divendres, 6 de juliol de 2018

La consellera de Salut Alba Vergés, compareix per primera vegada en aquesta legislatura a la Comissió del Salut del Parlament de Catalunya (III)


Consellera Vergés:

“El sector salut genera prosperitat en el nostre país”
“L’objectiu primer de la recerca i la innovació és aconseguir resultats que serveixin per millorar el benestar de la ciutadania” 
“La recerca en salut també la practiquen altres professionals sanitaris; no només els metges”
“Tenir en compte la veu de les persones, permetrà fer polítiques públiques de salut molt més robustes”
“la governança republicana de la salut s’ha de fonamentar en dos pilars bàsics: la participació ciutadana i la transparència” 


(...Continua de l’entrada anterior)

Després de reiterar l’agraïment als professionals per el seu esforç i la seva dedicació per pal·liar els efectes de la crisi econòmica que hem patit (i en certa mesura encara patim), la consellera Vergés va dedicar la última part de la seva intervenció a parlar d’altres dues qüestions d’interès com són la recerca i la innovació i la governança del sistema sanitari.  

Sobre la recerca i la innovació la consellera va destacar els seus efectes d’arrossegament sobre l’economia com a motor de l’activitat econòmica. “El sector salut genera prosperitat per al nostre país. Catalunya és un dels principals ecosistemes innovadors de biomedicina d’Europa; tanmateix l’objectiu principal de la innovació és implementar resultats per millorar el benestar de la ciutadania. Ser punters en assajos clínics en fase III què representa per el país? Doncs que hi hagin persones que es puguin beneficiar abans de tractaments avançats. El Pla de Salut de Catalunya j2016-2020 incorpora una línia d’actuació per potenciar la recerca i la innovació”

La consellera es va referir entre altres iniciatives dutes a terme per departament de salut al PERIS (Pla estratègic de recerca i innovació) del qual ja se n’han fet dues convocatòries, i va destacar que una bona part dels ajuts atorgats ho han estat per col·lectius d’infermeria i fisioterapeutes, posant de relleu que la recerca a més dels metges també la fan altres col·lectius professionals. Tot seguit Alba Vergés va desgranar els objectius de legislatura que té previstos, explicant que volen extrapolar a tot el SISCAT l’experiència del projecte InnobICS, que ha permès que tot el personal de l’ICS pugui participar en experiències innovadores des del seu lloc de treball per guanyar en eficiència col·lectiva, promoure sinèrgies entre tots els instituts de recerca de l’ICS sota el paraigua de l’IRISCAT, dedicar més fons a la compra pública innovadora (amb aportació de més valor afegit per part dels proveïdors), continuar les convocatòries del PERIS, i consolidar el PADRIS

Finalment la consellera va desenvolupar el que va definir com “l’estil de governança republicana de la salut”, que s’ha de basar en dos pilars bàsics: la participació ciutadana i la transparència. Sobre la participació ciutadana es va centrar en l’obligació de tenir en compte les necessitats, les opinions i les prioritats de les persones per poder prendre decisions compartides i perdurables. “Fomentar l‘apoderament i la coresponsabilitat dels ciutadans sobre la pròpia salut i incloure la veu de les persones permetrà generar polítiques públiques molt més robustes. La ciutadania està reclamant ser una part més activa en tot allò que fa referència a la seva pròpia salut” va afegir la consellera.

La consellera va enumerar els diferents processos compartits que ha endegat el departament  de Salut, i es va plantejar els objectius següents: revitalitzar els espais estables de participació existents en l’actualitat, acompanyar i incorporar bones pràctiques i metodologia eficient en els processos participatius que es duguin a terme al Departament de Salut i al CatSalut, i promoure uns centres més oberts a la participació i donar suport actiu a les entitats de pacients i de voluntaris.

Tot seguit la consellera va afrontar l’últim pilar de la governança republicana fent referència a la transparència. En aquest àmbit va dir que la Llei de Transparència ha permès fer molt feina, i el departament de Salut no és una excepció. “A la pàgina web del CatSalut es pot trobar molta informació relacionada amb llistes d’espera o contractes per exemple. També la Central de Resultats de l’AQuAS és un bon exemple d’aquesta transparència que guiarà sempre la nostra actuació” va afegir. Sobre els objectius plantejats per la legislatura la consellera Vergés va enumerar els següents: incloure la perspectiva de gènere en les dades publicades en els espais de transparència i un nou model d’atenció al ciutadà amb menys burocràcia, simplificant processos, apropant-se a la ciutadania gràcies a una estructura territorial més operativa, i integrant als professionals i proveïdors de cada territori.

(Continuarà...)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada