divendres, 12 de gener del 2018

La grip sembla sota control...de moment (diguem-ho amb veu baixa...)


No es pot cantar victòria, però els titulars alarmistes que habitualment utilitzen alguns mitjans de comunicació, sembla que pel moment estan guardats a les redaccions en espera de veure com acaba l’epidèmia de grip d’aquest any.


El problema de la saturació d’urgències en èpoques d’epidèmia forta de grip, no té solució, perquè cap país pot disposar de tots els mitjans humans i materials necessaris per un període de 2 o 3 mesos a l’any. Tanmateix els problemes en els serveis d’urgències derivats de la grip, es poden pal·liar. El PLANUC que ha posat en marxa aquest anys el CatSalut és una bona eina que cal seguir millorant de cara als propers anys.El nus gordià de la situació de saturació que es produeix a urgències està en la disponibilitat de llits per poder derivar-hi malalts una vegada se’ls ha diagnosticat i els metges han decidit que cal ingressar-los.  David Elvira havia de comparèixer ahir dijous en una roda de premsa per explicar els excel·lents resultats de l’OCATT (Oficina Tècnica de Transplantaments de Catalunya), assolits l’any 2107 a Catalunya en el camp dels transplantaments i la donació d’òrgans. Uns resultats que situen Catalunya com un referent internacional també en aquest àmbit, amb una taxa de 44,1 donants per cada milió d’habitants.

Tanmateix i tot i la importància de les dades que es van donar a conèixer, David Elvira es va veure obligat a comentar altres temes d’actualitat, i entre ells la incidència de la grip. En referència a l’epidèmia de grip el director del CatSalut va comentar que aquests dies sembla que es redueixen una mica les atencions hospitalàries per que la ciutadania està utilitzant cada vegada més altres recursos no hospitalaris com ara el 061 així com l’assistència primària, fet que es positiu, perquè significa que allò que és més greu va a l’hospital i allò que és menys greu va a altres dispositius. Això indica que la ciutadania està tendint a fer un us adequat dels recursos disponibles.    

Per altre banda, segons es desprèn de la pàgina web del departament de Salut, un 76% de les persones que han estat ingressades en centres hospitalaris a causa de la grip, no estava vacunada. Això vol dir que l’altre 24% si que ho estava, i per tant la vacuna no ha estat eficaç en aquests cassos. Cal destacar també que el pes de les atencions urgents a malats en edat pediàtrica ha disminuït respecte a la setmana anterior.

El gran problema de la saturació dels serveis d’urgències hospitalàries és la manca de llits una vegada el metge ha diagnosticat l’ingrés del malalt. Per intentar pal·liar aquesta situació el PLANUC preveu Plans de Contingència en cada territori amb l’objectiu de donar resposta a la pressió assistencial de cada moment en cada centre. És en base a aquests Plans de Continència que els responsables territorials prenen les decisions per contractar més personal, o per poder disposar de mes llits (quan això és possible), flexibilitzar les agendes dels professionals, suspendre si cal intervencions quirúrgiques no urgents, etc.

També, i dins del PLANUC es preveu una atenció especial a la fragilitat i la complexitat, que amb l’envelliment de la població ha esdevingut una necessitat prioritària. En aquest sentit i amb l’objectiu de poder controlar les descompensacions que aquests malalts pateixen i intentar que els malalts restin en el seu domicili, s’han creat diferents dispositius que es desplacen sovint al domicili dels malalts que tenen prèviament identificats, i intenten optimitzar la transició entre hospitals i assistència primària i prevenir ingressos i reingressos hospitalaris. Tot plegat, un conjunt de mesures que serveixen per evitar saturacions dels serveis d’urgències oferint una atenció més propera als ciutadans i de més qualitat.


És interessant fer atenció a una qüestió que el director del CatSalut va destacar en la seva intervenció, relativa a un canvi de tendència dels ciutadans que sembla que cada vegada van utilitzant de manera més majoritària els serveis del 061 i de l’atenció primària. Això permet que no s’acumuli un volum tan gran de malalts en els serveis d’urgències, possibilita que la feina dels professionals no es vegi sotmesa a tanta tensió, disminueix els temps d’espera, etc. Per això és tan important que els ciutadans davant dels símptomes de la grip s’adrecin al 061, des d’on els dirigiran al recurs assistencial més adient.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada