condicions de seguretat dels assistents. 

Tenint en compte que la Dra. Anna Riera i el seu equip portaven ja mes d’un any treballant en l’organització d’aquest 44è Congrés, que tenien la feina del tot enllestida i que ara podran disposar d’un any addicional per continuar perfeccionant encara més el programa i tot el que envolta la celebració d’un Congrés Mundial d’aquesta envergadura, l’èxit està garantit. Un èxit que ho serà també de la Unió Catalana d’Hospitals i per extensió de la sanitat catalana.             

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada