dijous, 12 de juliol del 2018

Nous lideratges en el nou organigrama del CatSalut


De com han funcionat el departament de Salut i el CatSalut i de com han estat les relacions entre aquests dos organismes en aquests dos últims anys, se’n deriven una sèrie de conclusions que estan a l’origen de molts dels canvis que experimenta el nou organigrama del CatSalut
Adrià Comella nou director
del CatSalut

En el CatSalut es dibuixa un eix de presa de decisions d’alt nivell, configurat per tres o quatre persones de màxima confiança i eficiència provada, amb dependència directa del director del CatSalut.    


El nomenament d’un nou director del CatSalut ha servit d’excusa per fer canvis en  l’organigrama d’aquest organisme que serà objecte d’una important remodelació que afecta bàsicament a dues àrees, la d’atenció sanitària i la de recursos econòmics, tot i que les altres dues àrees també han estat sotmeses a alguns retocs.

Atenent al fet que Adrià Comella, director del Servei Català de la Salut, malgrat ser metge, té, avui per avui, un nivell de coneixement relativament baix pel que fa a les interioritats del CatSalut, aquests canvis en l’organigrama estan basats per tant, en l’experiència viscuda pels responsables del departament de Salut en l’etapa anterior, Antoni Comin i David Elvira. Responen a la necessitat de resoldre diferents disfuncions detectades, i la seva implementació compta de ben segur amb l’acceptació de la consellera Vergés

L'antic organigrama del CatSalut
La primera novetat afecta a la mateixa direcció del Servei, que com a fet més destacable incorpora una nova gerència d’Entitats Participades (EPiC), al marge d’altres modificacions aparentment de menys rellevància. Adrià Comella, el nou director del CatSalut, en aquest primer mes que porta al front del Servei, ha donat mostra de ser una persona prudent. Partint de la base del desconeixement de què és el CatSalut en termes de complexitat,  veus significades del sector valoren molt positivament la seva capacitat d’escoltar, i mostren alguns dubtes sobre la seva capacitat de poder resistir els condicionaments derivats del seu partit en una etapa que es preveu amb moltes dificultats econòmiques.
        
El nou organigrama del CatSalut sembla que potencia unes persones clau en la figura d’Aina Plaza en la nova gerència d’Estratègia Persones i Comunicació. També la Dra. Cristina Nadal es converteix en un pilar de molt valor per donar suport al nou director del CatSalut. L’Àrea d’Atenció Sanitària de la Dra. Nadal, tal com explicava en una entrada anterior, també ha vist ampliades les seves funcions. Cal esmentar també a Ivan Planas, que serà promocionat a una nova Àrea de Recursos Econòmics, Patrimoni i Inversions, amb dependència de la direcció del CatSalut, i que com en els cassos anteriors també veu ampliades les seves funcions. El nou organigrama també configura una nova Àrea de Sistemes d’Informació i Tecnologia, que guanya protagonisme respecte a la seva posició anterior a l’organigrama, i que forma part d’una remodelació important de tot allò relacionat amb les TIC i que per la seva complexitat caldrà afrontar en una propera entrada al blog.

Per la seva banda, tant l’Àrea del Medicament com la subdirecció del Servei Català de la Salut, veuen lleugerament modificats els seus organigrames, amb alguna reducció de funcions. Aquest és un resum molt simple de les modificacions del nou organigrama respecte de l’anterior, destacant amb força la consolidació d’un eix Adrià Comella-Cristina Nadal-Ivan Planas, molt potent, que complementat amb la persona que assumeixi la gerència d’Entitats participades (EPiC) així com amb la direcció de la nova Àrea de Sistemes d’Informació i Tecnologia controlaran els punts més estratègics del CatSalut.

Nou organigrama del CatSalut 
Hi ha encara un altre canvi molt important, que l’organigrama del CatSalut no reflecteix, i és el referent a la Planificació sanitària. La discussió sobre si la Planificació ha  de dependre el departament de Salut o del CatSalut ha estat des de fa molts anys, gairebé de de la creació del CatSalut, sobre la taula i en ocasions fins i tot ha comportat enfrontaments durs entre directius d’un i l’altre organisme. Fins ara semblava que hi havia un cert consens en respectar que la Planificació sanitària havia d’estar al departament de Salut, tot i les reclamacions sovintejades del CatSalut sobre aquesta competència. En aquesta ocasió, el departament de Salut ha optat per una solució pràctica (salomònica m’atreviria a dir), que consisteix a deixar la Planificació en Salut en l’àmbit del departament de Salut, però en canvi posant-hi al front, de moment amb caràcter temporal, a la Dra. Cistina Nadal que a la vegada és la directora de l’Àrea d’Atenció Sanitària de CatSalut. Per tant, d’aquesta manera s’acaba l’eterna discussió: la Planificació serà responsabilitat del departament, però estarà en mans d’una directora de primer nivell del CatSalut.

Ara caldrà veure si amb aquest nou organigrama, el nou director del CatSalut si sent a gust, i si les coses rutllen millor. Només si es guanya amb eficiència i agilitat a les moltes respostes que el CatSalut ha de donar podrem formar-nos una opinió sobre l’oportunitat o no dels canvis.    

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada