dimecres, 4 de juliol de 2018

La consellera de Salut Alba Vergés, compareix per primera vegada en aquesta legislatura a la Comissió del Salut del Parlament de Catalunya (II)


Consellera Vergés:“Les persones grans no són només una història clínica amb patologies...”“Es obligat fer un agraïment als professionals, en el sentit més ampli perquè gràcies al seu esforç i dedicació han minimitzat l’impacte de la crisi sobre la ciutadania”“Treballarem en la planificació de les necessitats de professionals...” “Els professionals són la peça clau per donar una resposta adequada a les necessitats de la població...” “Les institucions integrades en el SISCAT, s’hauran de dotar d’un Pla que permeti la conciliació de la vida laboral i familiar”(...Continua de l’entrada anterior)

La intervenció de la consellera Alba Vergés va continuar abordant la problemàtica de l’envelliment i la salut. En aquest àmbit va explicar els cinc paradigmes que envolten aquesta realitat: envellir activament i de forma saludable, guanyar en esperança de vida sense multi-morbiditat, desenvolupar un model d’atenció a les persones grans, desenvolupar una model d’atenció a persones afectes de condicions cròniques i necessitats complexes d’atenció i construir un món amigable amb les persones grans. Tot plegat cal afrontar-ho des d’una visió integrada social i sanitària i amb perspectiva de gènere

“Les persones grans no són només una història clínica amb patologies; són una realitat social en el seu domicili, el seu entorn, en el seu barri. Hem de ser capaços d’integrar tots aquests aspectes que envolten la realitat de les persones grans. Només així ens en sortirem i atendrem les necessitats de les persones grans amb tota la dignitat que es mereixen després de tota una vida de treball” va afegir la consellera.

Un dels temes més esperats en el discurs de la consellera va ser el dedicat als professionals. En aquest tema la consellera va dir: “La pràctica professional i els coneixements són els principals actius del sistema públic de salut. Tots els professionals del sistema participen en generar salut. En el període 2007-2104 es va produir un greu deteriorament en les condicions de treball del que no ens hem recuperat fins ara. Per tant és obligat fer un agraïment a tots el professionals, en el sentit més ampli, perquè gràcies al seu esforç i dedicació han minimitzat l’impacte de la crisi sobre la ciutadania  prioritzant la seva vocació per atendre el millor possible als ciutadans defensant també la universalitat de l’assistència”.  

La consellera va afegir que “caldrà establir els mecanismes que ens permetin assegurar que el coneixement dels professionals ens ajudi en aquest futur que estem treballant. Per aconseguir-ho cal un treball rigorós que involucri a tots els agents del sistema sanitari com organitzacions, col·legis professionals i sindicats per determinar les necessitats futures de professionals. Ho farem treballant sobre dos eixos que són la millora de la qualitat de l’ocupació dels professionals i la planificació de les necessitats. Els professionals són la peça clau per donar una resposta adequada a les necessitats de la població i per tant requereixen tota la nostra atenció”. A més d’anunciar una millora de la qualitat dels contractes i de l’ocupació pels professionals, la consellera Vergés va posar en valor la necessitat que totes les institucions del SISCAT es dotin d’un pla que permeti la conciliació de la vida familiar i laboral. Va insistir en la promoció del desenvolupament professional per garantir una atenció de qualitat que incorpori tot el coneixement nou que es vagi generant en el món de la sanitat.

En l’àmbit de les necessitats de professionals la consellera va explicar que aquestes venen determinades per els models d’atenció a les necessitats de salut actuals i emergents,  els rols professionals, les especificitats dels territoris i els valors socials. Per determinar aquestes necessitats Alba Vergés va proposar la celebració d’una cimera el proper mes de setembre, entre el departament de Salut, els col·legis professionals, les societats científiques, els sindicats i altre entitats ciutadanes amb l’objectiu de compartir accions a curt termini i estratègies a llarg termini. Cal destacar que és la primera vegada que el departament de Salut mostra una preocupació per la manca de professionals en alguns territoris de Catalunya i en algunes especialitats, posant-se al front de les iniciatives encaminades a solucionar el problema. Felicitats doncs a la consellera Vergés per afrontar amb decisió aquest greu problema.  

No es pot deixar de banda, per la seva transcendència, el compromís de la consellera Vergés, en donar seguretat jurídica a les infermeres i infermers en l’exercici professional habitual, a través del decret de prescripció infermera, tant discutit a nivell estatal, però que requereix d’una resposta immediata.  

Tot seguit la consellera, i des de la perspectiva dels professionals, va entrar en un altre qüestió molt important com és la qualitat de les infraestructures i equipaments, que a causa de la crisi econòmica es troben en unes condicions en alguns cassos molt preocupants i que són una peça indispensable per ajudar als professionals a fer bé la seva feina. Entre les diferents accions anunciades en aquest apartat, destaco la molt necessària elaboració d’un Pla estratègic de renovació tecnològica així com la continuïtat del pla d’actuacions d’inversions en salut (PAIS).

(Continuarà...)          

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada