diumenge, 31 de desembre del 2017

Els dispositius sanitaris del CatSalut es preparen per afrontar un nou episodi de grip


Any rere any, en arribar aquestes dates, els serveis d’urgències hospitalaris és saturen a conseqüència de la grip. Aquest any, els efectes del Pla Nacional d’Urgències de Catalunya (PLANUC) poden contribuir a pal·liar la crítica situació que s’ha produït en altres anys.El director del CatSalut David Elvira, en el seu compte te Twitter, desgrana tot un seguit de mesures tendents a reforçar l’assistència primària en el marc del PLANUC, sense deixar de banda algunes millores introduïdes també en l’àmbit hospitalari.Segons ha anat explicant a Twitter el director del CatSalut en diferents piulades, l’any 2017 ha estat un any en el que a partir de les propostes del PLANUC s’han anat introduint una sèrie de mesures concretes dotades pressupostàriament amb l’objectiu de preparar les urgències dels serveis sanitaris per afrontar l’època de la grip en millors condicions que en anys anteriors. Recordem que el Pla Nacional d’Urgències i Atenció Continuada de Catalunya (PLANUC), és el resultat d’un procés participatiu que ha permès determinar prioritats i a partir d’elles millorar l’atenció urgent. Ciutadans, alcaldes i professionals han estat interpel·lats per aportar els seus punts de vista i fer més eficient l’ordenació de la xarxa.

Els nous boxs d'urgències per als malalts més greus
 de l'Hospital Clínic 
Un dels elements nous que ha permès introduir més equitat territorial és el nou indicador socioeconòmic dissenyat per l’AQuAS sota les indicacions del qual s’han pogut establir criteris de finançament per a les ABS amb una especial consideració a aquelles que presenten un nivell socioeconòmic més baix. Això ha permès establir un reforç a 155 Equips d’Atenció Primària amb major desigualtat segons aquest nou model d’assignació de la primària, amb 318 professionals addicionals. També l’ICS a 30 de novembre, havia doblat el nombre de substitucions a primària respecte al mateix període de l’any passat.

Entre les accions efectuades a l’assistència primària destaca la recent inauguració del primer CUAP a Girona, situat físicament al CAP Güell, que prestarà atenció urgent les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. A Barcelona s’ha remodelat el CUAP Cotxeres ampliant i remodelant les urgències per millorar l’atenció ampliant els boxs i doblant la capacitat de triatge.

Aquest any 2017 ha estat el de la posada en funcionament d’un servei innovador per atendre als pacients crònics complexos a Barcelona. Es tracta dels Equips de Suport Integral a la Complexitat (ESIC) que redueixen els reingressos i les hospitalitzacions dels pacients crònics complexos amb risc de desestabilització i també la seva anada als serveis d’urgències hospitalaris. Pel moment a Barcelona hi ha dos ESIC en funcionament. El primer es va posar en funcionament al març passat i és el resultat d’una aliança entre l’Equip d’Atenció Primària Casernes i l’Hospital Vall d’Hebron i està físicament ubicat al Centre Integral de Salut Isabel Roig- Casernes de Sant Andreu. L’altre està funcionant al Centre d’Atenció Integral Dos de Maig.

En aquesta línia d’atenció als malalts més fràgils, cal destacar altres tres actuacions. La primera al “Centre Integral de Salut Cotxeres” on ha començat a funcionar una unitat d’atenció a la fragilitat per atendre pacients crònics complexos. Per altre banda, a l’Hospital de Sant Pau s’ha posat en funcionament un nou dispositiu a urgències per atendre als pacients més vulnerables que inclou 13 boxs d’Atenció a la Fragilitat. En la mateixa línia a l’Hospital Clínic s’ha remodelat la planta tercera de manera que ara es disposa de 17 boxs d’urgències per atendre als malalts més greus, fet que dona més intimitat al malalt, possibilita una atenció de més qualitat al pacient i millora l’entorn de treball dels professionals.

Les actuacions del CatSalut per mirar de pal·liar els efectes de la grip, encara haurien pogut anar més enllà, si no fos per l’aplicació de l’article 155 de la Constitució. En aquest sentit, i a títol d’exemple, els funcionaris de l’administració de la Generalitat ho han deixat prou clar també al seu compte de Twitter “ServidorsCAT”, on han fet una piulada que diu: “S’ha paralitzat el Pla Integral d’Urgències de Catalunya (PIUC). Aquest Pla preveia una dotació de 16 milions d’€ a fi de dotar de recursos sobretot als hospitals en el període d’hivern”.


Veiem doncs que tot i les accions endegades pel CatSalut, no s’haurà pogut aplicar tot allò previst per culpa del nefast article 155 que tan mal està fent a la sanitat catalana. Tanmateix confiem que les saturacions als serveis d’urgències que sens dubte hi haurà, puguin reduir-se respecte a anys anteriors gràcies a les mesures derivades del PLANUC i a altres actuacions endegades pel CatSalut.           

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada