dimecres, 18 de juliol de 2018

18a Jornada d’Estiu de la Professió Mèdica a Puigcerdà (I)


Des de fa 18 anys el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, el CoMB, la Universitat Ramon Llull i AUCER (Associació Universitària de Cerdanya) organitzen a Puigcerdà una Jornada en la que repassen els temes que preocupen al col·lectiu mèdic relatius a la seva professió però també a tot allò que l’envolta, des de l’organització del sistema sanitari fins per exemple les conseqüències del canvi climàtic que és un dels temes que s’ha tractat en la Jornada d’aquest any.


En un ambient estiuenc, amable i relaxat es tracten temes que per la seva transcendència després tenen continuïtat i són analitzats en el si dels propis col·legis de metges però en alguns cassos per la pròpia administració sanitària. És el cas d’un dels temes que es va tractar l’any passat: el de la manca de professionals, que ha tingut una repercussió tal que per primera vegada aquesta qüestió serà objecte d’anàlisi (i cal pensar que de proposta de solucions) per part del departament de Salut. Fa pocs dies, la consellera de Salut Alba Vergés anunciava en el sí de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, la convocatòria d’una cimera de cara al mes de setembre, per abordar les necessitats de professionals (metges i infermeres) del sistema de salut per els propers anys. És la primera vegada en la història de la sanitat pública catalana des que es varen realitzar les transferències en matèria sanitat, que l’administració pública pren consciència del problema d’una manera decidida. Aquesta és doncs una mostra evident, que posa en valor els temes que es tracten en aquesta Jornada i palesa l’oportunitat de la mateixa i l’encert en l’elecció del temes que habitualment s’hi tracten. 

La 18a Jornada va començar amb la benvinguda als assistents, que va córrer a càrrec del Dr. Josep Vilaplana, president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, la Sra. Maria Josep Puente representant de l’Associació Universitària de la Cerdanya, que va ressaltar els 20 anys de presència de la Universitat Ramón Llull a Puigcerdà, pràcticament coincident també amb els inicis d’aquestes Jornades, el Dr. Enric Subirats coordinador mèdic d’AUCER, el Sr. Albert Piñeira, president de la Fundació Hospital de Puigcerdà i alcalde de la vila, que va demostrar les seves qualitats com a polític i orador, i el Dr. Francesc Bonet, director general de l’Hospital de la Cerdanya. En aquesta inauguració, hi vaig trobar a faltar un record per el company Xavier Albalat, gerent de la Fundació Hospital de Puigcerdà i recentment traspassat, i que l’any passat ens va donar la benvinguda a Puigcerdà i també va  participar com a ponent en la Jornada. 

Tot seguit es va desenvolupar la primera taula sota el títol “El professional del futur” moderada per la Dra. Cristina Capdevila directora de l’Hospital de Bellvitge, que va comptar amb la participació de la Dra. Magda Campins vocal de la junta del CoMB i cap de servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, la Dra. Montserrat Esquerda directora general de l’Institut Borja Bioètica–URL, i presidenta de la Comissió Deontològica del CoMB, la Sra. Jessia Mouzo periodista del diari “El Pais” i el Dr. Alvar Agustí director de l’Institut Clínic Respiratori i i que participa també a l’IDIBAPS.

Veiem un resum d'algunes de les intervencions:

La Dra. Campins va mostrar alguns resultats d’un estudi sobre què pensa el metge actual sobre la seva professió, sobre l’organització sanitària, de la formació continuada, de la precarietat laboral, etc., i a partir d’aquesta enquesta es poden detectar punts i aspectes que cal millorar. L’enquesta s’ha fet sobre una mostra constituïda per tots el col·legiats menors de 75 anys i no s’hi han inclòs aquells metges col·legiats l’any 2017. Del total de metges enquestats han respost un 89%  i s’ha treballat per tant sobre 672 respostes. Allà on ha estat possible, els resultats de l’enquesta s’han comparat amb els resultats obtinguts l’any 2003 amb una enquesta amb preguntes similar.

Una primera dada constata la feminització de la professió: al 2017 un 47% dels metges són homes i un 53% són dones mentre que al 2003, aquesta proporció era 60% homes 40% dones. També es constata un cert envelliment del conjunt de professionals: a l’any 2003 l’edat mitjana de la població enquestada era de 46,3 anys, mentre que al 2017, aquesta xifra ha pujat fins els 49,3 anys.

Dels metges enquestats, un 79% treballa en l’assistència (un 54% en hospitals d’aguts, un 28% a l’assistència primària, un 5% en l’àmbit de la salut mental, i un 4% en centres sociosanitaris). Cal senyalar també que un 53% de metges té una sola feina i un 47% tenen més d’una feina. Un 76% dels professionals treballa en la sanitat pública entre l’ICS i els centres del SISCAT. 

Ple que fa a càrrecs de responsabilitat a nivell de direcció, hi ha accedit un 14,5% dels enquestats, destacant negativament la baixa proporció de dones (4%). Les metgesses són les que tenen més dificultats a l’hora de conciliar la vida laboral amb la familiar. 

Els metges opinen que cada vegada han de fer front a decisions clíniques complexes, doblant aquesta sensació a les dades obtingudes a l’any 2003. Per això aquestes  decisions cal prendre-les en equip. El grau de llibertat dels metges a l’hora de prendre decisions sobre el pacient és elevat i quan aquestes decisions afecten a l’organització el grau de llibertat es baix. En aquest sentit els metges opinen que de cara al futur el grau de llibertat sobre els pacients es mantindrà mentre que disminuirà quan aquests decisions afectin a l’organització. 

Què preocupa al metges? Fonamentalment la qualitat de vida i l’atenció al final de la vida. Consideren molt important la formació continuada. Avui  un 85% dels enquestats ha fet formació continuada el darrer any i un 57% dels professionals l’han fet fora de l’horari laboral. És important ressaltar el grau de satisfacció dels professionals respecte l’especialitat que varen triar, i cal destacar que un 85% dels enquestats tornaria a fer els estudis de medicina.      

Una enquesta d’aquest tipus no podia deixar de banda les qüestions salarials: un  42% dels metges cobra entre 2.400 i 3.599€. Un 27%  dels metges cobra més de 3.600€ i un 31% dels metges cobra menys de 2.400€. En quant a les condicions contractuals, un 63% dels enquestats és funcionari o té un contracte laboral indefinit, mentre que un 20% de professionals té contractes interins o contractes temporals. En aquest últim cas un 54% dels afectats té menys de 36 anys.

(Continuarà...)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada