divendres, 26 de gener del 2018

Un any de Cercle de Salut... i ?


Tres debats organitzats pròpiament pel Cercle, és el resultat net del primer any d’existència del Cercle de Salut.
La consolidació del Cercle de Salut, l’establiment d’un full de ruta d’acord als objectius fundacionals i la defensa activa del model sanitari, requereixen que el Cercle de Salut es doti d’una Junta directiva que deixi de banda la provisionalitat.    Ara fa justament un any es va crear el Cercle de Salut. Un conjunt de “notables” de la sanitat catalana varen decidir que calia constituir una associació per preservar els elements d’un model sanitari, que es veia amenaçat per una evident escassetat de recursos, per algunes decisions polítiques i per acusacions de privatització i corrupció. Davant d’aquesta situació el Cercle es postulava com un ens capaç d’influir en la política sanitària, de treballar per la sostenibilitat del sistema i la seva millora per afrontar els reptes de futur que la sanitat catalana té plantejats, i fer-ho des de la transversalitat i la independència de l’administració pública.

Passat un any, que hi ha d’aquelles propostes inicials? Fins a quin punt el Cercle de Salut ha assolit els objectius que tenia plantejats?. No vull ser jo qui ho jutgi; aquesta funció li correspon al sector sanitari que és qui hauria de valorar les aportacions fetes pel Cercle en aquest primer any de vida. Per ajudar a aquesta reflexió, repassaré les aportacions que el Cercle ha fet durant aquest primer any, i que recullo de la seva pàgina web. Són aquestes:

El dia 13 de febrer, a l’auditori de l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat el Dr. Josep Figueras va impartir una conferència amb el títol “Sistemes de Salut a Europa, Quo Vadis?” que va significar la primera activitat pública duta a terme pel Cercle de Salut. 

El dia 6 d’abril, el Cercle de Salut va organitzar un debat celebrat a la sala d’actes del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb el tema “La incidència de les formes de gestió en el futur del sistema públic de salut de Catalunya”, al voltant d’un avantprojecte de llei  del departament de Salut que regulava les fórmules de gestió de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics.

El dia 11 de desembre de 2017 a l’auditori de l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat es va celebrar un debat organitzat pel Cercle de Salut que tenia per objectiu analitzar les propostes que en matèria de salut presentaven els diferents partits polítics que varen concórrer a les eleccions del dia 21 d’aquell mateix mes.  

El Cercle de Salut a banda d’aquestes tres activitats “pròpies”, ha posat el seu “segell” en altres quatre actes organitzats per altres entitats. El 19 de juny el COMB organitzava un acte, al que s’hi va afegir el Cercle, de suport a la candidatura de la ciutat de Barcelona, per convertir-se en seu de l’EMA quan aquesta abandonés Londres a conseqüència del Brexit. En la mateixa línia, el Cercle va posar el seu logotip en altres dos actes del COMB, un al voltant de la medicina privada i l’altre sobre la regeneració de la sanitat pública. El passat 19 de gener la Societat Catalana de Gestió Sanitària va organitzar una Jornada multidisciplinària en la que novament el Cercle va afegir-se en la llista d’organitzadors de l’acte.

El balanç doncs és de tres debats propis i altres quatre participacions com a suposats participants en l’organització. Aquests quatre actes en els que el Cercle ha “participat” en la seva organització s’haurien dut a terme exactament igual en cas que el Cercle no existís, per tant resulta evident que en un any, l’aportació pròpia del Cercle de Salut es redueix a tres debats. Això és tot. 

Quan el Cercle de Salut es va constituir, es va nomenar una junta directiva amb caràcter provisional. En principi es va dir que aquesta provisionalitat s’acabaria a finals del 2017, quan es procediria a l’elecció formal d’una Junta directiva. Per les informacions que arriben, sembla que aquesta decisió pel moment queda aparcada. No se sap ben bé per quin motiu, però segons comenten socis del Cercle coneixedors de les interioritats de l’organització, aquesta qüestió de renovació de la junta provisional no està a l’ordre del dia de l’assemblea general ordinària que s’ha de celebrar al febrer. En principi sembla que primer cal establir un reglament electoral, abans de procedir a l’elecció de la Junta, circumstància que ens porta com a molt aviat a tocar de l’estiu. Per tant, pel que fa a dotar-se d’un Junta directiva sorgida d’un procés electoral, sembla que el més calent és a l’aigüera. Com si en un any no hi hagués temps suficient per establir un reglament electoral... A qui pot interessar aquesta  provisionalitat?

Val a dir que el sector necessita d’un ens independent com el Cercle de Salut. Una organització que vetlli pel manteniment  dels trets fonamentals del nostre exitós sistema sanitari. Una organització que defensi l’autonomia de gestió de les entitats integrades al SISCAT. Una organització que lluiti contra la politització de la sanitat i els atacs populistes al sistema. Cal que s’asseguri la sostenibilitat del sistema públic de salut i per això s’ha d’entrar en el debat de com es pot millorar el finançament del sistema (més impostos? copagaments?, reducció de la cartera de serveis?), que permeti entre altres objectius que els professionals sanitaris, que són els autèntics responsables de l’excel·lència del sistema, tinguin unes condicions de treball i unes remuneracions dignes. Hi ha tantes coses a fer, en lloc d’anar repartint guardons...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada