dijous, 21 de desembre de 2017

En el darrer moment el sector sanitari ha salvat el conveni laboral


La ultra-activitat del conveni dequeia a 31 de desembre, i finalment aquest dilluns dia 18, s’ha arribat a un acord segons el qual es prorroga per el període d’1 any el conveni actual, que incorpora algunes modificacions.


Novament el sindicat Metges de Catalunya queda fora de l’acord, però en aquesta ocasió per una decisió del sindicat, que havent presentat recurs al Tribunal Suprem pel conveni anterior, entén que una pròrroga d’aquell conveni, no tindria cap sentit que ara fos avalat pel sindicat quan la sentència definitiva està encara pendent. 


Tot i així, Metges de Catalunya se sent novament discriminat per alguna de les noves mesures que incorpora aquesta pròrroga del conveni, i confia que per la negociació del segon conveni del SISCAT, el conveni mèdic serà ja una realitat.La reunió de dilluns passat a la seu del departament de Treball havia de començar a les quatre de la tarda però el bloqueig de l’entrada per part d’alguns sindicalistes ho va retardar. Afortunadament tot va quedar en no res, la concentració es va desconvocar i es varen poder continuar les  negociacions. A tres quarts de cinc, hi ha haver una interrupció per tal que les patronals pugessin valorar una proposta unitària dels sindicats, la qual va ser objecte d’una contraproposta per part de les patronals que va implicar un nou recés per que els sindicats, al seu torn, la poguessin valorar. Finalment als voltants de tres quarts de vuit de la tarda hi va haver fumata blanca, i es va arribar a un acord, que ja ha estat  redactat. Com que en el redactat dels acords no han sorgit excessius inconvenients, dimarts mateix es va poder procedir a la signatura d’aquesta pròrroga de la ultra-activitat del 1er conveni del SISCAT per un any meés. La nova ultra-activitat decaurà a 31 de desembre de 2108, i aquest és el termini que tenen ara patronals i sindicats per negociar el que haurà de ser el segon conveni del SISCAT de cara a la seva aplicació per a l’any 2019. 

La pròrroga del conveni  ha estat rubricada per les tres patronals (CAPPS, UCH i ACES) i per tres sindicats CCOO, UGT i SATSE. Ha quedat novament fora de l’acord, el sindicat Metges de Catalunya, però en aquesta ocasió no han estat “apartats” del consens sinó que ha estat el propi sindicat qui per coherència no pot compartir els acords atès que el conveni que ara s’ha prorrogat va ser recorregut pel propi sindicat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per Metges de Catalunya, que va emetre una sentència desfavorable per als  interessos del sindicat, i en aquests moments està en curs un nou recurs presentat pel sindicat al Tribunal Suprem. Per tant, no tindria cap sentit recolzar la pròrroga d’un conveni que està recorregut pel sindicat i pendent de sentència. Segons veus autoritzades del sindicat, la seva preocupació es centra sobretot en el proper conveni que s’haurà de discutir durant el 2018, que ells confien plenament en que el conveni mèdic, d’una manera o d’un altre, serà ja una realitat.

Quines modificacions comporta la pròrroga de la ultra-activitat del conveni actual?   
  • La primera modificació es que la ultra-activitat del conveni vigent es prorroga fins el 31 de desembre de 2018, fet que dona temps a les parts per poder negociar un nou conveni que seria d’aplicació a partir de 2019.
  • El segon aspecte a destacar és que s’incrementa un 1% els conceptes retributius del conveni percebuts durant el 2017. Aquest increment no absorbible, no es repercutirà a les taules salarials del conveni, sinó que es pagarà en un  sol concepte que es percebrà juntament amb la nòmina ordinària del mes de març de 2018. Tot i que no es repercuteixi a les taules, el sou quedarà consolidat, de manera que a efectes pràctics és com si es repercutís a les taules salarials. L’increment de l’1% corresponent a l’any 2018 es pagarà a partir del mes d’abril d’aquell any. El sector sociosanitari, del que encara no s’han publicat les tarifes per que després de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució des de Madrid no es veu clar aquest increment, haurà d’esperar a que les noves tarifes es publiquin al DOGC.
  • Quatre noves situacions d’IT que donen dret a cobrar el 100% del salari a partir del primer dia de baixa.
  • El dia festiu de setmana santa que ja està regulat en el conveni, tindrà la consideració de temps de treball efectiu, el que equival a rebaixar la jornada un dia, sense tocar el nombre d’hores fixades en el conveni.
  • La disposició addicional 2 del conveni preveia dos dies addicionals d’assumptes propis per els grups professionals del 2 al 7, només per al personal amb contracte en vigor a l’entrada en vigència del conveni (els que varen veure incrementada la seva jornada en l’anterior conveni) i per tant no aplicava a les noves contractacions de personal; ara aquest acord s’incorpora a l’articulat del conveni i el podran gaudir tots els treballadors independentment del moment de la seva contractació. Els metges continuen fora de l’abast d’aquest acord concret així com tot el personal dels torns de nit. 
  • Establir un calendari de negociacions amb una periodicitat quinzenal.
  • Compromís d’iniciar una negociació per tractar d’una eventual equiparació gradual dels sous del personal de l’atenció primària de salut.
  • El pagament de les DPO continuarà vinculat als resultats, com a mínim per als exercicis del 2017 i 2018.
Com a resum, val a dir que la pròrroga del conveni era la millor opció ateses les circumstàncies que està vivint el país, i a més es correspon amb el que des del CatSalut es pensava que era el millor per al sector, considerant les conseqüències de l’article 155 de la Constitució. Ara, queda un any de marge per que els negociadors s’assentin a discutir el que haurà de ser el futur segon conveni del SISCAT i es decideixi resoldre el litigi històric amb el sindicat Metges de Catalunya, que porta anys reclamant un conveni propi per als metges. Sembla que la solució podria venir per una taula negociadora participada només per metges, patronal i eventualment l'administració, i que els acords als que s'arribés en aquesta taula, s'incorporessin directament als acords als que arribi la mesa general de negociació del conveni. Aquesta pròrroga d'un any, en principi dona marge per que el tema quedi resolt abans no s'enceti la negociació del segon conveni del SISCAT. Veurem coma acaba tot plegat. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada